Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Økosystemer

No description
by

Vigdis Oskarsdottir

on 5 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Økosystemer

Hva er et økosystem?
- samspillet mellom planter og dyr og deres miljø
- Planter og dyr systematiseres etter likheter
- Art: Individer som likner og som får forplantningsdyktig avkom
- Populasjon: individene av en art innenfor et bestemt område
- Samfunn: alle populasjonene innenfor et bestemt område
Økosystemer
- natur i endring

NB! Se egen prezi om suksesjon
Biotiske faktorer
-Produsenter: plantene produserer glukose gjennom fotosyntesen- Plantene bruker glukosen til å lage andre organiske forbindelser
- Alle levende organismer trenger organiske næringsstoffer
- Plantene først i ALLE næringskjeder
(still deg selv spm: hvorfor?)
Produsenter
- alle levende faktorer i et økosystem
Første-, andre- og tredjegangsforbrukere
- førstegangsforbrukere: dyr som lever av plantekost
- andregangsforbrukere: dyr som lever av planteetere
- tredjegangsforbrukere: dyr som lever av andregangsforbrukere
Abiotiske faktorer
- de ikke-levende faktorene
Samspill i naturen
Bytte og forbruker
- Predasjon: byttedyr og rovdyr
- Beite: planteetere og planter
Symbiose
Konkurranse
- konkurranse om ressurser
- lys, næring, yngleplasser
- Parasittisme, kommensalisme og mutualisme
Populasjonsøkologi
- Læren om hvordan antall individ i en populasjon varierer i tid og sted
- Konkurranse om ressursene - og om å overleve
- "survival of the fittest" --> kjernen i evolusjonsbiologien
- bæreevne = antall individer som kan leve et bestemt område uten at ressursgrunnlaget ødelegges
Populasjonsvekst: S-kurve
Populasjonsvekst: J-kurve
- ukontrollert vekst
- kontrollert vekst
Populasjonsvekst: bølger
- sykliske svigninger
Faktorer som regulerer vekst
- Tetthetsavhengende faktorer: konkurranse, avfall, stress, sykdommer
- Ikke-tetthetsavhengende faktorer: uavhengig av populasjonstetthet. Kan feks være temperatur eller giftstoffer

Bærekraftig utvikling
- mennesker bruker og omformer miljøet til best nytte for seg selv
- forskjellene mellom fattige og rike
- bærekrafig utvikling: en utvikling som møter dagens behov, men som ikke ødelegger for kommende generasjoner
- stor forbruksvekst skaper store miljøutfordringer
- hovedfokuset i dag er menneskeskapte klimaendringer, reduksjon av det biologiske mangfold og mangelen på vann.
Biologisk mangfold
- Biologisk mangfold: mangfoldet av naturtyper, mangfoldet av arter, den genetiske variasjonen innenfor artene
Reduksjon av biologisk mangfold
- Overbeskatning av økonomisk viktige arter
- Ødeleggelser og oppdeling av leverområder
- Introduksjon av nye arter
- Genetisk forurensing
- Klimaendringer
Hvorfor bør vi bevare det biologiske mangfoldet?
- Hvilken rett har vi til å utrydde liv?
- Hvilke følger får det for ulike arter om vi utrydder en art?
- Hvordan kan vi vite at vi ikke kan få nytte av en art som nesten er utryddet?
- Skal vi ødelegge det vakre i naturen?
Nøkkelart
- en art som utgjør næringsgrunnlaget for mange andre arter i et økosystem
- overbelastning av nøkkelart kan få store konsekvenser utover i en næringskjede
- eks: fikentrærne i episoden "Jungle" i serien "Planet Earth".
Full transcript