Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Krajobraz wysokogórski taśma

No description
by

Alex Ola

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Krajobraz wysokogórski taśma

KRAJOBRAZ WYSOKOGÓRSKI
Gdzie możemy spotkać krajobraz wysokogórski i po czym go rozpoznać?
Krajobraz wysokogórski występuje w różnych strefach klimatycznych i na wszystkich kontynentach. Jest spotykany w Himalajach (najwyższych górach świata położonych w Azji), w Alpach (najwyższych górach Europy), a w Polsce jedynie w Tatrach.
Charakteryzuje się spiczastymi szczytami, ostro zarysowanymi graniami, stromymi stokami, głęboko wciętymi dolinami i wieloma jeziorami polodowcowymi.
HIMALAJE
ALPY
TATRY
Czym charakteryzuje się klimat w Alpach i Tatrach?
Klimat w Tatrach charakteryzuje się średnia temperatura roczna wynoszaca ok. 5,5 stopnia Celcjusza i średnia ilocia opadów ok. 1017 mm. Najcieplejszym miesiacem w roku jest lipiec, a najzimniejszym styczeń.
WYKRES KLIMATYCZNY, ZAKOPANE, TATRY
WYKRES KLIMATYCZNY, ALPY
TATRY
ALPY
Klimat Alp charakteryzuje się spora ilościa opadów. Średnia temperatur rocznych to 7 stopni Celcjusza.
Jakie możemy rozpoznac piętra roślinności w Alpach i Tatrach?
PIĘTRA ROSLINNOŚCI W ALPACH
PIĘTRA ROŚLINNOŚCI W TATRACH
W górach Europy Środkowej najczęściej rozpoznajemy piętra roslinności:
- pogórza
- reglowe ( regla górnego i dolnego )
- kosodrzewiny, subalpejskie, kosówki
- halne, alpejskie
- turniowe, subniwalne
- śnieżne, niwalne
Piętro pogórza - jest to najniższe piętro roślinności w górach.
W klimacie umiarkowanie chłodnym, w wyższych górach Europy sięga ono do około 600 m n.p.m., przy czym w różnych masywach dochodzi do różnej wysokości, np w Tatrach do 650 m n.p.m., w Karkonoszach do ok. 500 m n.p.m. we Wschodnich Alpach do 700-1000 m n.p.m, w środkowych Niemczech do 300-450 m n.p.m. Niegdyś rosły tam lasy liściaste, które zostały w dużej części wycięte. Dzisiaj znajdują się tam pola uprawne, pastwiska, sady.
POGÓRZE
Piętro reglowe - jest to niskie piętro roślinności w górach, leżące powyżej piętra pogórza, a poniżej piętra kosodrzewiny. Górną granicę tego piętra stanowi górna granica lasu.
Dzieli się na:
-piętro regla dolnego
-piętro regla górnego
W reglu dolnym przeważają lasy bukowe, natomiast w reglu górnym świerkowe.
W klimacie umiarkowanie chłodnym, w wyższych górach Europy występuje ono na wysokości ok. 500-1500 m n.p.m., przy czym w różnych masywach zaznacza się ono na różnej wysokości, np w Tatrach ok. 650-1500 m n.p.m., w Karkonoszach ok. 500-1250 m n.p.m. we Wschodnich Alpach ok. 800-1200 m n.p.m, w środkowych Niemczech ok. 450-650 m n.p.m.
PIĘTRO REGLOWE
PIĘTRO KOSODRZEWINY
Piętro kosodrzewiny (piętro subalpejskie, piętro kosówki) – jedno z pięter roślinności w górach, znajdujące się ponad reglem górnym (powyżej górnej granicy lasu), a poniżej piętra hal. Jest to piętro zwartych zarośli kosodrzewiny lub olchy zielonej (kosej) w górach Europy Środkowej. W Alpach lub Himalajach piętro to porasta różanecznik. W Tatrach, Sudetach i na Babiej Górze piętro to tworzone jest przez kosodrzewinę, w Bieszczadach jej miejsce zajmuje olcha zielona. W różnych górach piętro to znajduje się na różnych wysokościach nad poziomem morza, w zależności od szerokości geograficznej i klimatu. W Tatrach piętro kosówki występuje na wysokości około 1500-1800 m n.p.m. Powyżej tej granicy kosodrzewina występuje już głównie w postaci pojedynczych krzewów, które jednak mogą być położone bardzo wysoko, nawet ponad 2100 m n.p.m.
Wygląd kosówki zmienia się wraz z wysokością. W Tatrach, w niższych jej partiach kosodrzewina osiąga wysokość do 5 m, w miarę wzrostu wysokości n.p.m. kosodrzewina jest coraz mniejsza, w górnej granicy swojego pionowego zasięgu to tylko płożące się krzewiaste formy o wysokości kilkunastu cm. Wśród dominującej tu kosodrzewiny występują tuż ponad granicą lasu pojedyncze okazy karłowatego świerka i górskiej formy brzozy, a także krzewy jarzębiny. Wyżej towarzyszą kosówce jeszcze wierzba śląska, porzeczka skalna i róża alpejska. Z roślin zielnych, na niezarośniętych przez kosówkę miejscach najliczniej rosną: miłosna górska, modrzyk górski, wietlica alpejska, omieg górski, szczawik zajęczy, borówka czarna, borówka brusznica, sit skucina, kuklik górski i wiele innych innych gatunków roślin.
