Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawa Autorskie

No description
by

Magdalena Dulat

on 10 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawa Autorskie

add logo here
Prawa Autorskie
A co jeśli nie będę przestrzegać praw autorskich?
Wtedy możesz ponieść strasznie konsekwencje! Uważaj! Np:
-Grzywna
-Kara, ograniczenie wolności
-Kara, pozbawienie wolności do 3 lat
W razie dokonanego już naruszenia autorskich praw osobistych, twórca może żądać:
• zaniechania tego działania,
• dopełnienia przez osobę, która dopuściła się naruszenia, czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
• przyznania twórcy przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (jeśli naruszenie było zawinione),
• zobowiązania sprawcy naruszenia, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny (jeśli naruszenie było zawinione).
Definicję tego pojęcia zawiera art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, który stanowi, że „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnych charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór)”.
TO, CO JEST KARANE???
1. Zamieszczenie (na własnej witrynie) cudzego tekstu i podpisanie go własnym nazwiskiem - najbardziej prymitywny plagiat, ale wcale nie wyjątkowy.
2. Zamieszczenie cudzego tekstu bez podania autora.
3. Przywłaszczanie sobie cudzych skryptów czy appletów.
4. Przywłaszczanie (elementów) grafiki stworzonej dla innej witryny.
5. Przeróbka i łączenie cudzych utworów (tekstów) bez zgody i wiedzy autora. Jest to złamanie prawa
6. Zamieszczenie cudzego tekstu bez linka źródłowego (miejsca pierwotnej publikacji w Internecie),
Autorskie prawa majątkowe, to:
- wyłączne prawo twórcy do korzystania z utworu,
- prawo do rozporządzania utworem na wszystkich tzw. polach eksploatacji (wg art. 50
ustawy takie "pola" to: utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do
pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie,
najem, dzierżawa, nadanie wizji lub fonii przez stacje naziemna, przez satelitę,
retransmisja),
- prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
Autorskie prawa osobiste,to przede wszystkim prawo:
- do autorstwa utworu,
- do ochrony jego integralności,
- decydowania o pierwszym upublicznieniu utworu,
- nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
- nienaruszalność treści i formy
Prawo autorskie zapisane w ustawie o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku, określa co i kto może skorzystać z ochrony praw autorskich.
Oznaczenie prawa autorskiego
Źródła:
-http://sciaga.pl/tekst/52832-53-prawa_autorskie
-http://sciaga.pl/tekst/52832-53-prawa_autorskie
-http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/news/43,czego-dotyczy-ochrona-prawa-autorskiego-ile-trwa-i-od-kiedy
-https://www.youtube.com/watch?v=cchlCNlJUXw/youtube
Full transcript