Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BABİL MATEMATİĞİ (SEXAGESİMAL SİSTEM, RAKAMLAR,, HESAPLAMAL

No description
by

batuhan karaarslan

on 19 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BABİL MATEMATİĞİ (SEXAGESİMAL SİSTEM, RAKAMLAR,, HESAPLAMAL

MEZOPOTAMYA MITOLOJISI
S.Vedat Karaarslan
TEŞEKKÜRLER


KAYNAKLAR
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/mathematics-and-statistics/mathematics/babylonian-mathematics/content-section-1.3
12th Planet Zecheria Sitchin
Enuma Eliş ,Ayraç Yayınları
Mesopotamian Astrology , Ulla Koch-WESTENHOLZ
Astrological reports to Assyrian Kings, Hermann Hunger.

Researchers previously had theorized about the existence of this large, but unseen celestial body, suspected to lie somewhere beyond the orbit of Pluto. In addition to "Planet X," the body had garnered other nicknames, including "Nemesis" and "Tyche."  (Kaynak : http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2014-075)


Nemesis ; Adaleti sağlamak için intikam almayı savunan merhametsiz bir tanrıçadır. Yunan mitolojisinde, aşırı gurur ve bencilliğe düşenleri cezalandırantanrıçadır. İnanışa göre Nemesis, kinci, yapılan hata veya kötülüğün karşılığını getiren, kaderin vücut bulmuş hali, merhametsiz bir tanrıçadır.
Hesiodos "Bir de ölümcül Nyx (Gece) Nemesis'i doğurdu, fani insana acı vermek için" der[1]. Homeros'ta nemesis sadece soyut bir tecessüm/şahıslandırma olarak geçer.


PLANET X


Austen Henry Layard 1849 yılında Asur başkenti Kalhu (Nemrut) da çok miktarda
‘ karşılıklı ve düz yüzeyleri olan bir kaya kristalinden mercek’
buldu. (British Museum Obje No: 12091)
Robert Tample bunun 2X büyütmeli bir mercek olduğunu ortaya koyarak bunun uzay araştırmaları için kullanılmış olabileceğini ortaya koymuştur.

TELESKOPLAR

Lagaş’tan sonra Arkeologlar Nippur’a yöneldiler….
Buradan çıkan 30.000 metin hala okunmayı bekliyor….
Şuruppak’ta M.Ö 3000 e tarihlenen okul binaları…..
UR’da vazolar, mücevherat, silah, atlı araba, altın, gümüş, bakır ve tunçtan miğferler, bir dokuma fabrikası kalıntıları, mahkeme kayıtları, hala yüksekliğini mıhafaza eden bir zigurat….
Eşunna ve Adab’da Sargon öncesi tapınaklar, sanatsal heykeller..
Umma’da ilk imparatorluk yazıtları….
Kiş’te M.Ö 3000 tarihli anıtsal yapılar ve bir zigurat….
Uruk…Fırında pişirilmiş bir renkli çömlek, bir çömlekçi tekerleğinin bulunuşu, kireçtaşı bloklardan bir kaldırım, en eski taş inşaası idi. Geniş insan yapısı bir tepe, ilk yazılı metinler, ilk silindir mühürler…Jack Finegan
‘Light from ancient past’
adlı yapırtında bu mükemmellikten bahsederek Uruk’un metal çağının ortaya çıkışına tanıklık ettiğini söylemektedir.

M.Ö 3800 E DOGRU…

British Museum 130.000 tablet
Kuyuncik Kolleksiyonu 2500 tablet astrolojik mesaj taşımaktadır.
Jarmo M.Ö 6750 Bereket Tanrıçaları Ay-Venüs
M.Ö 2100 Eridu Katlı olarak 17 adet tapınak


KAYNAKLAR

-BABIL MATEMATIĞI (SEXAGESIMAL SISTEM, RAKAMLAR, HESAPLAMALAR)
-BABIL MATEMATIK TABLETLERİ (YALE , PLIMPTON 322, SUSA, TELL DIBAI)
-BABIL SEXAGESIMAL SISTEMINDE 12 LER PANTEONU, 50, 60, 3600
-NEDEN 7 ( 7 KATLI ZIGGURAT, BORSIPPA ZIGGURATINDA 7 RAKAMI)
-NEDEN 9
-SÜMERLERDE METALURJI, TIP, GIYIM KUŞAM, EĞITIM, YEMEK, URUK-KIŞ REKABETI, MÜZIK,
-M.Ö 3800 SIRA DIŞI KÜLTÜR, TARIHIN BAŞI?
-ESKI TELESKOPLAR
-MUL APIN TABLETLERI
-BABIL TAKVIMI
-GNOMON
-MILKWAY GALAXY
-EVRENIN OLUŞUMU
-AKAD MÜHRÜ, PLANET X
-ENUMA ELIŞ (EVRENIN OLUŞUMU VE PLANETLER)
-BABIL ASTROLOJISI VE NUMAROLOJI

