Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projectmanagement TI S2

No description
by

Thijs Martens

on 19 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projectmanagement TI S2

Succesvol Projectmanagement in IT
De context
Projecten opleveren
Projecten leiden
1. Definitie
2. Projecten herkennen
3. Programma vs Project
Hfdstk 1 Projecten identificeren
Hfdstk 2 Projecten aanpakken
Hfdstk 3 Organiseren tot projectmatig werken
"Een project is de som van
alle activiteiten
die nodig zijn om een
product
, zoals beschreven in de behoefte of vraag van de organisatie, uit te werken en op te leveren. Een project brengt hiervoor de
juiste kennis en expertise
samen zonder rekening te houden met functionele of organisatorische grenzen"
KENMERKEN:
Uniek
Specifiek en herkenbaar eindresultaat
Tijdelijk
Project = de weg om een eindproduct te realiseren
Projects
Operations
Nieuw departement
Nieuwe productlijn
Nieuwe werkmethodes
Nieuwe software
?
Duidelijk begin & Einde
Herhaling, geen einde
Lineair
Cyclisch
Eenmalig, uniek
Routine
INTERN
EXTERN
="mandatory"
° Wettelijk vb. BTW, SEPA
° Contractuele bepalingen
° Aligneren met standaarden
Programma-manager
Projectmanager
Projectmanager
Projectmanager
WRM?
Consistentie en prioriteiten tov algemene strategie
Shared resources, oa. staffing
Afhankelijkheden tss projecten
Voor de eerste keer ...
Welke factoren doen projecten ontstaan?
Aantal tussenstappen <> Schaal
Projecten bij
Projecten bij
Pad 1: projecten uitvoeren
Pad 2: projecten leiden
Scope + Deliverable + Milestone
Scope
Referentiekader projectmatig werken
Deliverable
= zeer uitgebreide omschrijving van de inhoud van het project
= afbakening
http://innovation.deboeck.com/test/SPIT/Scope-Statement_5_896576030.pdf
= concreet tussentijds of finaal resultaat/product
= kan zowel tastbaar als niet-tastbaar
= vaak nodig om een activiteit, fase of project af te sluiten
Waarom belangrijk?
Organisatie
Monitoring
Evaluatie
bevat
Milestone
= checkpoint
= status monitoren
doorlooptijd
geen doorlooptijd
-> maakt je projecttijdlijn leesbaar en begrijpbaar
"project phase gate"
vb. Project Scope Statement:
= activiteiten die direct bijdragen tot de oplevering van het product
= uittekenen, opvolgen, objectieven bewaken
= Project Execution - Project Delivery
= Project Management ←→ "Freewheelen"
http://www.pmi.org/

Projectfases
1. OPGELET: standaarden zijn enkel een leidraad
→ Pragmatisch mee omgaan
→ Zal licht verschillen per organisatie

vb. SAP-implementatie
Projectparameters
2 opmerkingen:
2. In praktijk NIET sequentieel
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 1
Fase 2
Fase 3
versus
Team wordt afgebouwd
→ Opletten bij 'critical issues'
Triple constraint
http://innovation.deboeck.com/test/SPIT/

Projectsucces
Projecten binnen een organisatie
De projectmanager
De projectomgeving: rollen
Client
Project Manager
Dus wat is er heel belangrijk bij het begin van het project?
Where did it go wrong ...
Vlot projecverloop nauw verbonden met organisatiestructuur
Hiërarchie?
Sector
Marketing
Finance
Consulting
Pharma
Overheid
Basic management skills
→ Planning
Kennis finance & bugettering
→ evt bijgestaan door
'Project controller'
Soft Skills
Time
Management
Pro
Actief
Uitgebreide omschrijving handboek pag. 39 - 42
Afspraak: enkel de rollen die aanbod komen tijdens de lessen, dienen gekend te zijn...
Hfdstk 4 Process requirements

Hfdstk 5 Concept
Hfdstk 6 Planning
Hfdstk 7 Ontwerp
Hfdstk 8 Implementatie
Hfdstk 9 Test
Hfdstk 10 Ontwikkelingsstrategieën
Hfdstk 11 Turnover
Remember this?
Waar is er optimalisering mogelijk?
Opportuniteiten zoeken voor
het opstarten van projecten
met als doel de processen efficiënter te laten verlopen
Dit analysewerk zal belangerijke input zijn voor:

Business case

Blueprint

Testfase

Change management
Hoofdstuk 5 Concept
Hoofdstuk 7 Ontwerp
Hoofdstuk 9 Test
Rollen en verantwoordelijkheden
Deliverables
Afhankelijkheden
Aandachtspunten
Business analist(e)
Process Owner
Eindgebruiker(s)
Sleutelgebruiker(s)
Uittekenen processen

