Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Från underlag till målsättning

No description
by

Dennis Hjelmström

on 1 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Från underlag till målsättning

Från underlag till målsättning
Skolledningen
- Enhetens utvärderingar

- Styrdokumenten

- Övergripande mål

- Våga Visa

- Pilen-rapport

- Trygghetsenkäten

- Medarbetarenkäten

- Lagändringar
Inför nya målsättningar

Ledningens målområden

Värdegrund


Utvärderingsdag

Vilka mål
hade arbetsgruppen?

Hur har man arbetat
för att nå målen?

Vilka
resultat
nådde arbetsgruppen? Nådde ni målen?

Går det att
koppla arbetsmetoderna till resultaten
? Dvs var det arbetsmetoderna som ledde fram till resultatet?

Vilka
oväntade resultat
kan ni se?
SLUTMÅL
Människolivets okränkbarhet

Individens frihet och integritet

Alla människors lika värde

Jämställdhet mellan könen

Solidaritet mellan människor
Okej... nystart. Nytt läsår.
Vad ska vi börja med...?

En arbetslagsplan ska vi ju ha.
Vi har slutmålen att utgå ifrån. De fick vi av ledningen. Nu ska vi formulera egna mål. SMARTA mål.
Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidssatt

Arbetslaget
träffas i augusti
Så gör vi. Det finns dessutom en mall som vi ska använda oss av.
Kan någon skriva "SMART" i marginalen så vi inte glömmer någon del...
Slutmål
- uttrycker syftet med strävan.
Varför
ska vi jobba med detta?

Mål
- ska vara mätbart (man ska kunna veta att man har nått det).
Vad
ska uppnås?

Metod
- arbetssätt, kopplat till målet.
Hur
ska vi jobba för att nå målet? Vilka arbetsmetoder vore ändamålsenliga?

Ansvarig
-
vem
kan någon annan fråga om den personen vill ha information om målet och processen?

Slutdatum
-
när
ska det vara klart?

Utvärdering
- hur ska målet utvärderas och hur ofta?
Varför?

Vad?

Hur?

Vem?

När?
Vi är miljörådet. Även vi sammanställer en arbetsplan med mål.
Vårt arbete är styrt av fler saker, utöver ledningens målområden, värderingarna, etc - t ex kriterierna för Grön flagg.
Vi är antimobbningsteamet.
Även vi har övriga saker att ha koll på och uppmärksamma extra mycket när vi skapar en arbetsplan - t ex trygghetsenkäten, forskning, samhällsförändringar, m.m.
Vi är vaktmästarna. Vårt yrkesområde kräver av oss att vi har extra koll på t ex brandskyddsarbete, arbetsmiljölagar, m.m.
Vi är kökspersonalen och våra målsättningar handlar om sådant som berör vår verksamhet. Även vi måste ha extra koll på sådant som påverkar just vårt yrkesområde.
Vi arbetar i förskoleklass och fritids. Våra arbetsplaner är starkt kopplade till våra verksamheter. Men vi, liksom alla andra, har hela enhetens slutmål, vision och värdegrund som styrande underlag.
Full transcript