KONULAR

NUMARALOJi

MARDUK gök tanrılarının yollarını düzene sokmakla övünür.
-Güneşin yaratılışta ilk ortağı olan TiAMAT' ı göklerden sildi.
-Dünyayı oluşturarark Güneşe daha yakın bir yörüngeye gönderdi.
-iç gezegenleri dış gezegenlerden ayıran asteroid kuşağını oluşturdu.
-Tiamat’ın uydularının çoğunu kuyruklu yıldızlara çevirdi.
-Kingu yu Ay olacak şekilde Dünya yörüngesine oturtu.
-GAGA yı kendi yörüngesine gönderdi.

-Yeni Güneş sistemini 12 büyük tanrı ile 12 gök cisiminden oluşturdu.

SONUÇ


Savaş bittikten sonra MARDUK Kaderler Tabletini geri aldı.
Güneşin etrafında turladı.
Tiamat’ı kafasını ikiye ayıran MARDUK’ uydularından biri Kuzey Rüzgarı ile birlikte bu kafalardan birine çarpar. Dünya olacak bu pğarça daha önce hiçbir gezegenin olmadığı bir yörüngeye sürüklenir.
İkinci parçaya Marduk çarptı, bunlar dövülmüş bilezik şeklinde asteroid kuşağını oluşturdular.
Dünya güneş etrafında dönmeye başladı ve gece gündüz oluşumu oluşuyordu.
MARDUK Ay’ı görünür kıldı. Ona geceyi işaretleme, her ayın günlerini belirleme görevini verdi.KİNGU MARDUK tarafından öldürülmemiştir, bu durumda KİNGU AY olarak kalmıştır.

DÜNYA VE AY’IN OLUŞUMU


Bütün göksel tanrılar Marduk’un yörüngesini Tiamat ile çarpışacak şekilde açarlar.
MARDUK kendini bir yay gibi gerer ve bedenini ‘harlayan ateş’ ile doldurmuş ve artık iki gezegenin aynı eksene gelmesi kaçınılmaz olmuştu.
Marduk’un en öneml isilahları uydularıydı. URANÜS/ANU ona Güney, Kuzey,Doğu ve Batı rüzgarlarını verdi, Satürn ve Jüpiter’İn yanından geçerken Kötü Rüzgar, Kasırga ve Dengi olmayan kasırga oluşturur.
MARDUK uydularını da bir fırtına arabası olarak kulllandı.

Neptün ve Uranüs’ü geçen MARDUK artık SATÜRN/ANŞAR’ a yaklaşmaktadır.
Satürn’ün halkalarına ulaşan MARDUK onu dudaklarından öper, ANŞAR ona ‘kudretli olan intikamcımız olmalı’ der.
MARDUK ‘ eğer intikamcınız olacaksam, Tiamat’ı yenip yaşamlarınızı kurtaracaksam, kaderimi üstün kılacak meclisi toplayın’ der.
Marduk ve ‘kaderi’ Güneş çevresindeki yörüngesi ile tüm gök tanrılarına üstün olacakken Anşar’ ın uydusu olan Gaga/Plüton yörüngesinden ayrılır.
Anşar Bunun üzerine ‘ Yola koyl Gaga, tanrılar önünde dur, ve sana diyeceğimi, onlara da tekrarla’ dedi..
Gaga bütün tanrılara ‘
Marduk için kararınızı verin‘
dedi ve bütün tanrılar ‘
Git ve Tiamat’ın yaşamına son ver’
diye haykırdılar.


MARDUK TiAMAT’A SALDIRIR

Kingu’ya TiAMAT kendi yörüngesini belirlemesini sağlayacak Kaderler tabletini göğsüne bağlamıştır. EA buna öfkelenir ve sorunu ANŞAR/SATÜRN’e götürür. EA’ ya başvuran ANŞAR Kingu’ya saldırıp saldırmayacağını sorar. (Tabletler kırık burada ne cevap almıştır, bilmiyoruz) ANU/URANÜS’ e başvuru ancak ondan da bir cevap alamaz.
ÖFKELi TiAMAT iLE KiM SAVAŞACAKTIR?