Identificeren optimalisaties

adhv
best practices
Initiële input

Finale beslissingen
Gedetailleerde input

Procedures Praktijk


Ervaren eindgebruikers
die de groep vertegenwoordigen

BPMN-schema
Ondernemingsprocessen
Afdelingssprocessen
Deelprocessen
Taken
Let op: in deze fase enkel
identificeren
mogelijke
optimalisatie-opportuniteiten, dus blijft vrij
vaag

Dus wat nog
NIET
gebeurt in deze fase:

Opstellen vereisten

Softwareselectie

Specifieke omschrijving proces op taakniveau

Voldoende tijd
Juiste gebruikers
Beheers de complexiteit
Vervaldatum?
Deel van het geheel
Formaliseren
Concept?
Invulling concept afhankelijk van Doel:
Factoren buitenaf
Optimalisatietraject
Verbeteringstraject
Business case
Voorstelling
en goedkeuring
management
Commerciële fase
Verloop
Aanstelling
projectmanager
Deliverables
Rollen en verantwoordelijkheden
Afhankelijkheden
Aandachtspunten
1e fase
2e fase
"Go!"
Indien
nodig
Project Proposals
Request for Information (RFI): niet-bindend
Request for Proposal (RFP): bindend
Business analist(e)
Business case
Eindgebruiker(s)
+
Sleutelfiguren
Inhoud lastenboek

Lid selectiecommissie


Kosten
Baten
Middellange & Lange Termijn
Lastenboek
Project Proposals
Ontwikkelaars
Advies ivm technische
haalbaarheid
Inschatting kost & Tijd
Overzicht bewaren
Projectmanager
Haalbaarheid
budget & planning
Business case
Project Proposal
Scope statement
Risicoanalyse
= onderzoek levensvatbaarheid project
Baten
Kosten
Winst op middellange & Lange Termijn
Business requirements
SWOT
ROI
Aanbeveling
WAAROM dit project?

= adhv input process requirements
Kwalitatieve & Kwanititatieve gevolgen
Welke oplossing?
hoe!
>
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
NU
-
+
+
+
Aanbeveling zal niet steeds gevolgd worden: ook negatieve business case kan goedgekeurd worden
Opsteller moet neutraal en objectief zijn → Externe partij
Commerciële fase
Project Proposals
Request for Information (RFI): niet-bindend
Request for Proposal (RFP): bindend
Lastenboek
Project Proposals
Project Proposal
Context en impact
Evaluatie
Snappen ze de gevoeligheden
Realistische inschattingen?
Doelen
Op dezelfde lijn?
Volgens SMART principe?
Oplossing
→ In dit stadium nog vrij vaag
→ Assumpties
Referenties?
Kosten
Fixed
Time & Material
Prijs-kwaliteit
Voorwaarden + Assumpties
Voorlopige tijdslijn
→ Enkel Doorlooptijden, geen data
Realistisch?
= BELANGRIJKE SAMENVATTING VAN WAT & KOST
= soort contract
= eenduidige afspraak tussen klant en leverancier!
http://innovation.deboeck.com/test/SPIT/Scope-Statement_5_896576030.pdf
http://innovation.deboeck.com/test/SPIT/Scope-Statement_5_1336998270.pdf
2 vben
Niet in Scope Statement?
→Change Request (CR)


Risico's oplijsten en prioritiseren
→ meer uitleg hfdstk 13
CONCEPT = dé basis waar je naar teruggrijpt
CONCEPT
1. Duidelijke en eenduidige afspraken
2. Realistische inschattingen
3. Vergeet Randactiviteiten niet
4. Flexibiliteit
Gedetailleerd: hoofdstuk 13
Belangrijke rol voor de PROJECTMANAGER
http://www.opening-up.eu/content/opening-project

Wie?
Waar?
Wanneer?
Wie?
Uitvoering
Ondersteuning
Waar?
Wanneer?
Wat?
Takenlijst opstellen via Work Breakdown Structure
(zie deliverables)
Wat?
Wie?
Waar?
Wanneer?
Wat?
Rollen en verantwoordelijkheden
Deliverables
Afhankelijkheden
Aandachtspunten
Sponsor
Projectmanager
Team
Resources?
Wie levert wat?
Conceptfase: nog vaag! schatting doorlooptijden
Planningsfase: gedetailleerd
Planning
moet
dynamisch
zijn
Analyses in ontwerpfase
Beschikbaarheid
resources
Uitkomsten in
testfase
Financiële plaatje,
overheidsregels
Wat met change requests?
Realistisch? Juiste en voldoende bronnen geconsulteerd?
Monitoring!
Kick-off meeting
Work Breakdown Structure (WBS)
http://managementweb.deboeck.com/public/generique/supermodule/index.php?module=secure&target=_blank&link=00000200842_00000215392&jeton=MANAGEMENTWEB_SUCCESVOL&num_link=14&num_iboard=

