Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rezerwaty przyrody w Polsce

Prezentacja przygotowana na potrzeby zajęć z biologii.
by

Pati Puzoń

on 12 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rezerwaty przyrody w Polsce

Rezerwaty przyrody w Polsce
Statystyki:
ilość rezerwatów w Polsce: 1481
całkowita powierzchnia wszystkich : ok 165 700 ha
średnia wielkość rezerwatu to ok. 120 ha
kto powołuje: regionalny dyrektor ochrony srodowiska
może być otoczony otuliną
wstęp: czasem płatny (pieniądze te przeznaczane są na ochronę przyrody)
Co to jest?
To obszar objęty ochroną, w Polsce druga najważniejsza (po parkach narodowych) forma zabezpieczenia naturalnych zasobów świata przyrody.

Rezerwaty są ważne ze względu na ich wartość naukową, kulturową, przyrodniczą, krajobrazową.
W Polsce najważniejszym dokumentem regulujacym istnienie rezerwatów przyrody jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Podstawy prawne
Jakie tereny mogą zostać rezerwatami przyrody?
„... obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”
(art. 13 ust. 1)
Rekordowe rezerwaty:
najstarszy: Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie w Borach Tucholskich (Pomorze) z 1826 roku.
autor: Patrycja Puzoń
Rezerwat ten został utworzony, aby chronić fragment pierwotnej puszczy pomorskiej wraz z rosnącym tam cisem. Jest to największy w Polsce obszar występowania tego gatunku.

Nosi imię Leona Wyczółkowskiego, znanego malarza i grafika. Artysta często bywał tutaj w latach trzydziestych ubiegłego wieku, poszukując natchnienia. Tematami jego prac były wierzchlaskie „osobliwości”: monumentalny cis "Chrobry", sosny "bliźniaczki", "lipa Chopina" i wiele innych.
Obecnie znajduje się tam około 3600 cisów. Najstarszy i najokazalszy egzemplarz nazywa się "Chrobry", ma ma średnicę 74 cm, obwód 232 cm i ponad 600-700 lat.
Rezerwat można zwiedzać tylko pod okiem przewodnika, czyli z panią Ewą Żmudzką lub jej mężem Janem. Taka wycieczka trwa około godziny, to idealny sposób na relaks oraz lekcja przyrody w towarzystwie osób, które znają las jak własną kieszeń.
Na terenie rezerwatu znajduje się także grób rodziny Bocków. Na początku XIX wieku jeden z członków tej rodziny był królewskim nadleśniczym. Z sentymentu wybrał to miejsce na swój wieczny spoczynek.
Podstawowe informacje:
powierzchnia ogółem: 89,63 ha
rodzaj rezerwatu: leśny
położenie: na południowo-wschodnim krańcu Borów Tucholskich, nad Jeziorem Mukrzańskim
sposób ochrony: ścisła i częściowa

Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego
Inne występujące tu gatunki roślin:
Olsza czarna
grąd subkontynentalny
jaśminowiec wonny
żywiec cebulkowy
najmniejszy: rezerwat przyrody Kołacznia w Woli Żarczyckiej (powierzchnia 0,1 ha)
największy rezerwat ornitologiczny: Stawy Milickie w dolinie Baryczy o powierzchni 5 324,3 ha.
najmłodszy: rezerwat 'Torfowisko na Tatarskiej Górze" powstały w 2012r.
Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowisk przejściowych oraz wysokich, a także m.in. stanowisk turzycy skąpokwiatowej i rosiczki długolistnej.