Tiamat bizzat ‘huzursuzca ortalıkta’ dolaşır
Yaklaşmakta olan MARDUK , TiAMAT’tan parçalar koparmaya başlar.
Tam ortasından onbir canavar, onun bedeninden kendilerini ayıran ve Tiamat’ın yanında giden
‘kükreyen ileri atılan uydular yıgnı'
ortaya çıkar.
Destan ve Mezopotamya kozmogonisi Tiamat’ın KiNGU denilen baş uydusunu oluşturduğu ve ‘ Kingu’yu yüceltti, Aralarında onu büyük yaptı, Savaşın baş komutasını, Onun ellerine bıraktı’ diyerek KiNGU MARDUK’a doğru kaymaya başlar.

TiAMAT’IN HUZURSUZLUGU


Neptün yanından geçen MARDUK’ a pozitif yükü ile enerji katıp onu güçlendiir.
Eriyik haldeki MARDUK EA/Neptün’ ün yanından geçerken ikinci bir başı varmış gibi bir yanını şişirmeye başlar.ANU/URANÜS ün yanına varan MARDUK’tan 4 uydu ortaya çıkar.
MARDUK daha sonra Anşar/Satürn ve Kişar/Jüpiter manyetik yörüngesine girer ve TİAMAT’ a doğru bükülür.
MARDUK’un yaklaşması içteki gezegenleri rahatsız etti.(Mars, Venüs, Merkür) ‘akıntılar oluşturdu, Tiamat’ı rahatsız etti, tanrılar huzursuzdu, bir fırtınadaymışlar gibi sürünüyorlardı’


MARDUK’UN GEZEGENLERE YAKLAŞMASI

APSU (Güneş) yenilmişti, hizmetçisi MUMMU (Merkür) efendisinin yanında çok güçsüzdü.
Göksel barış bozulmuştu….
Bunu düzeltmek üzere MARDUK ortaya çıktı.
MARDUK bir dış yörünge gezegeniydi…
Onu yakalayan EA idi (Neptün)
Marduk diğer gezegenlere yaklaşırken bütün gezegenler ona şimşekler gönderd…Marduk bunları toplayarak ışıl ışıl oldu…
Güneş ve diğer gezegenler MARDUK’u bekliyorlardı…….

Her ikisi de henüz ortada yoktu.
Bütün diğer gezegenler de çekim-itme etkisiyle aynen destandaki gibi TİAMAT’ı sıkıştırırlar.
Tiamat’ın yörüngesine müdahale eden diğer gezegenlerden APSU bu defa rahatsız olur. Onları yok etmeye and içer ve MUMMU ile kucaklaşır. Bunu duyan tanrılar meclisinin ‘dilleri tutulur’ ancak EA ‘evrenin aslına uygun bir harita çizer ‘ ve güneş sisteminin üstüne bir lanet (ilenç) okur.
Neptün (EA) bu gücü manyetik alandan mı aldı, yoksa çok güçlü ışınlara mı sahipti, bilinmiyor ama ‘uyku dökme’ ile hizmetçi MUMMU bile kıpırdamayacak kadar güçsüzdür.

DÜNYA VE AY’IN DURUMU

GEZEGENLER VE ENUMA ELiŞ

Yükseklerde Gök henüz isimlendirilmemişken, Ve aşagıda, Dünya çagrılmamışken ; Boş ama başlangıçta mevcut olan APSU, Vücuda getiren onları, MUMMU ve TIAMAT – hepsini dogurandı o, Birbirine karışmıştı suları.

Saz bitmemişti, bataklıklar ortaya çıkmamıştı. Tanrıların hiçbiri vucuda gelmemişti, Hiçbirinin adı yoktu, kaderleri belirlenmemişti; işte tam ortalarında tanrılar şekillendi.
Ancak Enuma Eliş’in Babil versiyonu tamamen güneş sistemindeki olayları açıklayacak niteliktedir.
APSU Güneştir, başlangıçtan beri vardır. Güneşin hemen yanındaki MERKÜR MUMMU’ (uyanan) (kaosu ortadan kaldıran fiziki entropiyi sağlayan tanrı) dur. TIAMAT MARDUK’un parçaladığı ve kayıp olan gezegendir.ENUMA ELiŞ


MARDUK: Dünyayı düzene sokar, gökleri , dağları yaratır,
Gök Evi’nin kopyasını yapmak üzere Babil Kulesi yapılır.
Tanrılar ona Enlillik rütbesi olan ‘elli ad’ verirler.

