Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Op weg met chemie

Chemie 3 ASO (1u)
by

Anneleen Minten

on 3 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Op weg met chemie

Op weg met chemie H1 Stoffen en hun moleculen H2 Mengsels
scheiden in
zuivere stoffen H3 Beter inzicht in de materie dankzij moleculen en
atomen De wetenschap die

bestudeert hoe atomen en moleculen zich ordenen tot stoffen met een bepaald inzicht en bepaalde eigenschappen.

ontraffelt hoe stoffen in de natuur in elkaar omzetten en hoe de mens die omzettingen kan nabootsen voor nuttige toepassingen.

waarschuwt voor mogelijke vermoedelijke of reële gevaren van het misbruiken van grondstoffen en van het zelf ontwikkelen van nieuwe stoffen.


Een chemicus bestudeert de samenstelling en de eigenschappen van stoffen. Voorwerp Een voorwerp is een concreet ding met een bepaalde vorm, grootte, massa en kleur.

Het is opgebouwd uit stoffen.

Eigenschappen zoals vorm, grootte, volume en massa, noemt men voorwerpeigenschappen. Stof Een stof is de materie waaruit voorwerpen gemaakt zijn.

Eigenschappen zoals smeltpunt, kookpunt, dichtheid en brandbaarheid die betrekking hebben op de stoffen waaruit een voorwerp is opgebouwd zijn stofeigenschappen. Zintuiglijk waarnemen van stoffen Visueel
Geur
Tastzin
Gehoor
Smaak

Een belangrijk eerste hulpmiddel bij het leren kennen en soms bij het
herkennen van stoffen.
Het volstaat niet voor een grondig onderzoek van stoffen.
Zintuiglijke waarnemen van onbekende stoffen moet je voorzichtig
aanpakken. Aggregatietoestand * Aggregatietoestand: stofeigenschap * Verandering van aggregatietoestand Vaste toestand
Vloeibare toestand
Gasvormige toestand

De aggregatietoestand van een stof bij een
bepaalde temperatuur en druk is een
stofeigenschap. Mengsel Zuivere stof Een mengsel is een verzameling van minstens twee soorten stoffen (bestanddelen of componenten van het mengsel genoemd).

Typisch voor een mengsel: de eigenschappen veranderen met de mengselsamenstelling. Een zuivere stof is één enkele stof, ze is dus niet gemengd met andere stoffen.

Typisch voor een zuivere stof: constante onveranderlijke stofeigenschappen Heterogeen mengsel De bestanddelen zijn niet ideaal vermengd of zelfs totaal niet vermengd.
Bepaalde bestanddelen zijn afzonderlijk visueel waarneembaar.
De diameter van de groepjes moleculen (aggregaten) is groter dan 10^-7 m. Colloïdale stoffensystemen Vormen de overgang tussen de heterogene en homogene stoffensystemen. Homogeen mengsel De bestanddelen zijn ideaal vermengd tot op moleculair niveau. Je kan ze niet meer afzonderlijk visueel onderscheiden. Ze vertonen een éénvormig uitzicht. De diameter van de groepjes moleculen (aggregaten) is kleiner dan 10^-9 m. Decanteren
Filtreren
Centrifugeren Kristalliseren
Destilleren Extraheren
Adsorberen
Chromatografie Extraheren
Adsorberen
Chromatografie Fysische verschijnselen De wezenlijke stofeigenschappen wijzigen niet.
De oorspronkelijke moleculen worden niet aangetast. Chemische reacties De reagerende stoffen worden omgezet in andere stoffen met eigen specifieke eigenschappen.
De oorspronkelijke moleculen worden omgezet in andere moleculen. Model van onaantastbare moleculen kan geen aanvaard-bare verklaring geven voor de chemische reacties Atoomtheorie van Dalton Atomen bolvormige massieve ondeelbare deeltjes
karakteristiek voor elke atoomsoort
kunnen niet vernietigd worden of uit het niets ontstaan
aan andere atomen gebonden in moleculen (kleinst mogelijk deeltje dat kenmerkend is voor een zuivere stof) Chemische reacties moleculen van de uitgangsstoffen vallen uit elkaar in atomen of atoomgroepen waaruit door nieuwe combinaties moleculen van andere stoffen gevormd worden Enkelvoudige
stof Samengestelde
stof Zuivere stof Stof de moleculen zijn opgebouwd uit atomen van éénzelfde atoomsoort de moleculen zijn opgebouwd uit atomen van verschillende atoomsoorten Chemisch tekenschrift Elk element of elke atoomsoort wordt voorgesteld door één en soms door twee letters.
De eerste letter van dat symbool is de eerste letter van de vergriekste of verlatijnste naam van het element. Eventueel wordt die gevolgd door een andere letter uit die naam.
Full transcript