Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentació Treball d'Energia 15-10-2012

Treball sobre la generació d'energia per l'assignatura de Física i Química
by

Rafael Duarte Rodrigues

on 22 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentació Treball d'Energia 15-10-2012

Energia Nuclear Hidroelèctrica Eòlica CONCLUSIONS Jonathan Ferreira Silva
Rafael Duarte Rodrigues
Rafael Noronha Sousa L'energia nuclear és l'energia que s'obté al manipular l'estructura interna dels àtoms. Es pot obtenir mitjançant la divisió del nucli (fisió nuclear) o la unió de dos àtoms (fusió nuclear). Aquesta energía s'obté en forma de calor... ... i s'aprofita per generar energia elèctrica a les centrals nuclears Hi han dos tipus d'energía hidroeléctrica
la normal i la mareomotriu La hidroeléctrica normal es basa a una turbina que és moguda per la força de l'aigua. Aquesta turbina que es mou va lligada a un generador, i aquest transforma l'energia cinética en electricitat . Per l'altra banda, l'energia mareomotriu consisteix en aprofitar la força que fa l'ascens i descens de la marea. Amb uns mecanismes de canalització i dipòsit, s'obté moviment en un eix que està unit a un alternador, i aquest aprofita la força mareomotriu per produir electricitat. Geotèrmica "Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l'electricitat i l'energia atòmica: la voluntat." L'energia eòlica es basa en aprofitar l'energia cinètica que es produeix quan el vent mou les aspes de l'aerogenerador. Mitjançant un mecanisme que forma part de l'aerogenerador, l'energia cinètica es transorma en electricitat. Treball d'Energia La calor que hi ha a l'interior de la Terra és també una font d'energia S'obté de l'extracció d'un fluid (líquid o gas) S'extreu vapor a pressió entre 150 i 300 graus per accionar un grup turboalternador i generar electricitat. Amb els fluids de temperatura entre 25 i 150 graus no es fabrica energia elèctrica, sinó que es fa servir per a calefaccions. SOLAR Fotovoltaica L'efecte fotovoltaic va ser observat per primera vegada per Alexandre Edmond Becquerel a l'any 1839. L'energia fotovoltaica és més coneguda com un mètode per a la generació d'energia elèctrica mitjançant l'ús de cèl•lules solars per convertir l'energia del sol en un flux d'electrons. La generació d'energia fotovoltaica empra panells solars compostos d'un "x" nombre de cèl•lules solars que contenen un material fotovoltaic. Els materials que s'usen actualment per l'energia fotovoltaica inclouen: silici monocristal•lí, silici policristal•lí, silici amorf, tel•luri de cadmi i el sulfur. Materials Panel solar policristal·lí A causa de la creixent demanda de fonts d'energia renovables, la fabricació de cèl•lules solars i panells fotovoltaics ha avançat considerablement en els últims anys : Actualment l'home està investigant una nova generació de cèl•lules fotovoltaiques modelables que es farien amb materials sintètics orgànics, com el plàstic o altres polímers. Aquestes cèl•lules poden ser tan lleugeres, primes i flexibles, que es podran enganxar com un adhesiu, la qual cosa permetrà cobrir amb ella les superfícies d'objectes d'ús quotidià, per exemple, una jaqueta. No seria fantàstic poder carregar el teu mòbil mentre camines amb la teva jaqueta? Térmica http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120305062956AAoqBOS
http://energiashym.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
http://energia-nuclear.net/ca
http://www.economiadelaenergia.com/energia-eolica/
http://www.xtec.cat/~cbadia23/geotermica.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
http://www.miliarium.com/Bibliografia/Monografias/Energia/EnergiasRenovables/EnergiaSolarFotovoltaica.asp
http://www.appa.es/09fotovoltaica/09que_es.php
http://www.solarweb.net/solar-termica.php
http://www.energiasolartermica.biz/ Bibliografia Albert Einstein Després d'haver aconseguit energia elèctrica mitjançant una de les formes possibles ... Procés de transport d'energia de la fàbrica a casa. ... s'emmagatzema en acumuladors de fàbriques. Després aquesta energia es transporta per línies d'alta tensió... ... i es transporta cap a una Estació Transformadora Repartidora (ETR) per transformar-la a mitja tensió. Després, l'energia de mitja tensió es transporta per línies de mitja tensió... ... i es transporta cap a una estació transformadora repartidora (ETR) per transformar-la a baixa tensió. L'energia de baixa tensió es transporta per linies de baixa tensió... ... i es transporta cap als edificis ... ... fins arribar al quadre general de la llum. L'energia solar tèrmica consisteix en l'aprofitament de la calor solar mitjançant l'ús de panells solars tèrmics. El sistema d'energia solar tèrmica funciona de la següent manera: el col•lector o panell solar capta els rajos del sol, absorbint d'aquesta manera la seva energia en forma de calor. Entre el panell solar fem passar un fluid (normalment aigua) de manera que part de la calor absorbida pel panell és transferit a aquest fluid. El fluid eleva la seva temperatura i és emmagatzemat o directament portat al punt de consum. Calefacció per terra radiant Les aplicacions més esteses d'aquesta tecnologia són l'escalfament d'aigua sanitària, la calefacció per terra radiant i el preescalfament d'aigua per a processos industrials. Per exemple, a la imatge el col·lector es troba separat del panell solar. En funció de l'aplicació, farem servir diferents tipus de col•lectors o panells solars tèrmics, variant també la complexitat de la instal•lació. Actualment podem afirmar que l'aprofitament de l'energia solar tèrmica és una tecnologia madura i fiable, i que es tracta d'una alternativa respectuosa amb el medi ambient. En els últims anys s'ha produït un augment notable d'instal•lacions d'energia solar tèrmica a causa de ... ...major sensibilitat social i política cap a temes mediambientals, i... ... la contínua millora i reducció de costos dels sistemes solars tèrmics. Les energies renovables són el futur de la humanitat, ja que ara, protegir el medi ambient és una de les prioritats del món. De manera directa o indirecta, la majoria de les energies procedeixen del SOL. Per exemple, l'energia eòlica procedeix de l'energia del sol, ja que són els canvis de pressions i de temperatures a l'atmosfera els que fan que l'aire es posi en moviment, provocant el vent, que els aerogeneradors aprofiten per produir energia elèctrica a través del moviment de les pales (energia cinètica). La quantitat d'Energia Solar que arriba a la terra és 28.000 vegades superior a la quantitat d'energia primària convencional que consumim. Avantatges de l'energia solar - És renovable i inesgotable .
-No contamina .
-És un dels tipus d'energia que més s'està investigant . -No és contínua (depèn de l'època de l'any)
-Per recol•lectar energia solar a gran escala es requereixen grans extensions de terreny .
-Requereix gran inversió inicial . Inconvenients de l'energia solar
Full transcript