= hiërarchische voorstelling Project Deliverables
= opsplitsing tot werkpakketten
Planningsdocumenten
GANTT
CPM
! Punt 6.4.2.3 uit handboek VALT WEG !
wordt vervangen door uitleg en oefeningen
uit de les
Team
Who's in?
Username:
Password:
Analyse- en modelleringstechnieken
Blueprint = RAD
Zie
(dus hoofdstuk mag voor dit partim overgeslaan worden als leerstof!)
Rollen en verantwoordelijkheden
Ontwikkelaars
Projectmanager
Deliverable
Afhankelijkheden
Aandachtspunten
Activiteiten
Kunnen we beginnen?
Installatie, upgrade & testen: software + hardware
Configuratie
Ontwikkelen
Aanmaken testgegevens
Aanmaken documentatie
Rollen en autorisaties
Interfaces
Standaard - of vanille - oplossing
Standaardoplossing met klantspecifieke aanpassingen of uitbreidingen
Nieuwe oplossing
Start from scratch ..
Voordeel: 100% op maat
Nadelen: minder stabiel + lange ontwikkeltijd
Eindgebruiker(s)
Slechts één: een werkende oplossing die voldoet aan de eisen van de klant....
Hfdstk 4 7
Implementatie
Analyse
Test & Turnover
Hfdstk 9 + 11
Kwaliteit
Kwaliteit
Change requests
Waarom steeds belangrijker?
Wat testen?
Rollen en verantwoordelijkheden
Ontwikkelaars
Projectmanager
= testmanager?
Eind & sleutelgebruikers
Afhankelijkheden
Aandachtspunten
Afhankelijk van ontwikkelstrategie > Hfdsk 10
Testen loopt vaak doorheen andere fases, maar in testfase is er een piekmoment
Testscenario's opgesteld op basis van business processen
OBJECTIVITEIT
Testtypes
Testlevels
Toename complexiteit: globale context, meer integratie
Toegenomen concurrentie

Strenge eisen auditeurs als gevolg van schandalen
Software overal: ook in zaken die potentieel gevaar inhouden
Procedures en handleidingen ok?
Hardware ok?
Klaar voor de 'go live'?
→ 'trial cutover'
Conversie correct?
ERP WMS
Cross-platform
Performantie
Gebruiksvriendelijkheid
Functionaliteit
Veiligheid & regressie
Unittesten
Integratietesten
http://www.showpad.com/product/demo
Systeemtesten
Acceptatietesten
Acceptatietesten
Tester
Vaak ook ge-outsourced!
Testplan met testscenario's
Documenteren!
Technisch ok?
Eigen unit ok?
http://webmartsoft.com/software-testing.html?gclid=Cj0KEQjwifWnBRCB5PT57KSVw-kBEiQASV7aRAgyYYZYT_5QKxGFjR8t-4-tm4vbJGIadSbu7Ziezc0aAoM08P8HAQ
http://www.seeing-things-differently.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=software%20testing&utm_campaign=NL%20Testing&gclid=Cj0KEQjwifWnBRCB5PT57KSVw-kBEiQASV7aRLUUXAF2SsXa-FrNvZiiQGt8YtTLDS1vxtzcOra4W2MaAhtj8P8HAQ
http://www.a1qa.com/
http://www.logigear.com/
Deliverables
Testplan
Testresultaten
Testscenario's
Testdata
Verantwoordelijkheden & planning
Testtools
Afspraken rond acceptatie
Technisch mankement
Herstellen
Functionaliteit
Aanpassing
Change request
SOFTWARE-AUDITORS NODIG?
AUTOMATISEREN MET TESTTOOLS?
VOLDOENDE TIJD VOORZIEN?
Les over SCRUM
Wordt vervangen door
= de overdracht
+
"Go-live"
Ondersteuning
Brainstorm
Documentation
Technical
Functional
Ontwikkelaar
Eindgebruiker
FAQ
Training
"Train-the-trainer"
Vaak efficiënter:
6-8 weken
Hypercare
"Hier laat ik je los ..."
Supportcontract
Eigen IT-afdeling
Zelfde leverancier
Outsourcen
SLA
Cutover-plan
http://innovation.deboeck.com/test/SPIT/Integrated-Cut-Over-Plan_6_3732000439.pdf

= TO DO -lijst tijdens de 'Go-Live'
SLA = Service Level Agreement
http://nl.wikipedia.org/wiki/Service_level_agreement

