Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projekt-pitch

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projekt-pitch

Projekt-pitchs
2 idéer
BRAINSTORM
ELEMENTS
copy and paste as needed and take advantage of an infinite canvas!
Frivilligforung.nu
Brændende platform
Der er i dag en markant stigning af unge, der rammes af hjemløshed. 31% af Danmarks ca 6000 hjemløse er unge under 24 år. Denne gruppe hjemløses problematikker relaterer sig typisk til dårlig skolegang, manglende beskæftigelse, tidlige misbrugsproblemer, og mangel på boliger. En konsekvens af hjemløshed er en øget social udsathed og marginalisering. Små håndsrækninger - fra praktisk hjælp til at gå på kommunen, en madpakke eller en kop kaffe på en lokal cafe - kan hjælpe de unge til på den korte bane at opnå et større mentalt overskud. På den lange bane kan denne hjælp måske skabe håb om en bedre fremtid. Det er derfor af både øknomiske og sociale grunde vigtigt at hjælpe gruppen af unge til et bedre liv.
Potentiale
Gruppen af hjemløse unge anvender ligesom andre unge digitale medier. Hjælp til de unge og indgangen til dem kan således med fordel tænkes sammen med de unges digitale platforme. Vi ser ligeledes i civilsamfundet en stor intersse for at tilbyde frivillig hjælp. Dog har frvillighedens karakter ændret sig til at være af mere afgrænset og ad hoc-agtig karakter, og frivillighed udfolder sig i højere grad end tidligere udenfor klassiske foreninger. Projektet vil tage højde for og sammentænke disse forhold. Ved at udvikle en app hvor civilsamfundet kan tilbyde nu-og-her frivillighed til unge hjemløse, ønsker projektet at tilgodese de unge hjemløses behov for hjælp og støtte såvel som civilsamfundets ønske om at tilbyde meningsfuld frivillig beskæftigelse uden at dette indebærer et længerevarende engagement.
Projektets formål
Formålet med projektet er, at unge hjemløse får den hjælp de har brug for ift. konkrete problemstillinger nu og her. Det kan være et måltid mad, støtte til kontakt med kommunen, en varm trøje, økonomisk rådgivning eller andet. Derudover er det projektets mål på et mere overordnet plan at den unge føler sig set og inkluderet af samfundet og udvikler et håb eller mentalt overskud til at se sig selv ud af sin eksisterende situation.
Projektet ønsker at skabe en attraktiv og meningsfuld platform for både unge hjemløse og frivillige. De frivillige skal rekrutteres blandt alle over 18 år, der ønsker at tilbyde en indsats ift. målgrupen.. Platformen skal kunne håndtere postnumre/gps-koordinator, men i projektfasen fokuseres på unge hjemløse og frivillige fra Københavnsområdet
Projektets indhold
Kortlægning af behov blandt hjemløse gennem café-workshops
Kortlægning af formidlingskanaler gennem interviews med herberg, frivillige tilbud til unge hjemløse og gadeplansmedarbejdere
Foankringsplan (involvering af driftspartner)
Udvikling af frivilligforung.nu
Formiling/kampagne af projektet og rekruttering af frivillige til platformen
Formidling/kampagne af projektet og rekruttering af unge hjemløse
Opfølgning blandt rerutterede
Evaluering af brugen af platformen gennem indsaling af cases blandt unge og frivillige
Afrapportering med henblik på formidling af resultater og spredningspotentiale.

semig.nu
Den brændende platform
Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har pga deres funktionsnedsættelser ofte ikke den samme mulighed som andre for at etablere og opretholde sociale relationer. Men de har de samme behov som alle andre andre for at danne venskaber og kæresteforhold. Datingsider er ofte ikke tilgængelige for denne målgruppe, fordi kommunikationen stiller krav til særlige læse- og skrivefærdigheder. Der er behov for udvikling af tilgængelige datingsider for denne målgruppe, der tager udgangspunkt i nogle af målgruppens særlige kommunikations- og støttebehov. Der findes i dag ingen videobaserede datingsider. Vurderingen er at idéen også med fordel vil kunne overføres til andre lande og vil kunne overføres til mange andre målgrupper ('normalområdet', ældreområdet)
Potentialer
Flere og flere mennesker med kogntivie funktionsnedsættelser har adgang til sociale medier. De er dog ofte afhængige af at medierne tilbyder visuel støtte eller at pædagogisk personale støtter dem i anvendelsen af mediet. Ofte er datingsider tekstbaseret (chat) og brugergrænsefladen er kompleks og stiller store krav til brugerens evne til at navigere rundt på sitet. Der tages heller ikke særige hensyn til brugerens eventuelle vanskeligheder ift. at afkode kodeks og forventninger. I dag findes der ikke datingsider der til fulde kompenserer for de mest almindelige tilgængelighedsproblematikker for mennesker med duviklingshæmning. En videobaseret datingside med en simpel brugergrænseflade kan give mennesker med udviklingshæmning lige muligheder for mere selvstændigt at date på nettet - altså uden eller med begrænset inddragelse af professionelle.
Formål
Mindskning af social isolation og ensomhed via øgede deltagelsesmulgheder
Mestring af kommunikation og udvikling af sociale relationer/netværk
Selvstændighed
Retten til udfoldelse af seksualitet
Ligeværd og normalisering
Projektets indhold
Konceptudvikling - interviews med potentielle brugere samt interesseorganisationer og pædagogisk personale
Produkt - design, udvikling, test
Kampagne - formidling - kortlægning af formidlingskanaler, salgsmateriale
Forretningsplan/forankring - finansiering
Evaluering og endelig tilpasning

to do...
Kontakt red barnet: Kuno Sørensen, vedr. sikker netdating (skal arrangeres møde)
Kontakt Ulf, spastikkerforeningen, hjerneskadeforeningen - udvikling af datingside sammen. Holde fælles møde....
Full transcript