Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Schouderklachten

No description
by

Erwin Adan

on 8 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Schouderklachten

Schouderklachten
Inhoud
- Inleiding
- Anatomie
* Schouderketen
* Musculatuur
* Overige structuren
- Differentiaal diagnose
Inleiding
- Articulatio Glenohumerale of Articulatio Humeri

- Art. Glenohumerale maakt deel uit van een keten

- Prevalentie 35 patiënten per 1000 patiënten per jaar

- Ongunstige prognose

- Onduidelijkheid over ontstaan schouderklachten

- 80% van alle schouderklachten in subacromiale ruimte
Anatomie
- Acromion

- Clavicula

- Manubrium Sternum

- Processus Coracoideus

- Processus Spinosi TWK

- Scapula

- Caput Humeri
* Tuberculum Minus
* Tuberculum Majus
Anatomie
- Kogelgewricht / Articulatio Sphaeroidea
- Caput Humeri articuleert met Cavitas Glenoidale


- Labrum Glenoidale
Anatomie
- Art. Glenohumerale (Art. Humeri)


- Art. Sternoclavicularis


- Art. Acromioclavicularis
Erwin Adan

Masseurs Netwerk Nederland
Fysiotherapie Zeeland
Deel 1.
Deel 2.
- Onderzoek & Interpretatie
- Behandelmogelijkheden
- Samenwerking fysiotherapeut
Art. Glenohumerale
* Anteflexie / Retroflexie
* Abductie / Adductie
* Exorotatie / Endorotatie
* Circumductie
* Gewrichtsoppervlak Caput Humeri 3-4x groter
* Verdiept Cavitas Glenoidale
Schouderketen
Anatomische 'echte' gewrichten
Fysiologische 'schijn' gewrichten
- Art. Scapulothoracalis
- Art. Subacromialis
* Convex botstuk = Caput Humeri (Humerus)
* Concaaf botstuk = Cavitas Glenoidalis Scapulae (Scapula)
* Convex botstuk = Facies articularis sternalis claviculae (Clavicula)
* Concaaf botstuk = Incisura clavicularis manubrium sterni (Sternum)
* Convex botstuk = Facies articularis acromialis claviculae (Clavicula)
* Concaaf botstuk = Facies articularis acromii (Aromion)
Benige structuren
Anatomie
Protectors
- m. Supraspinatus


- m. Infraspinatus


- m. Teres Minor


- m. Subscapularis


- m. Biceps Brachii
* Origo = Fossa Supraspinata Scapula
* Insertie = Tuberculum Majus Humeri
* Functie = Abductie
* Origo = Fossa Infraspinata Scapula
* Insertie = Tuberculum Majus Humeri
* Functie = Exorotatie
* Origo = Margo Lateralis Scapula
* Insertie = Tuberculum Majus Humeri
* Functie = Exorotatie, zwakke adductie
* Origo = Fossa Subscapularis Scapula
* Insertie = Tuberculum minus Humerus
* Functie = Endorotatie
Anatomie
Scapula Pivoters
Schoudermusculatuur indeling volgens Jobe
Glenohumerale Protectors
Scapula Pivoters
Humerale Positioners
Propellors
Optimaliseren contact tussen humeruskop en glenoid

* m. Supraspinatus
* m. Subscapularis
* m. Infraspinatus
* m. Teres Minor
* m. Biceps Brachii
Positioneren scapula in ruimte

* m. Trapezius
* mm. Rhomboidei
* m. Levator Scapula
* m. Serratus Anterior
* m. Pectoralis Minor
Positioneren humerus in ruimte

* m. Deltoideus
Brengen krachten over via romp naar armen

* m. Latissimus Dorsi
* m. Pectoralis Major
*Jobe (1993)
Anatomie
Anatomie
Humerale Positioners
- m. Trapezius


- mm. Rhomboidei


- m. Levator Scapula


- m. Pectoralis Minor


- m. Serratus Anterior
* Origo = Os occipitale, Processus Spinosi Th 1 - Th 4, TH 5 - TH 12
* Insertie = Clavicula, Acromion, Spina Scapula
* Functie = Elevatie, retractie, depressie laterorotatie, fixatie
* Origo = Processus Spinosi C6 - C7, Th 1 - Th 4
* Insertie = Margo medialis scapula
* Functie = Mediorotatie, elevatie
* Origo = Processus transversi C1 - C4
* Insertie = Angulus superior Scapula
* Functie = Elevatie, mediorotatie
* Origo = Costa 1 - 9
* Insertie = Angulus superior, margo medialis, angulus inferior scapula
* Functie = Protractie, laterorotatie, fixatie, heffen ribben
* Origo = Costa 3 - 5
* Insertie = Processus Coracoideus
* Functie = Detractie, hulpademhalingsspier
Anatomie
Propellors
Anatomie
Passieve stabiliteit
- Labrum


- Ligamenten

- Kapsel
* Lig. acromioclaviculare (2)
* Lig. coracoacromiale (3)
* Lig. coracoclaviculare (5)
* Lig. transversum scapula superius (7)
* Lig. coracohumerale (13)

