Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De toekomst van de zorg

Available at prezzip.com Abstract 3D Blue prezi template is a very cool and stylish prezi with blue and grey text holders. Zoom in, move around and Wow your audience!
by

Your Prezis

on 12 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De toekomst van de zorg

De Amsterdamse
Plus

Separate elements
Onze visie
That's it!
ROCTOP:
Het stappenplan van zorg voor de toekomst
&
Onze Missie
Jongeren kennis laten maken met een zekere onvoorwaardelijkheid zodat ze een andere en kwetsbare kant kunnen laten zien, zodat leren kan ontstaan
Onze Inspiratie
Cindy
Casus
Perspectief jongeren en Problematiek
‘Ik heb eigenlijk altijd voor mijzelf moeten zorgen. …Ja, mijn moeder heeft borderline dus dat is wel heel moeilijk (…) Ja, en zo toen ik ook net uit het internaat kwam, een paar jaar later, kwam mijn moeder ook in een depressie. Zat ze alleen maar op haar kamer. (…) Mijn moeder was soms gewoon echt slecht. S ‘nachts de kroeg ingaan ons alleen laten slapen dat soort dingen. Dat mijn zus wakker werd uit een naar gevoel van we zijn alleen weer eens. En dan gingen we samen mijn moeder ophalen. Ik heb meerdere keren mijn moeder van straat af moeten halen, helemaal dronken.’
Leerlingen die niet (meer) terecht kunnen in het reguliere onderwijs een plek bieden
waar zij mogen groeien en een diploma kunnen behalen;
ze klaarstomen voor de maatschappij


Voor wie:

Voor alle jongeren die graag willen
en niet weten waar ze mogen beginnen.
Kernwaarden
"Ik heb meerdere keren mijn moeder van straat af moeten halen, helemaal dronken."
Onze doelstellingen
Voorbeeld: kernwaarden Google
We want to work with great people
Technology innovation is our lifeblood
Working at Google is fun
Do the right thing; don’t be evil
We aspire to improve and change the world
Zorg
Hoe realiseren wij onze doelstellingen:
Zorg
(Ouder)participatie: het betrekken van ouders/verzorgers en het netwerk van de leerling bij het leerproces

Netwerken: contacten onderhouden. Gebruikmaken van in- en externe expertise

Zoeken naar talent van de leerling

Begeleiding incompany (Zorg op de werkvloer)

Ondersteuning mentor (Met betrekking tot gedrag, groepsdynamica, observaties in de klas)

Nieuwsbrief vanuit zorgteam naar Amsterdamse Plus collega's en successen plaatsen op intranet ROC TOP
Kijken, vragen en onderzoeken

Terug in eigen kracht
Nooit buiten spel staan in het onderwijs, De Amsterdamse Plus
Een toegankelijke passende omgeving creëren voor leerlingen waarbij eerdere schoolgang en het behalen van een diploma niet vanzelfsprekend is geweest

Obstakels en drempels weg nemen of bespreekbaar maken. Oprecht geïnteresseerd zijn en focus op het gedrag, intentie en socialisatie(proces) van de leerlingen. Socialisatie is een diepgaand proces waarin fundamentele behoeften, gevoelens en neigingen worden gevormd en omgevormd.

Door een brede blik te hanteren zijn we in staat om een totaalbeeld van de problematiek te ontwikkelen. Dit realiseren wij door samen te werken met leerling, mentor en netwerk en het betrekken van het systeem. Dit zorgt ervoor dat wij maatwerk kunnen leveren.

Objectief observeren van (groeps)gedrag in de klas en rondom school

Intrinsieke motivatie van leerlingen aanwakkeren
De vertaling van de visie op de werkvloer
- Wat is onze kijk op de toekomst?
- Wat is ons ethisch kompas?
Oprechte aandacht = Luisteren en kijken

Betrouwbaarheid = afspraken nakomen

Veiligheid = vertrouwen in elkaar

Veerkracht = "out of the box" denken en creativiteit

Overtuiging = Je geeft een stukje van jezelf, iedereen verdient een tweede kans

Open basishouding/zonder oordeel = Zo vrij mogelijk van eigen oordeel, dichtbij (naast) de leerling

Outreachend/vangnet = Door outreachend te werken, ontstaat een vangnet rond de leerling (Versterken van netwerk). Eigen kracht


Kortere lijnen tussen school, mentor en leerling verwezenlijken

Vraag verduidelijken: waar ligt de oplossing?

Meer kijken naar aanbod vanuit omgeving netwerk zodat leerlingen meer in eigen kracht gezet kunnen worden

Het zorgteam wordt een flexibele en geoliede machine. Uitgebreid en ingebed bij De Amsterdamse Plus en ROC TOP


Zorgteam
van
De Amsterdamse Plus

Problemen op o.a psycho-sociaal en
emotioneel gebied in kaart brengen
Informeren, adviseren en coachen
van mentor / docent m.b.t gedrag
van de leerling
Ondersteund de leerling op alle
leefgebieden: dagbesteding, justitie,
school, vrije tijd, gezondheid, verslaving
huisvesting en financiën
Neemt deel aan zorg-gerelateerde
overlegstructuren
Onderhoudt en vergroot zijn kennis
op het vakgebied
Werkt oplossingsgericht
Is aanwezig binnen de school,
met de mogelijkheid outreachend te werken
Samenwerken
Ondersteunen
Registreren
Adviseren
Afstemming
Samen met de leerling een plan van aanpak opstellen
Het beperken - voorkomen van VSV uitval
Begeleiden
Een brug-functie tussen de jongen
en externe hulpverlening
Adviseren bij instroom - doorstroom
Verwijzen
Deskundigheids-
bevordering
Methodieken
Bijdrage aan deskundigheidsbevordering van mentoren en docenten, bijv. collegiale consultatie
Registreerd in LVS (Trajectplanner). Houdt hierbij rekening met privacygevoelige inhoud
Expertise & taken zorgmedewerker
Expertise zorgmedewerker
Expertise zorgmedewerker
Het zorgteam (ZAT) van de A+ bestaat uit:
OKT:
Jeugdadviseurs
Jeugdarts
Jeugdpsycholoog
Schoolmaatschap-
pelijk werk
Westerbeek:
Budgetcoach
Jellinek:
Preventiewerker
Zorgcoördinator

De Amsterdamse Plus
De interne zorg.
Missie
Visie
Kernwaarden
Doelstelling
ZAT intern- extern
Full transcript