Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mediální gramotnost

No description
by

Jan Bambas

on 4 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mediální gramotnost

mediální gramotnost /jan.bambas média co jsou média?
co všechno můžeme označit jako médium? co je komunikace? pojem komunikace pochází z latinského communico = sdílet, svěřovat se
v přenesené formě chápeme komunikaci jako dorozumívání
je základním rysem živých systémů (člověka, zvířat, rostlin...) masová média nebo také masmédia televize
rádio
tisk
internet
outdoor kolika reklamním sdělením jsme denně vystaveni prostřednictvím médií? až 3000 sdělení dělení médií: média můžeme dělit a rozlišovat podle nejrůznějších kritérií dokážete vyjmenovat
veřejnoprávní média? Česká televizeČeský rozhlasČeská tisková kancelář a jaká jsou sokromoprávní média? Nova

Prima

Evropa2

Radio Blaník

Mladá Fronta
DNES

Hospodářské
noviny

Seznam.cz historie médií... komunikace... jak se komunikace vyvíjela? jednotlivé etapy lze shrnout takto: znamení a signály
mluvení a jazyk
psaní
tisk
masová komunikace lidská komunikace verbální nonverbální intimní zóna
/0-0,5 m/ osobní zóna
/0,5-1,2m/ sociální zóna
/1,2-3m/ základní funkce masové komunikace ve společnosti: informování
korelace
kontinuity
zábavy
získávání podle technologické podstaty:

tištěná
audiovizuální
nová podle periodicity: denníky
týdenníky
měsíčníky
občasníky podle zpravodajského obsahu: seriózní
bulvární
fíčrové podle územních specifik národní (celoplošné)
regionální podle vlastnictví veřejnoprávní
soukromoprávní (soukromá)
veřejnoprávní média definujeme jako média veřejné služby, jejich provozování je dané ze zákona. Zákon jasně říká pravidla, která musí být dodržována.

veřejnoprávní média mají poměrně jasné poslání. Mají být kvalitní alternativou k soukromoprávním médiím.

musí být kvalitní, poskytovat možnosti všeobecného kulturní rozvoje společnosti, poskytovat politický prostor ve vyvážené formě. úvod tisk první dochované noviny pocházejí z roku 59 př.nl.

velký rozvoj až s objevem knihtisku v roce 1450

první české noviny vyšly v roce 1719

aktuálně počet časopisových a novinových titulů, které v ČR periodicky vycházejí dosahuje počtu cca 5000 rozhlas a rádio první rozhlasový přenos v roce 1910
a co se vysílalo? opera Pravidelné vysílání: 1921 USA
1922 Anglie (BBC)
1923 Československý rozhlas v ČR je možné naladit více než 70 soukromoprávních stanic a 17 veřejnoprávních televize v roce 1936 zahájila BBC vysílání.
kolik lidí se tenkrát koukalo? prvních 300 majitelů
TV přijimačů v Československu bylo zahájeno zkušební vysílání v roce 1953, od roku 1973 se vysílá barevně první komerční televizí se v roce 1994 stává tv Nova za vrchol televizního vysílání v USA se každoročně považuje přenos finále ligy amerického fotbalu tzv. Super Bowl, který alespoň krátce sleduje až 140 mil. lidí. sledovanost televize se obecně v posledních letech snižuje. Největším konkurentem pro televizi je...? internet na počátku byl tzv. ARPANET, který byl spuštěn již v roce 1969... v roce 1984 je připojeno na 1000 počítačů a vzniká dnešní pojem internet. internet je jednoznačně nejmladší masové médium.
úplný junior, už to ale není... v roce 1991 se zavádí projekt www stránek návštěvnost českého internetu dosáhla v prosinci 2012 6,4 mil. reálných uživatelů Česká republika je jednou z pěti zemí na světe, kde není Google jedničkou ve vyhledávání.
A dokonce jedinou zemí používající latinku. vs. ostatní mediální
komunikační kanály: knihy
divadlo
film a kino
hudba
výrobková média
mobilní telefon
outdoor
indoor
PP média v každodenním životě média jsou v dnešním světě velice důležitým
zdrojem poznatků a zkušeností.

sdělení, která média konstruují, mohou ovlivnit náš pohled na svět i na nás samotné.

definují nám ideál krásy a ošklivosti, v reklamách nebo televizních seriálech.

říkají nám, jak se máme chovat a který výrobek nás učiní šastnými.

stala se běžnou součástí našeho života, ale nejen jejich obsahy nás mohou ovlivňovat.

už jejich samotná existence se promítá do naší každodennosti. jak média
ovlivňují
harmonogram
našeho dne? dokáží média ovlivnit
uspořádání prostoru
v našich domácnostech? má úžívání médií
vliv na naše rituály? definice: neosobní forma komunikace, kdy různé subjekty prostřednictvím různých médií oslovují své současné a potenciální zákazníky s cílem informovat a přesvědčit je o užitečnosti svých výrobků, služeb i myšlenek. reklama nadlinková (ATL) a podlinková (BTL) druhy reklamy:
INFORMAČNÍ
PŘESVĚDČOVACÍ
PŘIPOMÍNKOVÁ děkuji za pozornost jan bambas
jan.bambas@seznam.cz
/jan.bambas
/janbambas
janbambas.net Product Placement /umístění produktu/ objektivní realita sociální realita mediální
realita zhruba 50 z nich zaznamenáme na 3 zareagujeme
Full transcript