* Labrum glenoidale
* Capsula articularis scapula (9)
1= Acromion,
* Origo = Caput longum : Tuberculum Supraglenoidale van de scapula
Caput breve : Processus coracoideus scapula
* Insertie = Gezamenlijk : Tuberositas Radii, Lacertus Fibrosus
* Functie = Elleboog : Flexie, Supinatie
Schouder : Abductie, endorotatie, anteversie
- m. Deltoideus
* Origo = pars clavicularis : Laterale deel clavicula
pars acromialis : Acromion
pars spinalis : Spina Scapula

* Insertie = Tuberositas deltoidea humerus

* Functie = pars clavicularis : anteversie, endorotatie, adductie
pars acromialis : abductie
pars spinalis : Retroversie, exorotatie, adductie
- m. Latissimus Dorsi

- m. Pectoralis Major
* Origo = pars clavicularis : Mediale helft clavicula
pars sternocostalis : Sternum, costa 2-6
pars abdominalis : Rectusschede

* Insertie = Crista tuberculi majoris Humerus

* Functie = Adductie, endorotatie, anteversie
hulpademhalingsspier
* Origo = Crista Iliaca, Fascia Thoracolumbalis, Th 7 - 12,
Costa 9 - 12, Angulus Inferior

* Insertie = Crista tuberculi minoris Humerus

* Functie = Endorotatie, adductie, retroversie
hulpademhalingsspier
2= Lig. acromioclaviculare,
3= Lig. coracoacromiale,
4= Proc. Coracoideus,
5= Lig. coracoclaviculare,
6= Clavicula,
7= Lig. Transversum scapulae superius,
8 = Scapula,
9 = Capsula articuris scapula,
10= Humerus,
11= m. Biceps brachi caput longum,
12= m. Subscapularis,
13= Lig. corocahumerale
Anatomie
Overige structuren
Bursae
- Bursa Subacromialis (5)
- Bursa Subdeltoidea (6)
- Bursa subtendinea m. Subscapularis (7)
http://www.fysiotherapiemcga.nl/
Zenuwen
- Plexus Brachialis
1.nervus dorsalis scapulae, 2.nervus subclavius, 3.nervus suprascapularis, 4.nervus axillaris, 5.nervus thoracodorsalis, 6.nervus radialis, 7.nervus musculocutaneus, 8.nervus medianus, 9.nervus ulnaris, 10.nervus cutaneus brachii, 11.nervus cutaneus antebrachii, 12.nervus subscapularis, 13.nervi pectorales, 14.nervus thoracicus longus
Differentiaal Diagnose
- Impingement / SAPS
* Intern / Extern
* Primair / Secundair
- Rotator Cuff aandoeningen
* Tendinopathie
* Verkalking
* Ruptuur
- Labrumlaesie

* SLAP laesie
- Dislocatie art. Glenohumerale
* Anterieur (Bankert laesie)
* Posterieur
- Adhesive Capsulitis
- Clavicula fractuur
- Referred pain
* Cervicale wervelkolom
* Thorcale wervelkolom
- Actieve triggerpoints
* m. Trapezius
* m. Infraspinatus
* m. Levator Scapula
* mm. Rhomboidae
* Winters JC et al., 2008
*www.nvvn.org
Impingement
Mogelijke oorzaken
* Rotatorcuff pathologie

* Scapula dyskinesie

* Schouder instabiliteit

* Biceps pathologie

* SLAP laesie

* GIRD
Vormen impingement
* Extern / Subacromiaal


* Intern


* Primair

* Secundair
- In subacromiale ruimte
- Zachte weefsels
- Painful arc in midrange of motion
- Tussen humeruskop en glenoidale rand
- Rotator cuff pezen
- Primaire oorzaak bij bovenhandse sporters
- Structurele vernauwing subacromiale ruimte
- Functioneel probleem
- Vernauwing alleen in specifieke posities
Algoritme van Cools
Cools et al., 2008
Impingement testen
Test van Jobe (empty can)Test van HawkinsTest van Neer
- 90* anteflexie, scapulaire vlak, endorotatie

- pijn -> + -> subacromiaal impingement
- geen pijn -> - -> (intern impingement)
- Passieve anteflexie, scapula in depressie

- pijn anterieur -> + -> extern (subacromiaal) impingement
- pijn posterieur -> + -> intern impingement
- 90* anteflexie, passieve endorotatie

- pijn -> + -> subacromiaal impingement
- geen pijn -> - -> (intern impingement)
Algoritme van Cools
Extern (Subacromiaal) impingement

* Alle testen positief
* Test van Neer pijn anterieur
Intern impingement

* Jobe & Hawkins negatief
* Test van Neer pijn posterieur
Provocatie testen
Apprehension testRelocation testRelease test
- passieve exorotatie

- pijn anterieure zijde -> + -> extern (subacromiaal) impingement
- pijn posterieure zijde -> + -> intern impingement
- passieve exorotatie met druk op caput humeri

