Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Segmentacja rynku

No description
by

Justyna Marek

on 8 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Segmentacja rynku

Segmentacja rynku
Kryteria segmentacji rynku
Istnieje wiele systemów klasyfikacji nabywców,
ponieważ nie jest możliwe by skonstruować zestaw kryteriów uniwersalnych.
Te z nich, które okażą się przydatne przy segmentacji rynku pewnych produktów,
okazują się bezużyteczne dla innych.
W badaniach marketingowych, zmierzających do wyodrębnienia segmentów rynku stosowane są następujące podejścia:

Demograficzne
Segmentacja Geograficzna
Segmentacja rynku polega na jego podzieleniu na mniejsze części zwane segmentami, które różnią się między sobą oczekiwaniami klientów względem produktu, sposobem zakupu lub innymi kryteriami. Po dokonaniu segmentacji przedsiębiorstwo musi wybrać segment, w którym chce sprzedawać swoje towary.
Segmentacja Demograficzna
Przy segmentacji demograficznej dokonuje się podziału rynku na grupy na podstawie następujących zmiennych demograficznych:
Wieku
Płci
liczby członków rodziny
cyklu życia rodziny

dochodu, zawodu, wykształcenia
religii,
rasy, narodowości
Geograficzne
Segmentacja według cech psychograficznych
Behawioralne

Zmienne demograficzne są najbardziej popularną podstawą wyróżniania grup konsumenckich, gdyż potrzeby, preferencje i intensywność użytkowania dóbr są w dużym stopniu z nimi związane
Wiek i faza cyklu życia Potrzeby klienta i jego możliwości zmieniają się z wiekiem.
Nawet dzieci sześciomiesięczne
różnią się od dzieci trzymiesięcznych w swym potencjale konsumpcyjnym.
Producent zabawek uświadomił sobie ten fakt i skonstruowała osobne zabawki dla dzieci, znajdujące się w różnych fazach cyklu życia, od dziecka 3 miesięcznego do jednorocznego. Ta strategia segmentacji oznacza, że rodzice i ludzie kupujący zabawki jako prezenty, mogą łatwiej wyszukać odpowiednią zabawkę kierując się wiekiem dziecka.
Wymaga podziału rynku na różne jednostki geograficzne, takie jak:
Stany
Regiony
Okręgi
administracyjne
Miasta,
Dzielnice
Przedsiębiorstwo może zdecydować się na działania na jednym lub kilku obszarach geograficznych, albo działać we wszystkich, uwzględniając w tym lokalne zróżnicowanie preferencji.
W tym rodzaju segmentacji konsumenci dzieleni są na podstawie ich wiedzy, postawy, sposobu użytkowania i reakcji na produkt.

Takie podejście uważane jest często za najlepszy punkt wyjścia do konstrukcji segmentów rynkowych.
Narzędzia marketingowe związane
z
prowadzeniem działalności
W własnym zakresie
Zlecenie badań marketingowo-rynkowych wyspecjalizowanej firmie
Ocena sytuacji
na rynku
Reklama
reklama w środkach masowego przekazu

( w prasie, radiu, kinie i telewizji)
billboardy
plakaty,
ulotki reklamowe
Promocja
obniżki cen
(np:rabaty, przeceny, upusty ) bezpłatne próbki
konkursy, loterie, gry
kupony
znaczki firmowe
Sprzedaż osobista
telesprzedaż
prezentacja na wystawach
sprzedaż z wykorzystaniem przedstawiciela firmy np:konsultanta
Public relations
relacje prasowe
sponsoring
lobbing
finansowanie akcji charytatywnych
wywiady w środkach masowego przekazu
Badania
ocena sytuacji
konkurentów
Państwa
Full transcript