Położony jest w gminie Gołdap, w powiecie gołdapskim, w województwie warmińsko- mazurskim, a jego powierzchnia wynosi 1,87 ha.
'Torfowisko na Tatarskiej Górze"
Tatarska Góra w Szeskich Górach mierzy 308 metrów n.p.m. Jest to przykład formy polodowcowej o dwóch wierzchołkach, pomiędzy którymi rozciąga się wytopisko z zarastającym jeziorkiem.
Rezerwat ten jest utworzony na wysokości 290 metrów n.p.m.
Gatunki chronione na obszarze rezerwatu
głównie są to wspomniane już wcześniej:
turzyca skąpokwiatowa
Rodzina: ciborowate
Kwitnie od maja do czerwca.
Siedlisko: wilgotne wrzosowiska, torfowiska
Gleby: kwaśne, ubogie gleby torfowych.
rosiczka długolistna
Rodzina: rosiczkowate
Kwitnie od maja do czerwca, owadopylna.
Je owady, aby uzupełnic w ten sposób niedobór azotu
Rezerwat Stawy Milickie w dolinie Baryczy
Co należy zrobić, aby się tam dostać?
Zasady wstępu na teren rezerwatu:

1. Złożenie wniosku oraz uzyskanie zgody na wejście do rezerwatu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrekcji Gospodarstwa Rybackiego ‘Stawy Milickie’ w Rudzie Sułowskiej
www.wroclaw.rdos.gov.pl
2. Otrzymanie zgody na wejście na tereny będące własnością spólki Stawy Milickie.
Rezerwat utworzono, aby chronić wiele rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych będących dla nich miejscami gniazdowania, żerowania i odpoczynku. Występuje tutaj ponad 270 gatunków ptaków, m.in. orzeł bielik, bocian czarny. Obszar ten jest również największym skupieniem lęgowym gęsi w środkowej Europie.
Rodzaj rezerwatu: ornitologiczny
Lokalizacja: zachodnia część Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, umiejscowionej między miejscowościami Sułów i Żmigród (60 km na północ od Wrocławia) w północnej części województwa dolnośląskiego.
Data utworzenia: 1963
Powierzchnia: 5324,31 ha
Produkcja ryby handlowej: około 2000 ton rocznie.
Rzeka: Barycz - prawobrzeżny dopływ Odry.
Przydatne informacje
Ciekawe!
Zdjęcia:
Wiecej informacji oraz zdjęć można znaleźć na stronie
http://www.stawymilickie.pl/
Rezerwat przyrody Kołacznia
Rezerwat ten leży w gminie Nowa Sarzyna w województwie podkarpackim, niedaleko Leżajska
i wsi Wola Żarczycka.
Został utworzony 14 lutego 1967 roku.
Ta forma ochrony przyrody została zastosowana,
w celu ochrony występującego na tamtym obszarze różanecznika żółtego (zwanego też azalią pontyjską). To jego jedyne polskie naturalne siedlisko. Warto dodać, że ów gatunek jest pod ścisłą ochroną.
W jakim celu stworzono ten rezerwat?
Stanowisko tej rośliny odkrył J. Jędrzejowski w roku 1909, a w późniejszych latach opisał je prof. Marian Raciborski.
Isnieje wiele legend związanych z pochodzeniem tego stanowiska. Jedna mówi, że wydma w kształcie półksiężyca, na której rośnie azalia, to mogiła chana tatarskiego. Krzewy rośliny zasadzono, by oddać mu hołd. W innych opowieściach słyszy się, że Tatarzy zrobili to przez przypadek, gdyż przywieźli nasiona rośliny wraz z paszą dla koni.
Legendy
Najlepiej odwiedzić rezerwat w maju, ponieważ wtedy kwitnie różanecznik. Wydaje on bardzo silną woń wyczuwalną nawet z odległości 200 metrów.
Najlepsza pora na wycieczkę
Innymi gatunkami chronionymi na terenie rezerwatu są :
1. rosiczka okrągłolistna
2. storczyk samiczy (samczy).
Prócz bogatej flory, można tam zobaczyć jeszcze wiele przedstawicieli fauny, np.
a) trzmiela ziemnego,
b) krogulca,
c) borsuka,
i mnóstwo innych.
Co jeszcze?
1.
2.
a)
b)
c)
KONIEC
Full transcript