Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leerlijn praktijkgericht onderzoek

AC-VT
by

olav houben

on 14 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leerlijn praktijkgericht onderzoek

7 Minor 8 Afstudeer
Onderzoek 6 5 FACPRO0332 FACSLC0111 4 3 2 1 Oplossinggericht Toepassingsgericht Wetenschappelijk specifiek probleem van één onderneming of individu ontwikkeling of aanpassing breed toepasbaar wel probleem oplossen maar niet beperkt tot één unieke onderneming bijdrage aan theorievorming onderzoek mondt uit in kennis die bijdraagt aan de oplossing van het probleem instrument of methode Professionals WO-student HBO-student hoogopgeleide beroepbeoefenaar die complexe kennis toepast in de praktijk inzicht hebben in beheerst ‘Praktijkgericht onderzoek is onderzoek dat is geworteld in de beroepspraktijk en bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk.’ ? 1. het formuleren van een praktische probleemstelling 2. het identificeren van de voor de oplossing van een probleem benodigde kennis en theorie; 3. het kritisch beoordelen van de beschikbare kennis en theorie 4. het modelleren van het probleem en de analyse 5. het verbinden van het model met de praktijksituatie / het probleem 6. het verzamelen van data 7. het analyseren van de praktijksituatie, bij voorkeur op basis van het model 8. het trekken van praktisch uitvoerbare conclusies Bij aanvang afstudeeronderzoek Onderzoekscompetenties Na afstuderen Competenties als onderzoeker

3. kennis van de belangrijkste wetenschappelijke theorieën binnen de accountancy 1. de vaardigheid om oplossingsgericht onderzoek te verrichten 2. inzicht in toepassingsgericht onderzoek Ontwerpen van een onderzoek Conceptueel ontwerp Technisch ontwerp Onderzoeksstrategieën Onderzoeksmateriaal Onderzoeksplanning Wat, waarom en hoeveel? Doelstelling, projectkader Onderzoeksmodel Vraagstelling Begripsbepaling Hoe, waar en wanneer? http://www.ontwerpenvaneenonderzoek.nl VERSCHUREN
DOOREWAARD HBO-Raad kritische onderzoekende praktijkgerichte LEERLIJN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Hogescholen zijn gericht op het verzorgen van hoger beroepsonderwijs. Zij verrichten ontwerp- en ontwikkelactiviteiten of onderzoek gericht op de beroepspraktijk. Waarom? Art 1.3 lid 3 Wet Hoger Onderwijs .... Wat is praktijkgericht onderzoek? de vaardigheid om oplossingsgericht onderzoek te verrichten inzicht in toepassingsgericht onderzoek Afstudeeronderzoek in het klein Gericht op het vinden van geschikte onderwerpen (13 EC's) (1 EC) (20 EC) (5 EC's) Nieuw project gericht op alle onderzoekscompetenties alle onderzoekscompetenties uitgevoerd in praktijk uitgevoerd adhv case, ism Lectoraat? FACPRO0133 (3 EC's) FACMAC0132 (2 EC's) Project strategische bedrijfs(tak)analyse FACBPR0232 (3 EC'S) verzamelen data, analyseren probleem en trekken conclusies Management Control - Open cases analyseren probleem en trekken conclusies AO-onderzoek bij stage identificeren beschikbare theorie, analyseren praktijksitustie, toepassen theorie en trekken conclusies FACPRO0124 Jaarrekeningonderzoek gericht op verzamelen data en trekken conclusies ism Lectoraat (3 EC'S) Introductie Verschuren Doorewaard FACNED0223 Interviewen verzamelen data FACSTA0424 Statistiek trekken conclusies FACADV0121 Adviesvaardigheden FACIFK0111 FACPRO0211 FINNED? 'Zoeken en vinden' Projectvaardigheden argumenteren FINNED? Rapporteren LEERLIJN houding ONDERZOEKSLEERLIJN ACS ACS ACS vanaf dag 1 "onderzoek doen" ACS ACS zelfstandig te kunnen reflecteren op functioneren als professional &
Full transcript