Destanın Sümer versiyonunun Anu, Enlil ve Ninurta arasında ustalıklı bir dinsel politik sahtekarlık olduğuna yönelik kanıtlar çoktur. Asurbanipal (M.Ö 668) kralının kütüphanesinde bulunmuştur. British Museum’da bir kil tablettir. Babil Kralı Ammi-Şaduqa’ nın (M.Ö 1646-1626) krallığı döneminde Venüs gezegeninin hareketleri takip edilerek oluşturulan metnin sonucunda yazılmıştır.

Enuma eliş la nabu şamamu Üstte değirmi gök daha adsızken (Gök mevcut değilken)
Şaplitu amamatum şuma la zakrat Altta da yağız yer ad almamışken (Altta yer (dünya) mevcut değilken)

Destan iki ilksel gök cisminin bir dizi genç ‘gök tanrısını’ doğurduğunu söyler. Ancak çok gürültü yaparlar, genç tanrılar ilksel babaya karşı birleşir ve onun yaratıcı gücünü çalarlar, ana intikam almak istemektedir, küçük oğul MARDUK Tanrılar Meclisine davet edilir ve canavar ile dövüşerek onu iki parçaya ayırır ve bir parçasını GÖK diğer parçasını ise DÜNYA yapar.(ENUMA ELiŞ) Vaktiyle Yukarıda……

Ancak gezegen bulunamıyordu….
Eğer gezegen çarpışma ile ortadan kalktı ise buna çarpan diğer cisim nerde, parçacıklar uzayda yoktu….
Bu alanda binlerce asteroid keşfedildi….
Ancak hiçbiri kaybolan gezegenin bulunmasına yönelik bir veri sağlamıyordu.

Ay ‘ın çekim alanı çok düzensiz olup merkeze doğru değil dağınıktır ve NASA Ay’daki bütün kayaç ve toprak yapısının Dünya ile aynı olduğunu ispatlamışlardır. Bu Sümerli’lerin Ay’ı bir kendi başına gök cismi olarak görmelerine neden olmuştur.

Pluton yörüngesi bir ‘muamma’ olarak tanımlanır. Kendi başına Güneş çevresinde bir yörüngeye oturmuş 17 derece ile gezegen yörüngelerinden eksensel olarak kaymaya sahiptir.
Gökbilimciler Mars ve Jüpiter’in arasında bir gezegen olabileceği konusunda hemfikir kaldılar.

AY-PLÜTON VE ?.......

Başlangıcı olmayan, sabit bir evren sonsuza kadar bu haliyle sabit kalacak. (Newton, 1600)

Başlangıcı olan evren bir patlamayla (Big Bang) oluşmuş ve sınırları genişlemektedir. Georges Lemaître (1927)

EVREN NASIL OLUŞTU
1919 yılında Hall, El Ubeid denilen köyde kil tuğlaların,sıvalı duvarların, mozaik süslemelerin, tuğla ile çevrili mezarlıkların, mozaik süslemelerin, geometrik desenli boyalı ve süslemeli eşyaların bakır başlıklı baltaların anıtsal tapınak binalarının olduğu yerlerdi….
Daha güneye inildikçe
ERiDU
ya ulaşıldı….
Burada Enki’ye adanan ilk tapınağın temellerine ulaşıldı…bunun altında bakir toprak vardı…..
TARiH M.Ö 3800 DIR.
Bu ortaya çıkış öncülü olmayan birdenbire ortaya çıkan bir uygarlığın temeli idi.
Bölgede kazı yapan arkeologlar bu ortaya çıkışı ‘şaşırtıcı, sıra dışı, birdenbire parlayan bir alev, şaşırtıcı derecede kısa dönem, şaşırtıcı bir anilikle…. Bu küçük Sümer çamur bahçesinde ortaya çıkan….’ gibi ifadeler kullandılar.


M.Ö 3800 E DOGRU…

Richard L.Crocker, Anne D.Kilmer, Robert R.Brown M.Ö 1800 yılına ait bir
Ugarit tabletindeki notaları okudular ve çaldılar.

Batı müziğinin kökeni olan Heptonik-Diyatonik teorisinin kaynağını bizzat
Philo adlı Grek Bilgin Mezopotamyalılar olduğunu yazmıştır.
Müzik ve şarkı Sümerlilerin icadıdır.

Crocker bu kadim melodiyi UR harabelerinde bulunan bir lir ile çalmıştır.

