Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INTEGRACIÓ ECONÒMICA

No description
by

Coro Xandri

on 26 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INTEGRACIÓ ECONÒMICA

LA INTEGRACIÓ ECONÒMICA La integració econòmica és el procés d’unió de mercats amb l’objectiu de formar espais econòmics supranacionals més competitius i eficients que els d’origen. LA INTEGRACIÓ ECONÒMICA GRAUS D'INTEGRACIÓ ECONÒMICA Àrea de comerç preferencial és un bloc comercial en què un país dóna accés preferencial als productes d'un altre país, a partir de reduir considerablement tarifes i impostos, però no els elimina del tot, com seria el cas de l'àrea de lliure comerç. ÀREA DE COMERÇ PREFERENCIAL Una àrea de lliure comerç està integrada per un grup específic d'estats que han acordat eliminar els impostos, aranzels i preferències a la majoria o a la totalitat dels béns comerciats entre ells. ÀREA DE LLIURE COMERÇ Una unió duanera és igual que una àrea de lliure comerç però que a més a més, estableix una tarifa i aranzels exteriors comuna; això significa que els estats membres estableixen una política comercial comuna vers els estats no-membres. UNIÓ DUANERA Un mercat comú és una unió duanera en la qual, a més a més, s’estableix polítiques comunes sobre la regulació dels productes, així com també sobre la lliure circulació de tots els factors de producció, com per exemple la mà d’obra dels treballadors. MERCAT COMÚ Una unió econòmica és el mateix que el mercat comú però en aquest cas s’hi agrega l'harmonització de les polítiques econòmiques entre els països membres. UNIÓ ECONÒMICA És la unificació de polítiques i l'establiment d'institucions comunes. En aquest cas, els països membres, fusionen les seves economies i adopten plans comuns. INTEGRACIÓ ECONÒMICA TOTAL Les decisions de les institucions i òrgans comunitaris amb poder normatiu i jurisdiccional, són obligatòries per als països membres i les seves poblacions. La integració política culmina el procés, realitzant la unitat d'adreça i de decisió. MOTIUS PER A LA
INTEGRACIÓ ECONÒMICA ECONOMIES D'ESCALA Al ser el mercat més gran, les empreses també són més eficients de manera que poden assumir menys costos i abaratir la producció, tot això degut a que poden repartir els costos entre més unitats del producte. ACTIVITATS CONJUNTES Molts projectes que necessiten grans inversions són impossible d’abordar per un sol estat nacional. És per això que els estats que formen la integració econòmica poden cooperar per compartir despeses i obtenir la mateixa finalitat. Exemple: programa espacial europeu, programa europeu per al desenvolupament regional... Al no haver-hi barreres proteccionistes cada país es dedica a produir allò que millor sap fer segons els seus factors productius i vendre’ls sense tenir en compte aranzels o altres tràmits. MAJOR ESPECIALITZACIÓ Les negociacions en bloc poden obtenir millors resultats que no negociacions individuals. MAJOR PODER DE NEGOCIACIÓ Al suprimir les barreres proteccionistes i aranzelàries més empreses entren a competir en el mateix mercat. I, a més competència, més eficiència i millor qualitat dels productes. MAJOR EFICIÈNCIA PRODUCTIVA NAFTA - Eliminar els obstacles al comerç i facilitar la circulació de béns i serveis a les fronteres dels països,
- Promoure condicions de competència lleial,
- Augmentar considerablement les oportunitats d'inversió,
- Protegir i fer valer de manera adequada i efectiva els drets de propietat intel·lectual,
- Crear procediments per al compliment del tractat, la seva gestió i per a la solució de controvèrsies, i
- Establir directrius per a la ulterior cooperació trilateral, regional i multilateral per ampliar i millorar els beneficis atorgats pel tractat. PAÏSOS MEMBRES: Canadà, EEUU i Mèxic OBJECTIUS MERCOSUR La lliure circulació de béns, serveis i factors productius entre els països, l'establiment d'un aranzel extern comú i l'adopció d'una política comercial comuna, la coordinació de polítiques macroeconòmiques i sectorials entre els Estats parteixes i l'harmonització de les legislacions per aconseguir l'enfortiment del procés d'integració. Països: Brasil, l'Argentina, l'Uruguai, Paraguai i Veneçuela OBJECTIUS COMUNITAT
ANDINA Amb aquest nom ha estat rellançat a l'abril de 1996 el Pacte Andí, creat en 1969 per l'acord de Cartagena d'Índies (Colòmbia). A mitjan 1998 eren membres seus: Bolívia, Colòmbia, Equador i Veneçuela (sense la participació del Perú, que sí integrava el Pacte). Els seus objectius són la unió aranzelària (en constitució) i la coordinació de les polítiques econòmiques. SISTEMA D'INTEGRACIÓ
CENTREAMERICANA - Aconseguir una unió econòmica i enfortir el sistema financer d'Amèrica Central.
- Enfortir la regió com a bloc econòmic para, d'aquesta forma, ingressar triomfalment en l'economia internacional.
- Reafirmar i consolidar l'autodeterminació de Centreamèrica en les seves relacions exteriors, mitjançant una estratègia única que enforteixi i ampliï la participació de la regió, en el seu conjunt, en l'àmbit internacional.
- Promoure, en forma harmònica i equilibrada, el desenvolupament sostingut econòmic, social, cultural i polític dels Estats membres i de la regió. OBJECTIUS Estats: Costa Rica, Guatemala, Hondures, Nicaragua i El Salvador. UNIÓ EUROPEA OBJECTIUS La UE és una institució supranacional on estan inclosos gran part d'estats europeus. La UE estableix un mercat comú entre els països membres, és a dir, una lliure circulació de béns, serveis, persones i capitals. Una de les senyes d'identitat més important de la UE és la moneda única, que facilita el mercat comú, l'Euro. UNIÓ POLÍTICA? - Estat federal. "Estats Units d'Europa"
- Parlament amb poders reals. Creació d'un Senat.
- President de la Comissió elegit directament.
- Cessió de competències al Govern Federal.
- Exèrcit europeu.
- Redistribució de la riquesa interregional.
Full transcript