Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nationellt prov Svenska 3

No description
by

Anna-Karin Wiklander

on 28 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nationellt prov Svenska 3

Nationellt prov
Svenska 3
Svenska som andraspråk 3

TEMA: Språk möter språk
Nationellt prov
- varför?

Underlag för betyg - hur väl har du uppnått kursens mål?
Likvärdig bedömning i hela landet
Tänk på...
...att proven inte är examensprov.

Resultaten på delproven är ett underlag för kursbetyget - de är inte avgörande!
2 delprov
Delprov B

Muntlig framställning
Delprov A

Skriftlig framställning
Elevanförande + respons:
ca 10 minuter per elev
Skrivtid: 4 timmar
Delprov B:
muntlig framställning

Den muntliga uppgiften
går ut på att hålla
ett argumenterande anförande
...att stärka dig i ditt förberedelsearbete;
För det andra ska formuläret ge läraren viss förståelse inför framträdandet
Elevformuläret delas
med din lärare
senast
torsdagen den 17 maj
Syftet med detta är för det första...
Om man inte har lämnat in sitt ifyllda elevformulär före framförandet, får man inte hålla det
Delprov A:
Skriftlig framställning

Skrivuppgiften går ut på att
skriva ett pm
av vetenskaplig karaktär.
Texttypen som du kommer att skriva är av det utredande slaget
Texten som du skriver ska vara 600-800 ord lång
I uppgiften ska du:
presentera frågeställningen
välja ut och referera relevant information ur texthäftet.
ange källor
dra en slutsats eller göra en jämförelse som bygger på referaten
använda ett språk som är anpassat till den vetenskapliga texttypen
Provet innehåller tre skrivuppgifter och
du ska välja
en
av dem
Resultaten på delproven ger stöd för bedömning och betygssättning
En sammanvägning kan göras endast om du deltagit i båda delproven
Pm av detta slag förekommer ofta i studenters skrivande på svenska universitet
Det finns mängder av språk världen över och ofta ryms flera av dem inom ett och samma lands gränser.
ingen ska ställa sig inför publiken utan att ordentligt ha tänkt igenom vilken tesen är och vilka argument som stöder den
Du ska lämna in ett ifyllt
elevformulär
före framförandet
Elevformuläret ska inte förväxlas med ditt manus. Ett välfungerande manus är ett viktigt hjälpmedel i processen, men det som är avgörande i det hela är din muntliga kommunikation med publiken.
Publiken ska vara goda lyssnare
och
ge kort innehållsrespons vid framförandet.
Bara i Sverige finns fem officiella minoritetsspråk, och ännu fler små språkmöten sker dagligen runtom i landet.
Hur påverkar språken varandra? Vad betyder språket för vår identitet? Behöver de små språken skyddas från de stora?
http://bp.skolverket.se
Kapitel 10 i
Fixa genren
visar hur ett PM är uppbyggt
själv välja ett ämne inom temat
förbereda och därefter framföra ett argumenterande anförande om cirka 5 minuter
i ditt anförande använda dig av retoriska verkningsmedel/grepp samt minst en källa
fylla i ett formulär där tes, argument och källa/källor kort presenteras
använda ett presentationstekniskt hjälpmedel
I uppgiften ska du:
Den åsikt du framför ska handla om majoritets- och minoritetsspråk
Det muntliga tillfället äger rum den 23 maj
Provtillfället för den skriftliga delen är den 9 maj
Full transcript