SÜMERLERDE MÜZiK

Noah Kramer ilk tarihçi unvanını komşusu Umma ile yaptığı savaşı kil silindire kaydeden
Lagaş Kralı Entemena’’ya vermiş
En eski kanun koyucu ise M.Ö 2600 da Urukagina dır. Bu emri Ningirsu’dan almıştır.

iki şehir arasında rekabet vardır. Efendi Gılgameş, şehrin yaşlılarına sundu meseleyi, şu kararı dilerdi:
‘Kiş evine boyun eğmeyelim, onu silahlarımızla yerle bir edelim’

Sonuç alamayan Gılgameş sorunu Savaşan Erkekler Meclisine taşımış ve savaş kararı almıştır.
5000 yıl önce bir Sümer Kralı’nın konuyu iki meclise götürmesi çok ilginçtir.

URUK KiŞ YARIŞI


Kilden karaciğer modelleri, organ modelleri ile tıp eğitimi
Tapınak ayinleri için kurbanlıkların antomisini bilmek çok önemlidir.
Cesedin üzerine, direkten sarkan, Nabız ve Işıltıyı yönelttiler,
Altmış kez Yaşam Suyu, Altmış kez Yaşam Besini, serptiler üzerine; ve
Inanna ayağa kalktı.

SÜMERLERDE TIP

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?gtrack=pthc&ParagraphID=ahh#ahh
UR kentinin ‘zift höyüğü ‘ denilen bir tepenin altında bulunuşu ile metallurji yakın ilişkilidir.
Akadca Kuhlu ‘dan gelen Arapça kohl’dan üretilen ilaç yapımında kullanılan alkol.

Bronz Ç.: M.Ö 2.800
Demir Ç. : M.Ö 1.500
Metalurji ise M.Ö 3500 ‘ lerde (naphta, napatu) adlı tutuşan taşlar kelimesinin karşılığı olarak Sümerlilerde başlamıştır.
Bu kelime bütün Ön Asya toplumlarında bugün ortak kullanılmaktadır. Tuğla yapılabiliyordu.
Kaynaklar: R,J.Forbes (The Birthplace of Old Metallurgy) (Bitumen and Petroleum in Antiquity)

SÜMERLERDE METALURJi


Rawlinson(1854) iki silindir üzerinde ‘işte bu tapınak’ yedi kürenin gezegenlerine adanmıştır. Ve bunlara yedi kürenin basamakları ‘ yazısı bulunan eserler bulmuştur.

Ziggurat 7 katı farklı renge boyanmıştı. ilk kat siyah (satürn), ikinci kat kırmızı (jüpiter),
üçüncü kat gül kırmızısı (mars), güneş (altın), beyaz (venüs), koyu mavi(merkür), gümüş renk ( Ay)

Nabu Babil hikmet irfan ve yazı tanrısı.

Babilliler tarafından, Marduk’un oğlu ve EA nın torunu olarak tapılırdı.
Nabu'nun eşi Taşmetum dur.

Aslen, Nabu Amoritler tarafından Mezopotamya’ya getirilmiş bir batı  Semitik tanrıydı.

BORSIPPA ZIGGURATI
(NABU TEMPLE)
7 NEDEN


Bu hesaplama yöntemi için tahmin edilen :
Bunun için biri 2 den küçük (a<2) diğeri 2 den büyük (b>2) iki sayı seçtiler.
Sonra bu sayıların aritmetik ortalamalarını alarak karelerini alıp devam ettiler.
a= 1 ve b=2 seçilirse 19 adım sonra 2 nin karekökü olan 1.414213=1;24,51;10 elde edilir.

KAREKÖK HESAPLARI

BABIL RAKAMLARI (1-59)

Lembedo Mountain (Afrika) –Baboon Kemiği -M.Ö 35.000
M.Ö 9000 Uganda
2 Ay Dönemi (sexagesimal)

ILK SAYI KAYIDI


-Kil üzerine yazılması dolayısıyla daha fazla belge kalmıştır.
-Tabletler güneşte ya da ısıtılarak saklanıyordu.
-Istanbul Arkeoloji Müzesi, Louvre Müzesi, Moskova Müzesi, Berlin Devlet Müzesi , Pensilvanya Üniversitesi
-Iki bilinmeyenli polinomların kökleri bulunabiliyordu, ancak negatif ve irrasyonel sayıları bilmedikleri için bütün denklemleri çözemiyorlardı.
-Pi (3.14) sayısını 3.15 olarak kullandılar.

