Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kadına Yönelik Şiddet Genel Sunum

No description
by

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kadına Yönelik Şiddet Genel Sunum

KADINA YÖNELİK ŞİDDET
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SONUÇLARI
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MEVCUT DURUMU
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Kadına Uygulanan Şiddeti Hazırlayan ve Pekiştiren Etkenler
Mustafa ÇADIR
ASP Uzmanı

Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi
(1992, Birleşmiş Milletler)
“kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanması”

Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun
“kadına yönelik şiddet’’, kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen
cinsiyete dayalı bir ayrımcılık
ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı ifade eder.
DÜNYADA MEVCUT DURUM
Kadına yönelik şiddet yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada ciddi bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir.
ÜLKEMİZDE MEVCUT DURUM
- İtip kakmak, tartaklamak, tokatlamak, tekmelemek,

- Kesici ve vurucu aletlerle bedene zarar vermek

- Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak

- Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak suretiyle bedensel zarara uğratmak
Aile içinde
Kadına Yönelik
Şiddetin Farklı
Görünümleri
FİZİKSEL ŞİDDET
CİNSEL ŞİDDET
- Evli olduğu kişi bile olsa, kadını istemediği yerde zamanda ve biçimde cinsel ilişkiye zorlamak

- Çocuk doğurmaya/doğurmamaya zorlamak

- Fuhuşa zorlamak

- Cinsel organlarına zarar vermek

- Cinsel yolla hastalık bulaştırmak
- Bağırmak, korkutmak,
- Küfür etmek, tehdit etmek, hakaret etmek,
- Eve kapatmak, küçük düşürmek, lakap takmak,
- Kadının nasıl giyineceği, nereye gideceği, kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak,
- Öfkesini çocuklardan çıkarmak, silah göstermek, vb.
PSİKOLOJİK ŞİDDET
EKONOMİK ŞİDDET
- Kadının para harcamasının kısıtlanması,
- Çalışmasına izin verilmemesi,
- Zorla çalıştırılması,
- Ekonomik konulardaki kararların erkek tarafından tek başına alınması,
- Kadının parasının elinden alınması,
- İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olunması,
- Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek etkinliklerin engellenmesi vb.
KADINLAR AÇISINDAN SONUÇLARI
ÇOCUKLAR AÇISINDAN SONUÇLARI
Şiddet ortamında büyüyen çocuklar iki tehdidi bir arada yaşarlar; hem travmatik olaylara şahit olur hem de aynı şiddeti görme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar.

Şiddet ortamında büyüyen çocuklarda hırsızlık, okuldan kaçma gibi davranış bozuklukları daha sık görülmektedir.
Çalışmalar şiddet ortamında büyüyen erkek çocuklarının diğer erkek çocuklarına daha agresif, kız çocuklarının daha çekingen pasif davranma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Şiddet ortamında büyüyen çocuklar çocuk suçluluğu açısından risk grubundadır.
KÜLTÜREL ETKENLER
POLİTİK ETKENLER
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN YAYGIN-YANLIŞ İNANIŞLAR
Kadın-Erkek Eşitsizliği
Elinin hamuru ile erkek işine karışma.
- Kadınların karar alma mekanizmalarında daha az yer almas
ı
- Sağlık, kolluk, medya ve hukuk gibi kadına yönelik şiddet açısından önemli alanlarda yetkili, karar verici görevlerdeki kadın sayısının azlığı
- Aile içi şiddetin ciddiye alınmaması
- Ailenin, devletin müdahale alanı içinde yer almadığı görüşü
Aile içinde kadına
yönelik şiddet abartılan
bir sorundur.
Aile içinde kadına yönelik şiddet sadece aileyi ilgilendiren bir sorunudur.
Aile içinde kadına yönelik şiddet zamanla kendiliğinden sona erer.
Alkol ve madde bağımlılığı kadına yönelik şiddetin nedenidir.
Kadına şiddet uygulayan erkekler şiddet davranışını kontrol edemez, buna engel olamaz.
Aile içinde kadına yönelik şiddet çoğunlukla düşük gelirli ailelerde yaşanır.
Şiddet uygulayan erkekleri de kadınlar yetiştirmektedir, bu sorun kadınlardan kaynaklanmaktadır.
Çocuk olursa şiddet biter.
Aile içinde şiddet gören kadın bunu ister, hak eder.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
"Nereden-Nereye"

"Kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin!"
- 80’li yıllarda ivme kazanan kadın hareketi
- İlgili kurum-kuruluşlarca yürütülen çalışmalar
- Uluslararası taahhütler ve deneyim
- 80’lerin sonundan itibaren çalışmaların kurumsallaşması
- Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü,
- Dayağa Hayır Kampanyası,
- Diğer kampanyalar, çalışmalar.
“Kadına Karşı Şiddete Son Kampanyası”
BİLİNÇLENDİRME VE FARKINDALIK ARTIRMA ÇALIŞMALARI
25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” Etkinlikleri
GÖRSEL VE BASILI MATERYALLERİ
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
YASAL MEVZUAT
4320 sayılı AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN
Temel Amacı:
Aile içinde şiddet uygulayan bireyi,
ortak yaşam alanından uzaklaştırarak ve diğer bir takım tedbirleri uygulamaya koyarak aileiçi şiddeti önlemektir.

