Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Қ

No description
by

Петр Петрушкин

on 27 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Қ

Еңбек Кодексінде қолданылатын негізгі ұғымдар
Жоспар:
1.ҚР Еңбек Кодексінде қолданылатын негізгі ұғымдар;
2.Еңбек заңнамасы және оның міндеттері мен мақсаттары, қағидаттары;
3.Жұмыс берушілер мен жұмыскерлерге қойылатын шектеулер;
4.Еңбек Кодексінің қолданылу аясы;
5.Жұмыс берушінің актілерін шығару кезінде жұмыскерлер өкілдерінің пікірін ескеру тәртібі;

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі
Азаматтық қызмет

мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын іске асыруға бағытталған  бағытталған лауазымдық өкілеттіктерді орындау жөніндегі кәсіптік қызмет.

Азаматтық қызметші

мемлекеттік органдарға қызмет көрсетуді жүзеге асыру мен олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында лауазымдық өкілеттіктерді жүзеге асыратын, ақы төленетін штаттық лауазымды атқаратын және олардың міндеттері мен функцияларын іске асырушы адам

Еңбек
Демалыс
Еңбек ақы төлеу
қоғамның өмір сүру және қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті материалдық, рухани және басқа да құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі

лауазымы мен осы Кодексте белгіленген жағдайларда орташа жалақысын сақтай отырып, жұмыскердің жыл сайынғы демалуын қамтамасыз ету немесе әлеуметтік мақсаттар үшін жұмыскерді белгілі бір кезеңге жұмыстан босату.

жұмыскерге еңбегі үшін берілетін сыйақының міндетті төлемін жұмыс берушінің қамтамасыз етуіне байланысты қатынас жүйесі.

Еңбек міндеттері
Еңбек тәртібі
Еңбек дауы
жұмыскер мен жұмыс берушінің Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде, жұмыс берушінің актісінде, еңбек, ұжымдық шарттарда келісілген міндеттемелері.
жұмыс беруші мен жұмыскерлердің Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде, сондай-ақ келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде, құрылтай құжаттарында белгіленген міндеттемелерді тиісінше орындауы.
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қолдану, келісімдердің, еңбек және ұжымдық шарттардың, жұмыс беруші актілерінің талаптарын орындау немесе өзгерту мәселелері бойынша жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы келіспеушіліктер.

Жұмыс беруші
Жұмыскер
Жұмыс орны
жұмыскер еңбек қатынастарында болатын жеке немесе заңды тұлға

жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға

жұмыскердің еңбек қызметі процесінде еңбек міндеттерін орындауы кезінде оның тұрақты немесе уақытша болатын орны

Іссапар
Тәртіптік теріс қылық
Тәртіптік жаза
жұмыс берушінің өкімі бойынша жұмыскерді тұрақты жұмыс орнынан тыс жерге белгілі бір мерзімге еңбек міндеттерін орындау үшін жіберу, сондай-ақ жұмыскерді басқа жерге оқуға, біліктілігін арттыруға немесе қайта даярлауға жіберу
жұмыскердің еңбек тәртібін бұзуы, сондай-ақ еңбек міндеттерін тиісінше орындамауы
тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін жұмыс берушінің жұмыскерге қолданатын тәртіптік әсер ету шарасы
ҚР еңбек заңнамасы
мынадай міндеттер мен мақсаттардан тұрады:
Мақсаттары:
еңбек саласындағы құқықтар мен бостандықтардың ең төмен кепілдіктерін белгілеуге, еңбек қатынастарының құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған құқықтық реттеу
Міндеттері:
еңбек қатынастары тараптары мүдделерінің теңгеріміне, әлеуметтік тұрақтылыққа, қоғамдық келісімге бағытталған қажетті құқықтық жағдайлар жасау болып табылады
Еңбек заңнамасының қағидаттары:

адам мен азаматтың құқықтарының шектелуіне жол бермеу;
жалақының ең төмен мөлшерінен кем емес сыйақы құқығын қамтамасыз ету;
кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке тыйым салу;
еңбек бостандығы;
қауіпсіздік және гигиена талаптарына сай келетін еңбек жағдайларына құқықты қамтамасыз ету;
жұмыскердің өмірі мен денсаулығының басымдығы;
жұмыскерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі;
тынығу құқығын қамтамасыз ету;
әлеуметтік әріптестікті нығайтудағы мемлекеттің ықпалы;
жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету;

Кемсітушілік болып табылмайтын жағдайлар:
Еңбек қызметінің тиісті түрлері үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленетін не әлеуметтік және құқықтық басымдықпен қорғалуға мұқтаж адамдар жөнінде мемлекеттің ерекше қамқорлығынан туындаған өзгешеліктер, ерекшеліктер, артықшылықтар мен шектеулер кемсітушілік болып табылмайды.
Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің қолданылатын орындары:
→ Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жұмыскерлерге және жұмыс берушілерге, оның ішінде есептік тіркеуден өткен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдарына және өкілдіктеріне;
→ әлеуметтік әріптестіктерде;
→ еңбек қатынастарында;
→ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қатынастарды реттеуде;
→ Қазақстан Республикасының заңдары осы Кодексте белгіленген құқықтар, бостандықтар мен кепілдіктер деңгейін төмендетпеуге тиіс.
Жұмыс берушінің актілерін шығару кезінде жұмыскерлер өкілдерінің пікірін ескеру тәртібі:
Жұмыскерлер өкілдерінің шешімдері хаттамамен ресімделеді

Келіспеген кезде жұмыскерлердің өкілдерімен қосымша консультациялар өткізуге құқылы
Жұмыс беруші келісімдерде, ұжымдық шартта көзделген жағдайларда
Жұмыс беруші өзінің актісінің жобасын және ол бойынша негіздемені жұмыскерлердің өкілдеріне ұсынады
Жұмыскерлердің өкілдері жұмыс беруші актісінің жобасын табыс етілген күннен бастап бес жұмыс күнінен асырмай талқылайды
1
2
3
5
4
Негізгі ережелер
Full transcript