MEZOPOTAMYA

GÜNEŞ (1) : Kral gibi, kibar,soylu, otoriter, güçlü, özgün
AY(2) : Kraliçe gibi,soylu,çekici,değişken,duyarlı
JÜPİTER (3) : Ruhsal akıl veren, dost, benmerkezci, disiplinli
URANÜS(4) : Asi , tepkisel, çebuk öfkelenen, sıkı ağızlı
MERKÜR(5): Prens gibi, eğlenceli, kurnaz, zeki , duyarlı
VENÜS (6) : Romantik, yavaş, tensel, tatlı dilli,diplomatik, etkileyici
NEPTÜN (7): Mistik, düşsel, sezgisel,kaşif
SATÜRN (8): Bilge, büyülü, kötü etkili, hizmetkar, çalışkan, savaşçı, ecı çeken
MARS (9) : Savaş gibi, güçlü, kaba, kırsal, mükemmelci, kuşkucu, kavgacı, soğuk , ayrımcı


BABiL ASTROLOJiSiNiN KULLANIMI
Sümerce KiNGU (Yüce elçi) olarak başlayan ve DUG.GA.E olarak (kurşun çömlek) adlandırmaları AY ın tarihi için gerçek bir isimlendirmedir. NASA’ nın bulguları ay için harap olmuş bir gezegen tanımı yapmıştır.
NASA nın AY’ a çarpan gök cisimleri listesi de KiNGU nun AY olması ihtimalini güçlendirmektedir.
Yıldırımını TiAMAT’ a fırlatan MARDUK ile onu korumaya çalışan koruyucusu KiNGU ile olan savaş yandaki silindir mühürde gösterilmektedir.
AY ile KiNGU aynı uydu olduğunun kanıtı olan SU.EN ‘Çorak diyarın efendisi’ daha sonra adı SiN olacak AY ile özdeşleştirilmesine kanıt olacaktır.

AY iLE iLGiLi BiR KAÇ SÖZ

MARDUK ve TiAMAT biribirine yaklaştıkça MARDUK’ un rotası düzenleşmeye başladı.
MARDUK’ un uyduları da bu düzenliğe uydular.
Yoksa çarpışmayacaklar mıydı? TiAMAT’ın öfkesi arttı, MARDUK’a lanetler söylemeye başladı. EA nın daha önce APSU ve MUMMU ya söylediği lanetler gibi MARDUK’u lanetledi ancak MARDUK üzerine geliyordu..

Ancak MARDUK TiAMAT’ a çarpmadı uyduları ona çarptı. TiAMAT ikiye ayrıldı.
MARDUK bu ayrılan yerin ortasına bir parlak ışık gönderdi ve TiAMAT’ ın güçleri nötralize oldu.
Tiamat’ı yendikten sonra, ordusu parçalandı, çetesi dağıldı, onun yanında yardımcısı olan tanrılar, korkudan titriyorlardı, kendi yaşamlarını korumak için sırtlarını döndüler.

MARDUK bu dağınıklık sonucunda bugünkü kuyruklu yıldızları oluşturmuştu.

MARDUK’UN ‘RÜZGARLARI’ TiAMAT VE KiNGU’NUN BAŞINI ÇEKTiGi ORDUSU iLE ÇARPIŞIR

Başlangıçta Güneş Merkür, Tiamat
Sonra ‘Ortadaki Tanrılar’ Venüs (Lahamu) ve Mars (Lahmu) oluştu.
Sonra ANŞAR (prens, göklerin en başta geleni; Satürn) ve KiŞAR (sağlam karaların en başta geleni , jüpiter) doğdu.
Sonra zaman geçer ANU (Uranüs) doğar, sonra ANU da kendi suretinde Babil versiyonunda NUDiMMUD (Ea/Enki, Neptün) doğar
Gaga Apsu’nun elçisi Mummu gibi bir görevi vardır bu da Merkür’ denk gelir ki burada Plüton gezegeni de GAGA olarak tanımlanır.

iLK ÇARPIŞMALAR


Türkçesi : SAMANYOLU
100.000 ışık yılı çapında. (1 IY = 9 460 730 472 580 800 "m= Işık Hızı (km/sn) x 1 yıl (sn) )
Komşu galaksisi: ANDROMEDA

Zeus ölümlü bir kadından yaptığı oğlu Herakles'i farkettirmeden uykuya dalmış olan Hera'nın göğsüne koyar. Bebek Herakles, Hera'nın memelerinden akan sütü içecek ve böylece ölümsüz olacaktır. Fakat Hera, gece uyanıp tanımadığı bir bebeği emzirdiğini farkedince onu fırlatıp atar ve boşalan memesinden çıkan süt de gece gökyüzüne fışkırıp akar. Hikâyeye göre geceleyin gökte sönük bir ışıkla pırıldar halde gördüğümüz “Süt Yolu” (Türkçe’de Samanyolu) denilen kuşak, böyle oluşmuştur.