- pijn verdwijnt -> + -> secundair impingement
- pijn verdwijnt niet -> - -> primair impingement
- passieve exorotatie met druk op caput humeri, loslaten

- pijntoename -> + -> secundair impingement
- geen pijntoename -> - -> primair impingement
Algoritme van Cools
Primair extern impingement

* Apprehension pijn anterieur
* Relocation negatief
Secundair extern impingement

* Apprehension pijn anterieur
* Relocation positief
* Release positief
Rotator cuff testen
Full can test
- 90* anteflexie, maximale exorotatie

- pijn -> + -> rotator cuff betrokken
- geen pijn -> - -> rotator cuff niet betrokken
Scapula dyskinesie testen
Scapular Assistance Test

Scapular Retraction Test

- Manueel assisteren scapulabeweging tijdens actieve elevatie

- Positief bij pijnreductie
- Empty can test met scapula in retractie

- Positief bij verdwijnen pijn t.o.v. Empty can
Schouder instabiliteit
Load en Shift


Sulcus Sign


Posterior Subluxation Test
- Passieve anterieure translatie humeruskop
- Translatie anterieur -> + -> Anterieure laxiteit
- Neerwaartse tractie humerus
- Translatie distaal -> + -> Inferieure laxiteit
Apprehension test
Relocation test
Release test
- Adductie, endorotatie, 90* flexie
- Maak hor. abductie en exorotatie met axonale druk
- 'Clunk' -> + -> Posterieure laxiteit
Biceps Pathologie / SLAP
Speed's TestO'Brien TestBiceps Load
- 90* flexie, extensie elleboog, supinatie onderarm

- Pijn bicepsregio -> + -> Biceps pathologie
- Empty can + Full can in 10* adductie

- minder pijn in full can -> + -> SLAP laesie
- meer pijn in full can -> - -> Rotator cuff betrokken
- Ruglig, 120* abductie, 90* flexie elleboog
- Weerstand tegen verdere elleboogflexie

- pijn bij elleboogflexie -> + -> SLAP laesie
Glenohumeral Internal Rotation Deficit (GIRD)
GIRD test
- Ruglig, 90* abductie

- Verminderde endorotatie van 20* tov andere arm -> + > GIRD
Totale Range Of Motion (TROM)
- Endorotatie + Exorotatie

- Minder dan 5* verschil met andere arm
Algoritme van Cools
Behandeling
- In eerste instantie conservatief

- Afhankelijk van onderliggende pathologie


* Rotator cuff
* Scapula dyskinesie
* Schouder instabiliteit
* Biceps Pathologie
* SLAP Laesie
* GIRD

sedatie* / oefentherapie
mobilisatie / oefentherapie
oefentherapie
sedatie* / mobilisatie / oefentherapie
operatief / oefentherapie
mobilisatie / oefentherapie
* Soft-tissue massage beschreven bij subacromiale klachten, niet bij impingementklachten
(Van den Dolder et al., 2003)
Je vindt impingementverschijnselen...
Wat nu?!
- Contact fysiotherapeut
- Verwijzing kort & bondig
- Fysiotherapeut stelt diagnose
- Overleg over mogelijkheden
multidisciplinair behandelen
- Korte lijntjes, betere zorg
Bedankt voor jullie aandacht!
Secundair intern impingement

* Apprehension pijn posterieur
* Relocation positief
* Release positief
Erwin Adan
Masseurs Netwerk Nederland
Fysiotherapie Zeeland
erwin.adan@hotmail.com
Take Home Messages
- Schouderklachten ongunstige prognose

- 80% van alle klachten in subacromiale ruimte

- Zie de schouder niet als individueel gewricht

- Ken je anatomie!
Herhaling
Anatomie
* Labrum Glenoidale
* Ligamenten
* Kapsel

* Protectors* Pivoters
* Positioners

* Propellors
- m. Supraspinatus
- m. Infraspinatus
- m. Teres Minor
- m. Subscapularis
- m. Biceps Brachi
- m. Trapezius
- m. Rhomboideus
- m. Levator Scapula
- m. Pectoralis Minor
- m. Serratus Anterior
- m. Deltoideus
- m. Latissimus Dorsi
- m. Pectoralis Major
Differentiaal Diagnose
* Rotator cuff Problematiek

* Labrum laesie

* Adhesive Capsulitis

* Dislocatie art. Glenohumerale

* Clavicula fractuur

* Bursitis

* Refered Pain / MTPs

* Impingement / SAPS
Bijeenkomst 2: Onderzoek en Behandeling
Casus 1
Man, 48 jaar oud, Pijn schouder rechts
Wat wil je nog meer weten ?
3 dagen geleden gevallen op de schouder tijdens hardlopen
Onderzoek:
Onvermogen arm te heffen boven de 90*
Krachttesten rotatorcuff -
Palpatie rotatorcuff -+
Palpatie Clavicula ++
Clavicula #
Hierbij dus geen algoritme van Cools!!, haal je grotendeels uit anamnese
Full transcript