= vaak juridisch bindend contract
Voorbeeld Document →
http://www.combell.com/nl/servers/sla-pakketten

Voorbeeld Niveau's →
http://www.paratel.be/sites/default/files/downloads/CM_SLA_BulkSMS.pdf

Organisatie van de support
Ticket systemen
verzameling "best practices" op vlak van Service Management
Voorbeeld ITIL "best practice"
! Te kennen !
Uitgebreide uitleg op Leho
De Go-Live = "Stress"
=> Goede voorbereiding is het halve werk
Bekend platform customer support:
http://www.zendesk.com

Scope
Cost
Time
In het handboek:
13.3 t.e.m. 13.5
pag. 177 t.e.m. 198

Project scope statement
Work Breakdown structure
Work breakdown dictionary
<Wat moet er gebeuren?>
<Hoe lang zal het geheel duren?>
<Hoeveel zal het kosten?>
<In welke volgorde uitvoeren?>
http://innovation.deboeck.com/test/SPIT/Scope-Statement_5_896576030.pdf

Belangrijkste elementen:
The Belgian COMPANY S accounting department has identified
several shortcomings in the day-to-day use of the implemented
SAP platform. In their opinion, the current platform does not
cover, or does not cover enough, the requirements of the Belgian
accounting regulations. Furthermore, they are convinced the best
practice aspects of SAP are not used to a maximum.
Projectverantwoording
Productomschrijving
A management document providing input for a potential phase 2, focusing on the optimization of the financial platform. The report will offer COMPANY S different proposals, including feasibility, budget estimation and target realization dates.
The analysis document will be supported by a management presentation to ensure full understanding of CONSULTANT’s findings.
Lijst van Deliverables
Deliverable A
Analysis report containing (non-exhaustive list):
 *applied review methodology and action log
 *identified pain points and gaps
 *proposed optimizations

Deliverables veelal té vaag
Deliverable B
Presentation of findings to support management evaluation or
steering committee.
This presentation should allow the steering committee to evaluate
this roadmap for optimization and agree on the next steps
(including approval on phase 2 initiatives).

...
(! Het projectmngmt zélf is ook steeds een deliverable !)
Voorbeelden
http://managementweb.deboeck.com/public/generique/supermodule/index.php?module=secure&target=_blank&link=00000200842_00000215392&jeton=MANAGEMENTWEB_SUCCESVOL&num_link=14&num_iboard=
Deliverable
Werkpakket
Zelfstandig
naamwoord
Werkwoord
"Producttraining"
"Training plannen"
"Training geven"
"Survey afnemen"
http://managementweb.deboeck.com/public/generique/supermodule/index.php?module=secure&target=_blank&link=00000200842_00000215392&jeton=MANAGEMENTWEB_SUCCESVOL&num_link=15&num_iboard=
http://managementweb.deboeck.com/public/generique/supermodule/index.php?module=secure&target=_blank&link=00000200842_00000215392&jeton=MANAGEMENTWEB_SUCCESVOL&num_link=17&num_iboard=
Uitgebreid voorbeeld
Meer details nodig?
Aanvullende info (attributen) per deliverable: veronderstellingen, omschrijving, aanvaardingscriteria, kwaliteitsmeting, enz...
Niet bij elke deliverable even uitgebreid: afhankelijk van noodzaak
> Zie ook oefeningen MS Project
5 stappenplan
Activiteiten
Volgorde
Resourcenoden
Doorlooptijd schatten
Projecttijdlijn
"invulformulier maken"
"opstellen tekst"
"migratie database"
"lay-out"
Grafisch adhv PDM-methode
rekening houdend met afhankelijkheden
(zie opdracht 2 MS Projects)
hard logic
soft logic
Resource breakdown structure
Let op: profiel ≠ wie !
Analoge inschatting
Driepuntschatting
Delphi-methode
Contingency !!
! Te kennen !
Zie handboek
"Feedbackmogelijkheid"
(≠ CPM - methode want AoN!)
CPM Advanced = CPM voor de projectmanager
(weten wat het is en wat de bedoeling er van is, niet zelf kunnen opstellen of lezen!)
= Activity Box
Schedule - optimalisatie
Resources
Time - constraint
Fast - tracking
Activity crashing
- Overtime
- Incentives
- Aanwerving
- Packaged solutions
Kosten inschatten
Time > 5 stappenplan > stap 4
Vendor bid analyse
Kwaliteit
Cost of conformance
Cost of non-conformance
Manpower
Junior
Medior
Senior
Expert
Manager
€400/dag
€1.500/dag
Licenties
Hosting
Reiskosten
...
Cost Baseline
Gemiddelde rate
Wat met roll-out projecten?
Uniforme methodologie
Zie ook artikel NMBS op Leho
Full transcript