MILKYWAY GALAXY
-düz bir yüzey üzerine dikey doğrultuda saplanmış basit bir çubuk Sistem,çubuğun yere düşen gölgesinin uzunluğu ve açısıyla ilgilidir. ‘günde bir kez, güneşin gökte en yüksek ve kendi gölgesinin
en kısa olduğu anda, yani öğle vakti tam ve kesin saati verir.

- pusulalık görevi yapar, çünkü öğle vakti gölge tam kuzeyi gösterir. (en azından kuzey yarımkürenin çoğu kısımlarında bu böyledir, güney yarımkürede ise güneyi gösterir doğal olarak. gözlemci nerde olursa olsun gölgenin öğle vakti kuzey-güney ekseninde olacağını söyleyebiliriz.)

- yaz ve kış gündönümlerini belirlemek üzere, bir tür ilkel takvim işlevi görür. yılın her günü gölgesinin uç noktası işaretlenir ise en kısa olduğu zaman yaz gündönümü, en uzun olduğu zaman kış gündönümünü verecektir. aradaki sürenin sayılması sureti ile tam olarak bir yılda kaç günün olduğunu söyler.

GNOMON

Babil Astrolojisi 3 grup yıldıza bölünmüştür. Doğu ufku olarak adlandırılan bu gruplar Anu, Enlil ve Ea nın izlediği yolu belirler.
1- Nisannu        30 gün 2- Ajjaru            29 gün 3- Simanu       30 gün 4- Dumuzu      29 gün 5- Abu               30 gün 6- Elulu             29 gün 7- Tasşritu         30 gün 8- Arahsamnu  29 gün 9- Kislimu         30 gün 10- Tebetu        29 gün 11- Sabatu         30 gün 12- Addaru        29 gün 

BABiL TAKViMi

Nineveh’deki Asurbanipal kütüphanesinde bulundu. Bilinen ilk yıldız kataloğudur. EA, ANU ve ENLiL’in (su, gök ve yer tanrıları) yollarınınkine bölünmüş bir sabit yıldızlar listesi, otuz altı sabit yıldız ve takımyıldızların sabah ne zaman doğduklarını gösteren tarihleri, gezegensel periyotları, mevsimleri, ekinoksları, gün dönümlerini, ,ayın gözle görülebilir dönemin tablolarını, artıklık kurallarını, güneşin gölge boyutlarını (gnomon) ve saatleri için kullandıkları suyun ağırlığını içerir.

mul.Apin TABLETLERi
(plough takım yıldızı)

Okul müdürleri ummia
‘çizimden sorumlu bir adam, sümerceden sorumlu bir adam’ ancak bu adamlar aynı zamanda ‘kırbaçtan da sorumlu ‘ idi.
Okuldan kaçanlar, aylalık yapanlar, sessiz durmadığı, hatta güzel yazarı yazamadığı zaman kırbaçlanma

SÜMERLERDE OKUL

URLUGALEDİNA MÜHRÜ (M.Ö. 2300 )

A.ZU (Su Doktoru)
iA.ZU (Yağ Doktoru)
UR’ da çıkarılan (5000 yıllık) bir tablet ‘Doktor LULU’ adlı bir doktoru tanımlamakta veterinerler ise (öküzlerin doktoru’ ‘ eşeklerin doktoru’ olarak tanımlanmaktadır.
İlk Kuduz Talimatnamesi Eshune Yasası ile başlamıştır. (M.Ö 2300) (Vet. Dr. Urlugaledina)
Köpek-Köle-insan
Daha sonra M.Ö 1700 de Hamburabi Yasalarında bu durum bazalt bir plaka üzerinde yazılmıştır. (P.Louvre M.)

SÜMERLERDE TIP

- ilk 10 rakam içinde ikinci mükemmel sayıdır.

-Daire içinde 3 üçgen oluşturması ,

-ilk tek sayıların son rakamı olması mükemmel olmasının nedenidir.

- 9 gezegen olması (Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüto (cüce gezegen) (ceres)

NEDEN 9

-Tablette 50, 50 ve 60 kenar uzunluklarına sahip bir üçgenin üç köşesinden geçen bir dairenin yarıçapının 31,15 olarak hesaplanması

- Bu tablette alanı 0;45 ve köşegeni 1;15 olan dörtgenin kenar uzunlukları sorulmaktadır. (0;0,56,15)60

SONUÇ: 360 derecelik daire, bir ayak (foot, 30.48 cm) bir düzine (12), Sümerlilerden günümüze kadar ulaşmıştır.