*Devletin aile içi şiddete karşı olduğunu göstermesi ve aile içinde şiddet kavramının ilk kez yasal bir metinde yer alması bakımından önem arz eder.

2007-Kanun’un kapsamı genişletilmiştir.
2008-Kanun’un Uygulanması Hakkında Yönetmelik
2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
- Sözleşme ülkemizde 8 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- Sözleşme’yi parlamentosunda çekincesiz olarak onaylayan ve yürürlüğe koyan
ilk ülke Türkiye
’dir. Bugün itibariyle 32 ülke imzalamış ve 5 ülke de onaylamıştır.

- Sözleşme ile kadına yönelik şiddetle mücadele önleme, koruma, cezalandırma ve politika geliştirme boyutları ile yer almıştır.
6284 sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
Jandarma Genel Komutanlığı İle İşbirliği Protokolü
Milli Savunma Bakanlığı İle İşbirliği Protokolü
Diyanet İşleri Başkanlığı İle İşbirliği Protokolü
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
"Kurumsal Mekanizmalar"

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI
- İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile hazırlanmıştır, Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiştir.
KADIN KONUKEVLERİ
İLK KABUL BİRİMLERİ
ŞÖNİM
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
- Kadın Konukevleri, kadınlara öncelikle can güvenliği, kendini toparlamak için zaman ve hayatlarına daha uzun vadeli ve geniş açıdan bakabilmeleri için ihtiyaç duydukları emniyetli bir ortam sağlamayı amaçlar. Bunu sağlamanın en önemli aracı kadın konukevlerinin adres ve telefonlarının gizli tutulmasıdır.

- Kadınlarla ilgili bilgi ve belgeler hiçbir şekilde açıklanmaz.

- Her kadın kendi hayatı ile ilgili kararları kendisi verir, kimse ona baskı veya zorlama yapamaz.
ALO 183
Aile Danışma Merkezleri
Toplum Merkezleri
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Cumhuriyet Savcılığı
Baroların Kadın Danışma Merkezleri
Sağlık Kuruluşları
ALO 183 hattı, şiddete maruz kalan ya da risk altındaki ve desteğe gereksinimi olan kadınlara ve çocuklara psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri sunmakta ve yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgi vermektedir.

Ücretsiz bir danışma hattıdır.

Türkiye’nin her yerinden 7 gün 24 saat gerekli destek ve korumaya nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi alınabilmektedir.
Cumhuriyet savcısını bilgilendirir, adli işlemlere başlar.
Sağlık kuruluşundan sağlık raporunu alır.
Ücretsiz avukat için işlem yapar.
Bilgilendirme sağlar.
Barınma ihtiyacı varsa İl Müdürlüğüne yönlendirir.
Adliyedeki Cumhuriyet Savcılığına dilekçe ile başvurarak suç duyurusunda bulunulabilir.
Koruma tedbiri alınması için talepte bulunulabilir.
Tedavi yapılır ve şiddeti belgeleyen rapor düzenlenir.
Ailelerin korunması, desteklenmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici ve rehabilite edici hizmetler sunulmaktadır.

Aile bireylerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Toplum Merkezlerinde Verilen Hizmetler:
- Kadının İnsan Hakları Eğitimi
- 7-19 Yaş Aile Eğitimi
- Ergenler İçin Yaşam Becerileri Programı
- Bilgi ve Bilinç Düzeyini Artırmaya Yönelik Eğitimler
- Meslek Edindirme ve Boş Zamanları
- Değerlendirmeye Yönelik Kurslar
- Bölge Kadınlarının İhtiyaç Duyduğu Eğitimler
- Okul Öncesi Eğitim
- Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
- Aile Danışma Hizmetleri
ŞİDDET
Dünya'da kadınların %35'i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır.

Mağdur kadınların büyük bir bölümü eşi veya birlikte yaşadığı kişiden şiddet görmektedir.

Dünya'da tüm kadın cinayetlerinin %38'inde fail eşi veya birlikte olduğu kişidir
.

