Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Batolivé obdobie

No description
by

Saš Gallis

on 28 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Batolivé obdobie

Batolivé obdobie Zrak Charakteristické znaky obdobia
E.H.Erikson – obdobie autonómie
B.Rogoff – „Learning and teaching“ intenzívny rast, spomalenie prírastku hmotnosti
zmena proporcionality
pokračuje tvrdnutie kostí, mliečny chrup Telesný vývin radosť z pohybu, pohyby batoľa opakuje a tým aj zdokonaluje
zaujímavé z psychol.hadiska (Vágnerová) : 1. Udržanie niečoho, zotrvanie niekde;
2. Tendencia pustiť, zahodiť, opustiť to, čo už nechce alebo kde už nechce byť
kontakt s prostredím, poznávanie Pohybový vývin Prehlbuje sa, spresňuje, stáva sa objektívnejšie Vnímanie Chôdza -> obzeranie predmetov z rôznych strán, vzdialeností
Rozlišuje základné tvary, farby a niektoré výrazné odtiene Sluch Rozlišuje rytmus a melódiu
Rado počúva rečňovanky, spev, melódie, často ich sprevádza vlastným pohybom
V 3.roku zaspieva jednoduchú melódiu ohmatávanie rukou prevažuje nad ohmatávaním perami Hmat Orientácia v priestore začína rozlišovať polohy hore/dole
učí sa odhadovať veľkosti (odhad vzdialenosti je stále veľmi nepresný) neistánajprv chápe krátke časové úseky spojené s jeho činnosťou, to, čo je,to, čo bude si začne všímať neskôrtakmer vôbec si nevšíma to, čo boločasové pojmy používa nepresne (správne až ku koncu 3.r ) Orientácia v čase rýchlo sa učí neúmyselne
pamätá si riekanky, predmety, situácie
postupné skvalitňovanie a rozširovanie všetkých fáz pamäti (zapamätanie, uchovanie i reprodukcia)
dobre si pamätá citovo „zafarbené“, obrazné a konkrétne
pamätá si niekoľko týždňov, mesiacov (veľmi výrazné udalosti – po celý život) Zapamätávanie Predstavy najskôr konkrétne, skúsenostné
na konci 2.r – fantázia -> hry, kresba Pozornost spočiatku mimovoná, nestála, odbiehavá
postupný rozvoj úmyselnej pozornosti
predlžuje sa doba sústredenia, rozvíja sa intenzita i stálosť
škodí – priveľa/primálo podnetov; - monotónnosť podnetov;
vyrušovanie, keď sa dieťa samo sústredí Myslenie základom sú zmyslové skúsenostibatoľa rozmýšľa o veciach vtedy, keď nimi manipulujerozmýšľa nahlasvývin rečiviac o myslení – napr. Piaget Reč nárast slovnej zásobytvorba viet, gramatizácia, výslovnosť City pozitívne i negatívne emócie (radosť, láska, strach, zlosť...)
OTÁZKA : Čo môže vyvolať u batoaťa radosť ? (strach ? zlosť ? žiarlivosť ? )
Emócie ľahko vznikajú a zanikajú, krátko trvajú (často prejdú i do opačnej emócie)
Výrazne sa prejavujú
Náznaky intelektuálnych, estetických, či morálnych citov Rozvoj osobnosti batoliat Sebauvedomenie Lepšie si uvedomuje samého seba, začína hovoriť o sebe v prvej osobeOdmieta pomoc dospelých – „JA SÁM !“Vzdor Normy správania sa učí pozorovaním správania ostatných (najmä rodičov)Rodičia by mali vysvetliť, čo sa musí, ale aj PREČOViac (Vágnerová) Charakter Postupné osamostatňovanie a odpútavanie zo silnej väzby na matku, uľahčuje aj otec
Citová väzba k obom rodičom -> silnejší pocit istoty
Vzťahy so súrodencami – žiarlivosť, ochota pomáhať, opatrovať
Vzťahy s rovesníkmi – povrchné a nestále
Časom – spoločná hra ( súperenie alebo spolupráca, vzájomná komunikácia) Sociálne vztahy batoliat 1.) Môžete na základe vlastnej skúsenosti s batoľaťom súhlasiť/nesúhlasiť s niektorýmiinformáciami z prezentácie ? Ak nesúhlasíte, uveďte, prosím, príklad.
2.) Prečo podľa Vášho názoru niektorým rodičom veľmi záleží na tom, aby si ich deti osvojili podaktoré schopnosti rýchlejšie než ostatné deti rovnakého veku ?
(Ak nie ste batoľatá, potichu sa môžete zamyslieť nad tým, aký vplyv to môže mať na vývin dieaťa.) Otázky: Experiment s altruismom dieťaťa (pravdepodobne batoľaťa) a šimpanza.
http://bit.ly/zZNNjD ( 5min 39s )
Porovnávacia vývinová psychológia, batoľa a šimpanz pri rôznych činnostiach (ukazuje sa, že v tomto veku sa primát učí rýchlejšie ako batoľa.)
A) http://bit.ly/WTithM ( 9min 8s)
B) http://bit.ly/VV2EYx ( 9min 26s) Videá:
Full transcript