Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

zuhuzo zohuzu

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Хүний биеийн өндөр жингийн харьцаа 2.Биеийн жингийн индекс Агуулга
1. Удиртгал
2. Биеийн жингийн индекс, түүнийг
тооцох
3. Биеийн жингийн хяналт
а.Байвал зохих эрүүл жин
б. Жингийн дээд ба доод хязгаар
в. Биеийн өндөрт тохирсон
доод хязгаар
г. Бүсэлхийн тойргийн хэмжээ
4. Хүний биеийн өөх тосны зохистой
хувь
5. Судалгаа
а.Судалгааны үндэслэл
б. Судалгааны зорилго
в. Судалгааны ажлын арга зүй,
хамрах хүрээ
6.Судалгааны дүн
7. Ном зүй Биеийн жингийн индекс гэдэг нь таны биеийн жин, өндрийн хэмжээст тань хэр нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлдог хэмжээс юм. Хүний биеийн өөх тосны
зохистой хувь 3.Биеийн жингийн хяналт Байвал зохих эрүүл жин

Эрүүл жин = Биеийн өндрийн квадрат утга
(М^2) х 22 (Тогтмол тоо)
Жишээ 3: 155.6 см (1.56 м) өндөртэй хүний байвал зохих эрүүл жинг олцгооё
Эрүүл жин = (1.56 х 1.56) х 22 = 2.43 х 22 = 53.5 кг
Үнэлгээ: 155.6 см өндөртэй хүн 53.5 кг жинтэй байвал хамгийн тохиромжтой Биеийн жингийн дээд ба доод хязгаарыг тооцох арга
Биеийн жингийн дээд хязгаар = Өндрийн квадрат утга (М2) х 24.9 (Тогтмол тоо)
Жишээ4: 155.6 см (1.56 м ) өндөртэй хүний биеийн жингийн дээд хязгаарыг олцгооё
Биеийн жингийн дээд хязгаар = (1.56 х 1.56) х 24.9 = 2.43 х 24.9 = 60.5 кг
Үнэлгээ: 155.6 см өндөртэй хүн хамгийн ихээр тооцоход 60.5кг жинтэй байж болно. 10жил-1см 50нас 20-25нас 25нас 20нас Хүний биеийн өсөлт ялангуяа, өндөрт өнчин тархины үйл ажиллагаа гол үүрэгтэй гэж үздэг. Na P К БЖИ=Жин(кг):{[өндөр(м):100]^2} Биеийн жинг үнэлэх жишиг үзүүлэлтүүд:
* Бүсэлхийн тойргийн хэмжээ
* Байвал зохих эрүүл жин
* Биеийн өндөрт тохирсон жингийн дээд
хязгаар
* Биеийн өндөрт тохирсон жингийн
доод хязгаар Биеийн өндөрт тохирсон жингийн доод хягаар
Биеийн жингийн доод хязгаар = Өндрийн квадрат утга (М^2) х 18.5(Тогтмол тоо)

Жишээ5: 155.6 см (1.56 м ) өндөртэй хүний биеийн жингийн доод хязгаарыг олцгооё.
БЖийн доод хязгаар = (1.56 х 1.56) х 22 = 2.43 х 18.5 = 44.9 кгҮнэлгээ: 155.6 см өндөртэй хүн хамгийн багаар тооцоход 44.9 кг жинтэй байж болно. Бүсэлхийн тойргийн хэмжээ
Ажилбар: Тухайн хүнийг эгц зогсоож, гэдсийг чөлөөтэй байлган хүйс орчимд нүцгэн бие дээр хэмжилт хийнэ. Хэмжилтэд миллиметрийн нарийвчлалтай, сунамтгай бус материалаар хийсэн туузан метр ашиглана.
Бүсэлхий ба ташааны тойргыг хэмжихдээ хэт чангалахгүй.
Үнэлгээ:
Эрэгтэйчүүдэд 90 см-ээс бага
Эмэгтэйчүүдэд 80 см-ээс бага БЖИ-ээс гадна биеийн эрүүл мэндийг тодорхойлдог чухал хэмжигдэхүүний нэг нь бие дэх өөх тосны зохистой хувь юм.

