Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Keynesianism och monetarism

No description
by

Kamilla Lundborg

on 18 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Keynesianism och monetarism

Keynesianism
Monetarism
I grund och botten handlar det om mängden pengar i en ekonomi som är avgörande för tillväxt och inflation.
Kritik mot monetarism
Kritik mot keynesianism
Implementeringsproblematik
Keynesianism och monetarism
Förändringar i efterfrågan påverkar inte bara prisnivån, dvs. inflationen, utan också själva aktivitetsnivån i landet.
Statens roll: stabiliseringspolitik
I en lågkonjunktur ska staten ska öka efterfrågan genom att spendera mer pengar än den har. Detta ökar statsskulden, men...
Satsningarna, t.ex. på infrastruktur, sprider sig som ringar på vattnet och skapar arbetstillfällen. Då kommer människorna att börja konsumera, vilket sprider sig till andra sektorer som i sin tur kan börja anställa fler.
I en högkonjunktur ska staten istället spara, dels för att högkonjunkturen inte ska dra iväg för mycket men också för att ha pengar att pumpa in i landet under lågkonjunkturen.
På så vis stabiliserar man ekonomin, och undviker kraftiga konjunktursvängningar.
Utbud och efterfrågan
En
för stor
penningmägd leder till inflation (penningvärdet minskar och vi betalar mer än varorna är värda)

En
för liten
penningmängd leder till deflation (penningvärdet ökar, och vi bealar mindre än vad varorna är värda)
Stimulans av ekonomin kan ha positiva effekter på kort sikt, men det är svårt att förutse när stimulansen ska sättas in.
En för tidig eller för sen stimulans kan istället förvärra problemen, och ha motsatt effekt och innebära större svängningar i ekonomin.
Problem kan också uppstå gällande den politiska dimensionen. I en lågkonjunktur vill man öka efterfrågan, och ett sätt att lösa det är att sänka skatten. Tanken vid en högkonjunktur är att istället höja skatten, så att staten kan hålla igen och spara till en framtida lågkonjunktur.

Men! Det är lättare att sänka skatter än höja, och att höjda skatter är inte populärt hos väljarna!
Implementeringsproblematik
Monetarismen tar inte den sociala problematiken gällande arbetslöshet i beaktande. Total frihandel skapar stora klyftor mellan människor, vilket skapar missnöje.

Det är alltså svårt att genomföra monetarismen i en demokrati.
Det är svårt att mäta penningmängden! - Hur mycket pengar rör sig egentligen i ett land?
John Maynard Keynes: 1883-1946
Milton Friedman: 1912-2006
Full transcript