Piętro halne, zwane też piętrem alpejskim – obszar występowania łąk wysokogórskich zwanych halami. Panuje tu klimat umiarkowanie zimny. Poniżej znajduje się piętro kosówki a powyżej piętro turni. W Polsce piętro alpejskie występuje tylko w Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze. W Tatrach położone jest mniej więcej pomiędzy 1800 m n.p.m., a 2300 m n.p.m., na Babiej Górze i w Karkonoszach znajduje się niżej – w Karkonoszach na wysokości 1450-1603 m n.p.m. Roślinność piętra alpejskiego zdominowana jest przez niskie murawy tworzące tzw. hale. Na podłożu granitowym murawę tworzą głównie sit skucina, boimka dwurzędowa, kostrzewa niska, mietlica skalna.
Miejscami występują kępki wrońca widlastego, płożą się niskie krzewy jałowca halnego oraz krzewinki borówek. Wśród niskich traw kwitną: dzwonek alpejski, dębik ośmiopłatkowy, liczne gatunki goryczek, omieg kozłowiec, driakiew lśniąca, sasanka alpejska, zerwa kulista, skalnica tatrzańska, niezapominajka alpejska, lepnica bezłodygowa, pierwiosnek maleńki i liczne inne gatunki. Wśród nich płożą się gdzieniegdzie najmniejsze krajowe gatunki wierzb: wierzba żyłkowana i alpejska i wyrastają wysokie kępy ciemiężycy zielonej i fioletowo kwitnącego tojadu mocnego.
Z ptaków spotkać tu można takie rzadkie gatunki, jak pomurnik, płochacz halny, siwerniak. Piętro alpejskie to również królestwo kozicy i świstaka, przychodzi tu żerować niedźwiedź brunatny. Dawniej cały obszar piętra alpejskiego, gdzie tylko dały radę wspiąć się owce był wypasany. Obecnie już nigdzie w Tatrach nie prowadzi się wypasu w rejonie piętra alpejskiego.
PIĘTRO HALNE
PIĘTRO TURNIOWE
Piętro turniowe, piętro subniwalne – jedno z pięter roślinności w górach, obszar skalistych turni, głazów i piargu, wśród których występują mchy, porosty i rośliny kwiatowe. Znajduje się powyżej piętra alpejskiego, a poniżej piętra śnieżnego (niewystępującego w polskich górach). Charakteryzuje się klimatem zimnym. W Polsce piętro turniowe występuje wyłącznie w Tatrach. W różnych górach, w zależności od szerokości geograficznej i klimatu znajduje się ono na różnych wysokościach. W Tatrach jest to rejon położony powyżej 2300 m n.p.m., a więc występuje wyłącznie w Tatrach Wysokich. Rośliny w piętrze turniowym nie tworzą już zwartych łanów, lecz występują głównie kępkami w zagłębieniach terenu, szczelinach skał, na półkach skalnych. Liczba gatunków roślin i zwierząt występujących jeszcze w piętrze alpejskim wskutek skrajnie trudnych warunków klimatycznych i glebowych, jest bardzo mała w porównaniu z podnóżem gór. Wśród roślin dominują tutaj mchy, porosty i niskie murawy z boimką dwurzędowa na czele. Liczba roślin jednak drastycznie spada wraz z wysokością nad poziomem morza, na najwyższych szczytach Tatr występują już tylko nieliczne gatunki. Dominują rośliny niskie. Karłowatość jest zarówno skutkiem surowych warunków ograniczających wzrost, jak i przystosowaniem do tych warunków – niskie, płożące się przy ziemi rośliny lepiej wykorzystują jej ciepło, lepiej chronione są przed huraganowymi wiatrami, a warstwa śniegu chroni je przed silnymi mrozami, mniej też tracą wody przy intensywnym nasłonecznieniu na suchych stokach.
PIĘTRO NIWALNE
Znajduje się powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. Jest to piętro śnieżne, na którym trudno jest o jakąkolwiek roślinność.
JAKIE ROŚLINY I ZWIERZĘTA MOŻEMY SPOTKAĆ W GÓRACH?
FLORA
KOSODRZEWINA
OLCHA ZIELONA
RÓŻANECZNIK ALPEJSKI
RÓŻA ALPEJSKA
PORZECZKA SKALNA
WIERZBA ŚLASKA
MIŁOSNA GÓRSKA
MODRZYK GÓRSKI
WIETLICA ALPEJSKA
OMIEG GÓRSKI
SZCZAWIK ZAJĘCZY
BORÓWKA CZARNA
BORÓWKA BRUSZNICA
SIT SKUCINA
KUKLIK GÓRSKI
BOIMKA DWURZĘDOWA
KOSTRZEWA NISKA
WRONIEC WIDLASTY
DZWONEK ALPEJSKI
DĘBIK OŚMIOPŁATKOWY
DRIAKIEW LŚNIACY
SASANKA ALPEJSKA
ZERWA KULISTA
SKALNICA TATRZAŃSKA
NIEZAPOMINAJKA ALPEJSKA
LEPNICA BEZŁODYGOWA
PIERWIOSNEK MALEŃKI
WIERZBA ŻYŁKOWANA
CIEMIĘŻYCA ZIELONA
TOJAD MOCNY
FAUNA
POMURNIK
PŁOCHACZ HALNY
SIWERNIAK
KOZICA GÓRSKA
ŚWISTAK ALPEJSKI
NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY
KOZIOROŻEC ALPEJSKI
ORZEŁ PRZEDNI
Full transcript