БЖИ-ээс хамаараад биеийн өөх, тосны зохистой хувийг тодорхойлох томъёолол:
\эрэгтэй бол 1, эмэгтэй бол 0\

Биеийн өөх тосны % = (1.20xБЖИ) + (0.23xНас ) – ( 10.8xXүйс) -5.4 Судалгаа
Хүүхдийн бие бялдрын өсөлтийг нэг аргачлалын дагуу улс орон, яс үндэстэн, нас хүйс, газар зүй, цаг уурын онцлог, ард түмний амьдралын байдлыг харгалзан судалж, тухайн газар нутаг, улс орны уугуул хүүхдийн бие бялдрын өсөлт, хөгжилтийн жишиг тогтоон хэрэглэж улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн явцтай уялдуулан 5-10 жил тутам дахин судалдаг байна.
Хүүхдийн эрүүл мэндийн байдлыг иж бүрнээр нь үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх ажлын үр дүнг тооцоход бие бялдрын өсөлт хөгжилтийн байдлыг судлах зайлшгүй шаардлагатай.
Хүүхдийн бие бялдрын өсөлт хөгжилтийг онцгойлон анхаарч түүнийг байнга хянаж, дүгнэж байх нь хүүхдийн хувцас, сургууль, хүүхдийн байгууллагын тавилга, тоног төхөөрөмжийн стандарт боловсруулах үндэслэл болдог. Судалгааны зорилго Судалгааны үндэслэл Улаанбаатар хотын 51-р дунд сургуулийн бага ангийн 7-10 насны хүүхдийн бие бялдрын өсөлтийн үзүүлэлтүүдийн дундаж түвшинг тогтоох. Судалгааны ажлын арга зүй, хамрах хүрээ Сургуулийн нас буюу 7-10 насны хүүхдийн бие бялдрын өсөлтийг үнэлэх антропометрийн хэмжилт болон асуумж судалгаанд Улаанбаатар хотын 51-р сургуулийн нас тус бүрээс 20 хүүхэд, нийт 80 (харьцангуй эрүүл) хүүхдийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгов. Судалгаанд хамрагдсан 7-10 настай хөвгүүдийн биеийн дундаж өндөр 117.89-131.71см, охидод 116.6-131.0см бол дундаж жин нь хөвгүүдэд 21,9-28,5кг, охидод 21 - 27,8кг байна. Судалгааны дүн Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн биеийн жингийн дундаж индекс Эрэгтэй Эмэгтэй
7 нас - 21,9 : 1,36 =16,05 7 нас - 21 : 1,34 =15,6
8 нас - 24 : 1,48 = 16,1 8 нас - 23,2 : 1,48 =15,7
9 нас - 25.8 : 1,58 =16,2 9 нас - 25,1 : 1,56 =16,4
10 нас - 28,5 : 1,71 =16,6 10 нас - 27,3 : 1,71 =16,02 Удиртгал 1-2 жил 10жил Жишээ1:
Биеийн өндөр 150см буюу 1.5м, жин нь 54,6кг хүний биеийн жингийн индексийг олцгооё.
БЖИ = 54.6 : (1.5*1.5) = 54,6 : 2.25 = 24,26 (хэвийн жинтэй) Өсөлт Жишээ 6: өндөр-1.5м, жин 54.6кг, БЖИ-24.26
Өөх тосны % = (1.20х24.26) + (0.23*18) - (10.4*0) - 5.4= 27.85 7-10настай хүүхдийн өндрийн үзүүлэлт 7-10настай хүүхдүүдийн жингийн үзүүлэлт Судалгааны дүнгээс үзэхэд 7-10 настай хүүхдийн жилийн дундаж жин нэмэлт хөвгүүдэд ойролцоогоор 2.0кг, охидод 1.5-2.0кг, өндрийн өсөлт хөвгүүдэд ойролцоогоор 4.2см, охидод ойролцоогоор 4.7см байна. Судалгаанд хамрагдсан хөвгүүдийн дундаж өндөр 124,5 см, охидынх 123,5см, жингийн хувьд хөвгүүдийн дундаж 26,75кг, охидын хувьд 24,35кг байна. Дүгнэлт
Full transcript