Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI SERTA KESAN PENGABAIAN TERH

No description
by

anuar masnan

on 10 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI SERTA KESAN PENGABAIAN TERH

ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI SERTA KESAN PENGABAIAN TERHADAP MANUSIA DAN ALAM
Maksud Etika
Asas Akidah Islam
Kepentingan Etika Dalam Sains Dan Teknologi
-sebagai
panduan kepada saintis dan teknokrat
; memastikan hasil kajian dah penyelidikan masih
mengikut hukum syarak

-etika bertindak sebagai
batasan kepada perkara-perkara yang boleh dilakukan
dan
membasmi perkara yang tidak boleh dilakukan

-sains juga
tidak terlepas
dari
syariat
yang ditetapkan oleh
Allah SWT
Isu – Isu Etika Dalam Sains Dan Teknologi Moden Hari Ini
1) Pengklonan manusia
2) Nuklear
3)Pembedahan Plastik
4)Pengguguran Kandungan
5) Bayi Tabung Uji

Kesan Pengabaian Etika Terhadap Manusia Dan Alam
1)
Pecemaran Alam Sekitar
- bahan kotor dan berbahaya dilepaskan ke kawasan sekitar
2)
Rumah Hijau
- haba yang terperangkap di atmosphere bumi mengakibatkan suhu meningkat
3)
Rumah Hijau
- gas beracun naik ke udara bercampur dengan awan dan dilarut oleh titisan awan dan turunlah hujan yang dapat merosakkan tanaman dan bangunan
Cara - Cara mengatasi Isu-Isu Etika Dalam Sains Dan Teknologi Dari Sudut Islam
1)Berpegang teguh dengan
Al-quran dan As-sunnah
nescaya kita tidak akan sesat selama-lamanya
2)memupuk
keimanan
dalam setiap diri muslim
3)
ikhlas
dan memiliki niat yang baik supaya kajian sains dan teknologi yang dikaji itu memberi manfaat kepada manusia sejagat
4)
bermusyawarah dan bermuafakat
sangat penting disamping mengambil pandangan ijma’ ulama sebagai panduan

-Etika berasal dari perkataan ‘ethos’ (Greek) yang membawa maksud
perangai atau keperibadian
-Dari sudut perspektif Islam, etika merujuk kepada
tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah
-Etika adalah teori tentang tingkah
laku yang betul dalam kehidupan yang baik

Akidah
-Akidah dari segi bahasa bererti
simpulan iman
ataupun
pegangan yang kuat
atau
satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat

-kuatAkidah dari sudut istilah ialah
kepercayaan yang pasti
dan
keputusan yang muktamat
tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atau sebaliknya

-Akidah Islam ialah
kepercayaan dan keyakinan
terhadap
Allah sebagai danrabb
dan
ilah serta beriman dengan nama-namaNya segala sifat-sifatNya juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para Rasul, Hari Akhirat dan beriman dengan taqdir
Allah sama ada baik atau buruk termasuk juga segala apa yang dating dari Allah. Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya.
Syariah
-Syariah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud
jalan untuk diikuti.
Secara harafiah, syariah bermakna jalan ke tempat yang mempunyai air

-Seterusnya perkataan al-Syariah menurut pengertian dan penggunaan istilah :
pembentukan
dan penetapan
peraturan
yang mana daripadanya dapat
diketahui hukum-hukum
yang berbentuk praktikal orang mukallaf, apa yang berkaitan dengan perintah serta kaitannya

-
Kepatuhan manusia kepada hukum Allah
terbahagi kepada
wajib, sunat dan harus
. Manakala
larangan Allah
ke atas manusia terbahagi kepada
haram dan makruh.
Akhlak
-Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai moral, tabiat, perangai, budi, adab, sifat semulajadi, maruah, watak, amalan agama atau rupa batin seseorang

-Secara etimologi akhlak berasal daripada kata al-akhlaqu iaitu kata jama’ daripada perkataan al-khuluq yang bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkahlaku, maruah, adat kebiasaan, malah ia juga beretri agama itu sendiri.

-Dari segi istilah, akhlak membawa pengertian suatu ilmu yang menjelaskan erti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lainnya

-akhlak terbahagi kepada dua bentuk iaitu akhlak mahmudah
Faktor
1) Tidak menghayati konsep
islam
itu sebagai
ad-deen
2)
Tanggapan yang salah
peranan manusia
sebagai seorang insan
3)Tidak jelas
matlamat sains
dan teknologi
4)
Kemampuan
Manusia
Terbatas
Kesimpulan
1)Etika dalam penggunaan sains dan teknologi merupakan satu perkara yang perlu kita amalkan secara positif sesuai dengan tanggungjawab kita sebagai umat islam
2)pengabaian etika bukan sahaja mendapat kemurkaan Allah, tetapi menganggu ekosistem manusia dan bumi yang kita tinggal ini dan mengakibatkan bencana yang besar yang perlu kita tempuhi
3)etika yang baik mestilah dipraktikan dengan sempurna dan efisien supaya dapat kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah
Full transcript