SUSA ve TEL DHIBAI TABLETLER

M.Ö 1800
4 sütun-15 satır.
Dik üçgen (pisagor bağıntıları) bilinmektedir.


PLIMPTON 322 (COLUMBIA Ü.)


- 8 ‘in karesi için 14
(1X60 1 +4X60 0) = 64
- 9 ‘ un karesi için 121
(1x60 1 +21 X 60 0 =81

Bu sayılarda basamakları gösteren herhangi bir işaret olmadığı için sayıların kaç olduğu hakkındaki kararı yazının genel hükmüne göre vermek gerekir.

RAKAMLAR

DOGONLAR (Libya sonra M.Ö 3200 de Mali’ye yerleşen bir kabile)
Dogonların Sirius B nin ilk , Sirius C ve A nın ise daha sonra oluştuğunu,
A ve B nin birbirleri etrafında 50 yılda bir yay çizerek dolaştıklarını biliyorlardı.
Dünyadan 8.6 ışık yılı uzaktadırlar.
TIAMAT ve NIBURI Sirius B nin parçalarıdır.
Sirius B nin 1 cm3 maddesi 33 TON

Boyutlar !!!!!!!!

SIRIUS

VA/243 KATALOG NOLU AKAD MÜHRÜ
(Berlin Devlet Müzesi)

AKAD MÜHRÜ

İIspanyolca DAMASCO (Şam ağacı) kayısı ağacının Latince armeniaca,
Akadca armenu dan alınmadır.
Akadca karshu olan kiraz kelimesi Grekçe kerasos, Almanca Kirsche,
Safran Akadca azupiranu’ dan ,
sarı çiğdem (crocus) kurkanu’dan,
kimyon kamanu’dan
zufa otu zupu’dan
mür murru’ dan gelir.

Deniz Taşımacılığı: 105 Sümer denizcilik terimini simgeleyen buluntular. Beygir gücünü ilk kez ‘öküz gücü’ olarak arabalara uygulayan tekerleği bulan Sümerliler.
SUMERLERDE YEMEK KÜLTÜRÜ

Grace M. Crowfoot [Textiles,Basketry and Mats in Antiquity) da kumaş dokumacılığın
ilk kez M.Ö 3800 de Mezopotamya’da çıktığını yazmıştır.
En temel giysi TUG du. Ve Roma TOGA’ sının esin kaynağı oldu.
TUG.TU.ŞE ise ‘sarılarak giyilen elbise idi’

SÜMERLERDE KIYAFET
Ninurta 12 tanrı içinde düşünülmemektedir, ancak potansiyel bir tanrıdır. Marduk’un kendisine 50 isim alması 60 dan sonra gelen 50 deki ENLIL’ i hedeflemektedir.

SEXAGESIMAL 12 LER PANTEONU, 50, 60 ve 3600


Yale Tablet (YBC 7289)
Plimpton 322
Susa Tableti
Tell Dibai (Tell Dhibai) Tableti

TABLETLER
-2, 3, 4, 5, 10, 12, 20, 30 ile kolay bölünebilen yapı
-Daha önceki yıllarda kullanılan 10 ve 12 tabanlı sayı sistemine uyum sağlamak
-Elin 4 parmağındaki 12 boğum ve 5 parmağın çarpımından 60 elde edilmesi
-Sayılar yazılırken 1 ve 10 sayıları için bir sembol, diğerleri için 2 sembol kullanılır.
-Sayıları yazmak için yan yana karakterlerin yazılması gerekir.
-Saatin 60 dakika, günün 24 saat ve bir dairenin 360 derece olması bu aritmetikten kalmıştır. Asur zamanından 432.000 yıl kavramını da aldık.
-Bu yaklaşan Kova Çağı’nın habercisi olarak algılanmaktadır.

SEXAGESIMAL SISTEM
(60 TABANLI)

TASNİF DIŞI

08/03/2014

ENUMA ELiŞ TABLETi


Gudea ‘nın tapınagı (Ningirsu)
(Der Alte Orient A. Billerbeck, 1900)

G udea (Lagaş Prensi M.Ö 2120)
Ur Nammu (M.Ö 2100 -2050)

NINGIRSU’NUN 7 KATLI ZIGGURATI

1. TIAMAT 2. ENKI APSU’NUN HUZURUNDA 3. ANU 4. MARDUK 5 ve 6. MARDUK’UN TIAMAT’A SALDIRISI

-
Full transcript