Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Predstavitev petek 10.00 in ob 15.00

Predstavitev Fakultete za upravo in njenih dodiplomskih programov.
by

Fakulteta za Upravo

on 1 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Predstavitev petek 10.00 in ob 15.00

Dr. Janez Stare, dekan
Se vidimo oktobra!
"Smo

povezana skupnost
zaposlenih, študentov in diplomantov, želimo pa si še novih sodelovanj."
Članica

največje in najboljše
univerze v Sloveniji - Univerze v Ljubljani

Sodobno opremljena fakulteta
Fakulteta za upravo danes
Več informacij na:
www.fu.uni-lj.si/bodoci-studenti
referat@fu.uni-lj.si
/fakulteta.za.upravo
@fzup
Dr. Primož Pevcin, prodekan za študijske zadeve
"Interdisciplinarnost študija in mednarodna akreditacija naših programov vam bo dala prednost na trgu dela."
Študij družboslovja omogoča

široko paleto zaposlitev

Obvezna praksa
diplomantom omogoča konkurenčno prednost na trgu dela

Sodelovanje s študenti in mednarodno sodelovanje - vaša

proaktivnost

pomaga pri zaposlitvi
Zakaj izbrati študij na Fakulteti za upravo?
Organizirane oblike

(predavanja, vaje)
E-izobraževanje
in e-študij na daljavo
Samostojno delo

(knjižnica)
Nejc, študent FU
„Fakulteto za upravo sem si izbral zaradi človeškega odnosa zaposlenih. Vodstvo in pedagogi na nas študente ne gledajo kot na številke, ampak imamo občutek, da smo del fakultete.“
Kako poteka študij?
Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja
Diplomant/ diplomantka upravnih ved (UN)
Visokošolski strokovni
študijski program
Uprava

Diplomant/ diplomantka upravnih ved (VS)
Študijski programi 1. stopnja
Univerzitetni
študijski program Upravna informatika
Diplomirani inženir/diplomirana inženirka upravne informatike (UN)
Univerzitetni
študijski program
Upravljanje
javnega sektorja

Trajanje:

3 leta, 180 ECTS

Število vpisnih mest:

redni: 160
izredni: 70

Izredni študij v klasični obliki.
Kraj izvajanja:

Ljubljana

Visokošolski
strokovni
študijski
program Uprava

Trajanje:

3 leta, 180 ECTS

Število vpisnih mest:

redni: 240
izredni: 100

Izredni študij kot
e-študij
na daljavo

Smeri:

Poslovna uprava Javna uprava

Interdisciplinarni univerzitetni
študijski
program
Upravna
informatika
Trajanje:

3 leta, 180 ECTS
Izvedba:

Na sedežih obeh fakultet v Ljubljani
Sodelovanje:

Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko
Kje se lahko
zaposlim?

Podjetja:

vodja strokovnih služb
vodja projektov
skrbnik javnih naročil
vodja kadrovske službe
Lastna poslovna pobuda, start-up:

z interdisciplinarnimi znanji do lastne poslovne ideje!
Evropska unija in svet:

zaposlitev v okviru evropskih projektov
mednarodno okolje, nevladne organizacije
Kot upravni informatik:

vodja službe za informatiko
programer
razvijalec informacijske poslovne rešitve za podjetja
Zaposlitev v celotnem javnem sektorju:

vsa uradniška in strokovno-tehnična delovna mesta (od referentov do vodilnih mest)
Fakulteta, ki s študenti sodeluje:
Mednarodno sodelovanje
Študij v tujini je
neprecenljiva izkušnja:
širi obzorja, bogati znanje in duha.
Število
vpisnih mest:

redni: 20
VEČ KOT 60 SPORAZUMOV V 25 DRŽAVAH
Možnosti za sodelovanje na brezplačnih mednarodnih poletnih šolah in izobraževanjih.


V LETU 2016:
Seul, Vroclav, Gradec
in še drugi

Sodelovanje

na izmenjavah s pomočjo programov Erasmus, Ceepus in drugod.
Nataša Ferderber, predstojnica referata za študijske zadeve
»Poskrbimo, da študijski proces poteka gladko, nemoteno in strokovno.«
Nadaljevanje študija po Merilih za prehode
Vpis v 1. letnik
Pazite na
prijavne roke!

Prijava za vpis v študijskem letu 2016/2017 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po Merilih za prehode.

Prek portala
http://portal.evs.gov.si/prijava/
med 1. in 16. septembrom 2016
Elektronski vpis predvidoma
od 25. julija do 10. avgusta 2016

za kandidate, sprejete na prvem prijavnem roku.

Pisno obvestilo o poteku vpisa.
ŠTUDENTSKI SVET
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV
Sodelovanje pri različnih obštudijskih dejavnostih
Reševanje problemov študentov
Krepitev medsebojnega sodelovanja
Organizacija strokovnih ekskurzij, družabnih dogodkov in srečanj
Zastopanje fakultete na študentski ravni
Povezujemo, obveščamo ... in se zabavamo ...
Organizacija brucovanja, kulturnih prireditev, športnih srečanj, kreativnih delavnic, humanitarnih akcij, okroglih miz ...
podeljuje
status
za vrhunske športnike in umetnike,
sodeluje
s poslovnimi partnerji
rešuje

konkretne poslovne dileme in jih lansira nazaj na trg
sodeluje

na raziskovalnih projektih
vodi

Upravno svetovalnico
zmaguje

na univerzitetnih športnih ligaških tekmovanjih
E-študij na daljavo
kot

izredni študij
študij
prilagojen

življenjskemu ritmu oziroma službi
zaporedna izvedba predmetov
brez

prekrivanja

(od 3 do 5 tednov)
cena 1.950 EUR na 6 obrokov
enaka

kvaliteta

in veljavnost diplome
1. prijavni rok:

do 4. marca 2016
2. prijavni rok:

od 22. do 29. avgusta 2016
3. prijavni rok:
od 1. do 3. oktobra 2016
Prek portala
http://portal.evs.gov.si/prijava/
Dr. Maja Klun, prodekanja za znanstveno - raziskovalno dejavnost
"Sodelujte z nami, raziskujte, bodite proaktivni in vedoželjni. To so vaši ključi za uspešen vstop na trg dela."
DOBRODOŠLI NA
INFORMATIVNIH DNEVIH
2016!

Vaša vprašanja?
S prenosom znanja v obe smeri zagotavljamo in ustvarjamo:
znanje in ugotovitve,
ki jih lahko organizacije uporabljajo pri svojem poslovanju
usposabljanja in svetovanja
diplomante,
pripravljene na
realne

izzive
Full transcript