Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hvem skal ha makt i et land?

No description
by

Turid Kjendlie

on 25 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hvem skal ha makt i et land?

Hvem skal ha makt i et land?
Huskeregler kildekritikk på Internett
Vær kritisk.
Ikke stol på noe du selv ikke har kontrollert.
Finn andre kilder som skriver om det samme emnet.
Er innholdet skrevet av en fagperson?
Er informasjonen for gammel?
Hvem skal ha makt i et land?
Opplysningstida fra slutten av 1600-tallet til slutten av 1700-tallet:
Fornuftens tidsalder
Årsaker
Ny, moderne vitenskap

Frankrike et av de verste landene:
Eneveldig konge
Konge av Guds nåde
25 millioner innbyggere, stendersamfunn
Sporene fra fortida
Alt som kan gi svar på spørsmål vi stiller om fortida
Anonyme kilder, f.eks Watergate
Talende kilder
Stummekilder
Førstehåndskilder og andrehåndskilder
Kildekritikk
Bildeanalyse
Hvem har laget bildet?
Følelser og holdninger?
Hvilken teknikk er brukt?
Hvem eller hva dominerer bildet?
Gir det en riktig beskrivelse av virkeligheten?
Hva var bildet ment som?
Stendersamfunnet-
de priviligerte mot de store massene
Førstestanden: De geistelige, dvs biskoper, prester og abbeder.
Andrestanden: Adelsmenn.
VELSTÅENDE, MYE MAKT, SÆRRETTIGHETER

Stendersamfunnet- det nyttige fotfolket...
Tredjestanden: Resten av befolkningen, som håndverkere, jordbrukere, industriarbeidere.
De standsløse: Den største befolkningsgruppa. Lut fattige mennesker som betalte det meste av skattepengene i landet. 80 % skatt. Ca 150 ooo slaver.
INGEN PRIVILEGIER, FATTIGDOM, INGEN MAKT.
Kongens luksusliv vs fattigdom og sult ... Hvorfor godtok tredjestanden og de standsløse det?

Hvorfor godtok de dette styret?
Uopplyste, lite skolegang.
Gamle tradisjoner. Det hadde "alltid vært slik".
Ingen klagemuligheter.
Vilkårlig fengsling uten dom.
Kritiske røster melder seg...
Filosofer og forfattere startet diskusjoner om at det gamle samfunnet burde avskaffes...
Kongen burde ikke ha makten alene. Ingen skulle ha flere rettigheter enn andre.
Folk skulle kunne tale og skrive fritt.
Kristendommen under lupa
Kirkens lære ble diskutert:
Finnes det virkelig en Gud?
Fornuften ble satt i sentrum.
Samfunnet skulle opplyse folket.

Charles-Lois Montesquieu:
1721:Lovenes ånd
Kongen har ikke fått makten fra Gud.
Statens viktigste oppgave er å sikre folk frihet.
MAKTFORDELIPRINSIPPET
Makten må deles mellom flere organer som er uavhengige av hverandre og kontrollerer hverandre.
Montesquieu mente at kvinner ikke skulle ha samme rettigheter som menn. Kvinnene hadde ingen rolle utenfor familien.
Voltaire
(Francois- Marie Arouet)
"Jeg er uenig i hva du sier. Men jeg vil med mitt liv forsvare din rett til å si det."
Angrep eneveldet og urettferidgheten.
Ønsket seg en stat med tanke- og ytringsfrihet.
Alle burde være like for loven.
Jean-Jacques Rosseau
Etterhvert ble tankene til Montesquieu, Voltaire og Rosseau hørt og de fikk stor betydning. De kom tilå prege den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776 og USAs grunnlov fra 1789.
Filosofene ble hørt
Tankene til Montesquieu, Voltaire og Rosseau fikk etter hvert stor betydning. De kom til å prege den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776 og USAs grunnlov av 1789 med tankene om at alle mennesker er frie og uavhengige og tankene om maktfordeling.

Den franske grunnloven av 1789.
Den norske grunnloven av 1814.
Mennesket er født "godt av natur". Alle er født like og frie.
Full transcript