Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Nationellt prov

No description
by

Jonas Larsson

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Nationellt prov

Nationellt prov
Svenska/Svenska som andraspråk 1

TEMA: Olika världar
Nationellt prov
- varför?

Underlag för betyg - hur väl har du uppnått kursens mål?
Likvärdig bedömning i hela landet
Tänk på...
...att proven inte är examensprov.

Resultaten på delproven är ett underlag för kursbetyget - de är inte avgörande!
3 delprov
Delprov A

Muntligt
Kort muntligt framförande ...
...samt skriftlig information på elevformulär
Delprov B

Läsförståelse
Uppgiftslösning; både uppgifter med givna alternativ och uppgifter som leder till elevproducerade svar
Elevanförande + respons:
ca 10 minuter per elev
Skrivtid: 2 timmar
Delprov C

Skriftlig
framställning
Skrivuppgift som bygger på läsning av texthäftet
Skrivtid: 3 timmar
Delprov A:
muntlig framställning

För dig, som enskild elev går provet ut på att hålla ett muntligt, informerande anförande inför en grupp
Genom att lyssna till och ge respons på dina kamraters anföranden kommer du lättare att kunna sätta dig in i temat, vilket du kommer ha nytta av i delprov B och C
Syftet med detta är för det första...
...att ge dig en struktur för och ett stöd under förberedelserna
För det andra ska formuläret ge läraren viss förståelse inför framträdandet
Elevformuläret delas
med din lärare
senast onsdag 9:e april.
Du ska lämna in ett ifyllt
elevformulär
före framförandet
I anförandet ska du:

fördjupa dig inom temat utifrån en självvald aspekt
presentera ämnet och kommentera det
använda något presentationstekniskt hjälpmedel
Om man inte har lämnat in sitt ifyllda elevformulär före framförandet, får man inte hålla det
Delprov B:
läsförståelse

I delprov B prövas läsförståelse. Provet innebär att du läser ett antal texter och skriftligt löser uppgifter till dessa
Läsning av både skönlitterära texter och texter som är beskrivande, argumenterande och utredande, prövas i delprov B
Till varje text finns uppgifter som du ska lösa
Det är tre läsförtåelseprocesser som prövas i delprov B:

1. att hitta information i text och dra enkla slutsatser
2. att tolka text och sammanföra information
3. att reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk i text
Både uppgifter med givna alternativ och
sådana som kräver skriftlig produktion ingår
Delprov C:
Skriftlig framställning
Delprov C prövar din förmåga att skriva en sammanhängande text med utgångspunkt i ett texthäfte
Skrivsituationen ger dig möjlighet att visa din förmåga att skriva olika slags texter med olika slags innehåll och syften
Texttypen som du kommer att skriva är av argumenterande eller utredande karaktär
Texten som du skriver ska vara 300-600 ord lång
Skrivuppgiften kommer också att kräva källhantering.
Det ska alltså klart framgå vad som är referat eller citerat och vad som är dina egna tankar.
Provet innehåller fyra skrivuppgifter och
du ska välja
en
av dem
Resultaten på delproven ger stöd för bedömning och betygssättning
En sammanvägning kan göras endast om du deltagit i alla tre delproven
Exempel...
http://clamator.its.uu.se/uploader/natprov.nordiska/D.mov#__utma=1.550242678.1334909864.1353674359.1353680882.14&__utmb=1.9.10.1353680882&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1353680882.14.9.utmcsr=skolverket.se|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/prov-och-bedomning/nationella-prov/2.1185/2.1188/svenska-1-svenska-som-andrasprak-1-1.128142&__utmv=-&__utmk=55743403
http://clamator.its.uu.se/uploader/natprov.nordiska/C.mov#__utma=1.550242678.1334909864.1353674359.1353680882.14&__utmb=1.11.10.1353680882&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1353680882.14.9.utmcsr=skolverket.se|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/prov-och-bedomning/nationella-prov/2.1185/2.1188/svenska-1-svenska-som-andrasprak-1-1.128142&__utmv=-&__utmk=119594248
http://clamator.its.uu.se/uploader/natprov.nordiska/A.mov#__utma=1.550242678.1334909864.1353674359.1353680882.14&__utmb=1.12.10.1353680882&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1353680882.14.9.utmcsr=skolverket.se|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/prov-och-bedomning/nationella-prov/2.1185/2.1188/svenska-1-svenska-som-andrasprak-1-1.128142&__utmv=-&__utmk=23181498
Läsförståelsedatum: 5:e maj
Skriftlig framställning: 8:e maj
Full transcript