Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Att ta vad man vill ha!

No description
by

Helena Gustavsson

on 21 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Att ta vad man vill ha!

Ekonomisk frihet och förnuft i väst
Amerikanska
Franska
Industriella
Osmanska riket
Stormoguls välde
Kina
Japan
Hur Storbritannien blev störst, bäst och rikast!
Varför Asien?
Asien är rikast i världen
Asien har bäst varor i världen
Asien har flest konsumenter i världen
Asien är världens viktigaste marknad

Kina vill ha ....
.... inget
men England hittar något dyrt att sälja

"Our celestial empire possesses all things in prolific abundance and no product within its borders"
svar från Kinas kejsare
Hur ska England gå tillväga?
Ostindiska kompaniet
ensamrätt till alla handel i Asien
aktiebolag ger fler ägare
konstant krav på avkastning
egen flotta och armé
Globaliseringen tar fart
beroende av England som handelspartner
" Kan ni sluta sälja knark til oss?
Kina oroar sig över opiummissbruk och börja konfiskera och bränna upp laster
KONFLIKT OCH KRIG !
Första och andra Opiumkriget
EUROPA
England får tillgång till världens största marknad
Omfattande export pch konkurrensfördelar
KINA
Social oro och politisk insabilitet
Ekonomisk depression
Snabbt ökande fattigdom
Konsekvenser?
Eurocentrism
Asien tappar sin ställning
Rasism
Nationalismen ökar
U-länder skapas
Europa blir rikaste världsdelen

1854 Hur gick det med Japan ?

The Black Ships

USAs flotta lägger till vid Japan och kräver handelsavtal.

Japan är rädd för att möta Kinas öde och öppnar upp sig för handel
Japan anpassar sig till västvärldens moderniseringar
Ekonomi och teknik utvecklas
Kulturen förblir japansk
Konsekvenser?
Samtidigt i USA
Sista striden
Amerikanska inbördesskriget
Engand vill ha ...
Te
Porslin
Silke
Tre kommer falla och en lyckas anpassa sig till de nya tiderna.
Att ta vad man vill ha!
Vad betyder ordet imperialism?
Ordet imperialism härstammar från latin och betyder "herravälde". Med detta menas en stat som strävar efter att utvidga sin politiska eller ekonomiska makt.


Idag förknippas ofta imperialismen med kolonialismen.

Att säga negerboll är en svensktradition!

rasbiologi

The Great Game? Är det ett brädspel?

Vad är modern imperialism?

Socialdarwinism

Starkast överlever!

Varför blev imperialismen så brutal?
Vad innebär ett folkmord?
Ursprungsbefolkning?
Sveriges mörka historia
Imperialismen 1870-1914
Den industriella revolutionen lade grunden för vår moderna värld.


Den blev också ett av skälen till att det första kapitlet i modern historia blev så oerhört brutalt.
Under andra hälften av 1800-talet fullbordade de europeiska stormakterna sin dominans över världen genom att erövra i stort sett allt territorium på jordytan. Denna epok brukar kallas för imperialismen.
Vad har Carl von Linné med imperialismen att göra?
Förutsättningar
Upptäckter/ Rätt sorts teknik
Medicin - malaria
Tillvägagångsätt
Steg 1 - Upptäckt, missionärer
Steg 2 - Handel
Steg 3 - militär ockupation
Drivkrafter
Ekonomiska
Strategiska
Nationalistiska
Råvaror och nya marknader
Idéer
Humanitära motiv - la mission civilatrice
Rasistiska motiv - socialdarwinismen
En annan idé som kom att legitimera imperialismen var den moderna rasismen.

Indelningen av raser
Rasbilogi - socialdarwinism
Hur gick imperialismen till?
Erövringen av Afrika
- KONGO
Kongo
”Det som hände i Kongo var ett sannskyldigt massmord av ofantligt format, men den tragiska sanningen är att männen som utförde det åt Leopold inte var blodtörstigare än många andra européer som arbetade eller stred på andra håll i Afrika vid denna tid. Hela Europa bidrog till att skapa denna katastrof”

Ögonvittnen
Det är den svenska missionären E V Sjöblom som berättar om sin vistelse i Kongofristaten. Det är ett långt citat men helt nödvändigt att redovisa. Uppmärksamma också Sjöbloms inställning.

”Jag fortsatte min vandring och hälsade vänligt på infödingarna. Som vanligt lyckades jag skingra deras fruktan och åtminstone delvis vinna deras tillgivenhet. En del av ungdomarna följde efter mig, och när vi kom fram till lägret hade redan flera människor samlats där. Fler och fler av infödingarna återkom från sitt letande efter kautschuk i skogen. Snart hade jag en skara på flera hundra personer framför mig.Plötsligt tog en av soldaterna - själv inföding men från en annan by - fast en gammal man och band honom. Soldaten vände sig till mig och sade:
­ Jag ämnar döda den här mannen för han har ingen kautschuk med sig.

Jag svarade: Egentligen har jag inte med saken att göra och har ingen rätt att hindra dig. Men jag skulle önska att du inte gjorde det inför mina ögon och just när en stor skara människor är samlade för att höra Guds ord.
Han svarade: Om vi inte dödar dem som kommer utan kautschuk, så skjuter fristatens officerare oss. Hellre än att dö själva, skjuter vi andra. Då han sagt detta, rusade han som en arg tiger fram till den gamla mannen. Han släpade honom några steg åt sidan, satte geväret till manens tinning och sköt honom. Omedelbart därefter stoppade han in en ny patron i sitt gevär och riktade mynningen mot den församlade hopen, som givetvis skingrades som agnar för vinden. Troligtvis fruktade han för överfall och ville injaga skräck hos de församlade. Inom några minuter var allting tyst. Skaran hade flytt, och liksom jag själv stod mina män tysta. En liten pojke på omkring nio år befalldes av soldaten att hugga av den dödes högre hand. Denna skulle tillsammans med ett antal andra händer, som förut på liknande sätt blivit avhuggna, överlämnas till kommissarien som ett civilisations segertecken.”

Herravälde?
Varför blir alla så upprörda?
England - inte en slump
Kung Leopold
Nationalism
Rasism
rasbiologi
industriella revolutionen
Full transcript