ŞİDDET ÖLDÜRÜR!
2009-2013 Yılları Arasında;
Yaralanan Kadın : 181.947
Ölen Kadın :
802
Sağlık Durumunu "
kötü veya çok kötü
" olarak beyan eden kadınlar;
Şiddet Yaşamış
Şiddet Yaşamamış
Hayatına son vermeyi
düşünen
kadınlar;
Şiddet Yaşamamış
Şiddet Yaşamış
Hayatına son vermeyi
deneyen
kadınlar;
Şiddet Yaşamamış
Şiddet Yaşamış
ŞİDDET EN ÇOK
KADINLARA,
ÇOCUKLARA, YAŞLILARA, ÖZÜRLÜLERE, GÖÇMENLERE, EVSİZLERE, MÜLTECİLERE YÖNELMEKTEDİR.
DÜNYADA HER YIL
1.6

MİLYON
İNSANIN
ŞİDDET NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR
Sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve kayıpla sonlanan veya sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba veya bir topluma karşı tehdit yoluyla ya da bizzat uygulanmasıdır (DSÖ,1996).
Saçı uzun aklı kısa
Ağustostan sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan kadından hayır gelmez.
Oğlan babadan öğrenir sohbet ile gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra dizmeyi.
Erkek adam ağlamaz!
Sakalım olsa sözüm geçerdi!
ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

- Erkeklerin şiddet uygulamasının normal olduğu görüşü
- Ailenin özel alan olduğu ve bu alanın erkeğin kontrolünde olduğu görüşü
- Erkeğin güçlü, kadının zayıf olduğu inancı
- Erkeğin kadın üzerinde söz hakkı olduğu inancı
Cinsiyete Dayalı İşbölümü
- Birincil çalışma alanları, evdir.
- Maddi karşılığı, mesai saati, sigortası ve emekliliği yoktur
- Görünmeyen emek
- Ailedeki özürlü ve yaşlılara, hastalara bakarlar.
- Aile, akrabalık, komşuluk ilişkilerini düzenlerler
- Evin ekonomisini düzenlerler
- Çalışma alanları evin dışıdır.
- Ücret alırlar, sigorta ve emeklilik hakları vardır.
- Toplumsal statü kazanırlar.
- Siyasal örgütlerde yer alırlar
- Evde ve toplumda karar vericilerdir
- Sanat ve bilim ile uğraşırlar
- Evi geçindirirler
KADIN
ERKEK
GÜNDÜZ İŞ YERİNDE AYNI İŞİ YAPARKEN;
AKŞAM
EVDE !??.....
- Erkekler, çalışmalarının karşılığında genellikle
maddi bir kazanç
sağlarken, “kadın işleri”nin karşılığı, çoğunlukla
manevidir
.
- Kadınlar erkeklerden daha az kaynağa, (para, kredi, eğitim, istihdam, boş zaman…) Seçme şansına, karar alma yetkisine sahiptirler.

Bu durum kadın ve erkeklerin toplumsal statüsünü belirler.
EĞİTİM
Okumaz-Yazmazlık
Erkek

%1,4
Kadın

%7
Okullaşma Oranları
TÜRKİYE'DE KADIN ERKEK EŞİTSİZLİĞİN MEVCUT DURUMU
EĞİTİM
SAĞLIK
İSTİHDAM
SİYASET
SAĞLIK
Her 10 kadından 1’i hamileliği boyunca doğum öncesi bakım hizmeti alamamaktadır.
Her 100 kadından 15’i doğum sonrası bakım hizmeti alamamaktadır.
Her 10 doğumdan 1’i herhangi bir sağlık personeli yardımı olmaksızın gerçekleşmektedir.
YETKİ VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI
İSTİHDAM
Cinsiyet Kalıp Yargıları
- Kadınlar, 0-18 yaş arasında kız çocuklarıyla ve 12 yaşına kadar olan erkek çocuklarıyla birlikte konukevinde kalabilmektedir;

- 12 yaş üstü erkek çocukları ve engelli çocukları olan kadınlar için bağımsız bir ev kiralanarak barınma imkanı sağlanmaktadır.

- Kuruluşta kalma süresi yönetmelik gereği altı aydır. Gerektiğinde kalma süreleri uzatılır.

- Kadınlar istedikleri zaman bir dilekçe vererek konukevinden ayrılabilirler.
Şiddete Maruz Kalan: Turuncu Renk
İhmale ve istismara uğramaya diğer çocuklara göre daha açıktır.
Şiddet ortamında büyüyen çocuklar çaresizlik ve şiddeti önleyemediği için suçluluk hissederler.
Diğer çocuklara şiddet uygulama eğilimindedirler.

Arkadaş kaybına uğrarlar, arkadaşları tarafından dışlanırlar.
- Bütün dünyada özel mülkiyetin %1’i, gelirin ise %10’u kadınlarındır.
Full transcript