Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TPP: 1r d'ESO_ El viatger de l'Espai

Treball per Projectes 1r d'ESO Institut Doctor Puigvert (completa)
by

on 28 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TPP: 1r d'ESO_ El viatger de l'Espai

El sol
D'on prové la vida?
Els organismes vius, des de la cèl·lula fins a l'Homo Sapiens Sapiens. La classificació dels éssers vius. Evolucionisme i procés d'hominització.
Maqueta de la ruta del sol
Hèlios, déu del sol.

Terra
Qui eren els pobles grecs?
Etapes de la història. La grècia antiga. Anàlisi de l'assentament grec d’Emporiae.
Els ecosistemes de l'Empordà.
Gea o Gaia, mare primigènia.
Júpiter
Què menjaven els Romans?
Organització social i mitologia romana. Anàlisi de Tarraco.
La producció agrícola: alimentació i sobrealimentació.
Evolució de les eines.
Creació d'un instrument Khitara (robòtica).
Júpiter, déu del Cel i cap de l'Olimp (Zeus)
Saturn
Què és un exoplaneta?
Arquímedes: hidrostàtica.
Herodot: eclipsis solars i lunars.
Euclides: geometria (elipsis i òrbites).
Pitàgoras i el seu teorema.
Ptolomeu i el geocentrisme.
Projecte SETI. Existeixen els extraterrestres?
Cronos, déu primigeni (pare de Zeus)
El viatger de l'Espai
Mercuri
Té Mercuri Atmosfera?
El procés tecnològic: fem un coet.
Hermes, el missatger dels deus.
Venus
Com i quins són els volcans de Venus?
Els volcans, estructura i tipus. La gravetat, la massa i el pes.
Venus Afrodita, la deessa de l'amor i la bellesa.
Mart
Podria sobreviure un fong a Mart?
Fongs, algues i microorganismes.
Ares, déu de la Guerra.
Urà
Què és el canvi climàtic?
Climatologia i canvi climàtic. Smog fotoquímic.
Les edats glacials.
Els riscos naturals i humans.
Urà, déu del cel (pare de Cronos) i la cosmogonia grega.
Neptú
D'on prové H2O de la Terra?
La hidrosfera i el cicle de l'aigua.
Tsunamis.
Neptú, déu del mar.
Sortida a l'observatori del Pujalt
Convivències de 2 dies. Casa de colònies. Tallers de metereologia, astronomia i medi ambient.
Sortida a Empúries
Visita al Museu Arqueològic d'Empúries.
Vida, assentaments i entorn ciutat d’Emporiae.
L'univers i el Sistema Solar
Com es va formar el Sistema Solar?
Teories sobre la formació de l'Univers i el Sistema Solar.
El Sistema Solar, la seva composició.
Objectius de TPP
Promoure l’accés al coneixement universal de les ciències fonamentals a través de l’emoció que produeix l’observació i descobriment del cosmos.
Promoure el treball col·laboratiu desenvolupant les habilitats del grup i les relacions interpersonals i la reflexió.
Conèixer Història de l’Univers, de la Terra i de la vida (biològia i història).
Dissenyar i construir objectes tecnològics.
Maquetes del Sistema solar
Excel al Moodle sobre dades
de l'Univers.
Stellarium
Conferència a càrrec d'Oscar
Blanch, astrofísic: l'Origen
de l'Univers.
Geografia: Anem a Pujalt
1a Missió: El Brou Primitiu.
L'origen de la vida.
Anem al cinema:
The Martian
2a Missió: Evolució i procés
d'hominització
Movie: Percy Jackson i el
Mar dels Monstres. Mitologia.

El trivial de Viatger de L'Espai.
3a Missió: Fem la maqueta
d'un coet. El procés tecnològic.
Movie: Contact. Exoplanetes i
projecte SETI.

Textos: comprensió lectora.
Hermes, el missatger dels
Déus.
Excel al Moodle sobre dades
de Mercuri
Sortida/Taller: Llegir l'Objecte
Museu del Disseny. HUB
Textos comprensió lectora:
Hèlios i Faetó.
Dades tècniques del Sol
Textos: comprensió lectora.
Venus, Afrodita
Excel al Moodle sobre dades
de Venus
4a Missió: geologia els volcans
4a Missió: grècia.
Polis: Àgora, Olimpia, Temples,
Cases, Democràcia i
Teatre.
Textos: comprensió lectora.
Gea, mare primigènia.
Cosmogonia grega.
Excel al Moodle sobre dades
de la Terra

Projecte Intercanvi amb
Eulàlia Bota
Creació d'instruments de
l'antiguitat robòtitzats. (Salpinx,
Pandura, Siringa i Cítara)

Conferència/Taller a Càrrec
microorganismes
5a Missió: Fongs, algues i
microorganismes del
Besos
Textos: comprensió lectora.
Ares, déu de la Guerra
Excel al Moodle sobre dades
de Mart
6a Missió: Tarraco Viva
Textos: comprensió lectora.
Júpiter, Déu del cel.
Excel al Moodle sobre dades
de Júpiter.
Textos: comprensió lectora.
Cronos, Déu primigeni
Excel al Moodle sobre dades
de Saturn
7a Missió: El canvi climàtic.
Terraformació.
Textos: comprensió lectora.
Urà Déu del cel.
Excel al Moodle sobre dades
d'Urà
8a Missió: El cicle de l'aigua.
Textos: comprensió lectora.
Neptí Déu del mar.
Excel al Moodle sobre dades
de Neptú,
Geografia: Anem a Tarragona.
Organització del TPP
Les assignatures de Ciències Naturals, Ciències socials i Tecnologia s'han fussionat en un sol projecte interdisciplinari anomenat: " El viatger de l'Espai". Les professores d'Orientació Educativa del centre en fan el suport pedagògic.
Hi ha 108 alumnes de 1r d'ESO dividits en 5 grups (A,B,C,D i E). Els alumnes de 1r d'ESO de l'USEE entren a l'aula regular totes les hores de TPP.
En total són 10 hores lectives de TPP, en sessions de 2h.
Professorat: Marta Escartí (Ciències Naturals i Coordinadora de TPP 1r d'ESO), Maria Villar (Tecnologia), Quim Roy i Merche Menchón (Ciències Socials), Paloma Cívico (USEE), Mercè Gaja (Plàstica) i Cristina Guijarro (Orientació de 1r cicle d'ESO i Txeli Segué (Coordinació general TPP).
Les professores es reuneixen 2 hores per setmana per a la coordinació i la realització del material. Fan servir Drive i Moodle per la compartició i ordenació de la documentació.
Plàstica funciona de manera paral·lela, donant suport i ampliant el TPP.
Organització del TPP
Primer pas: creació de grups. A través de jocs d'aula i diferents proves durant 4/5 sessions de 2h s'estableixen els criteris per a la creació del grups. Enguany, 6 grups de 4-5 alumnes per aula.
Materials:
Els grups tenen les seves carpetes on classifiquen i guarden el material en paper.
Els alumnes fan servir la plataforma Moodle de centre per penjar els treballs digitals.
Els alumnes tenen mail de google (gmail) per treballar amb Drive i compartir els seus treballs amb el professorat o els seus companys de grup.
Jocs a l'aire lliure per
fomentar l'aprentatge col·laboratiu.
Taller: Aprenentage del treball col·lboratiu a càrrec del Cesar Llorente.
Organització del TPP
Organització dels continguts i competències del TPP:
Leiv Motive: El viatger de l'Espai (astronomia).
Desenvolupament: a través del Sistema Solar, cada astre porta els alumnes a seguir un centre d'interès diferent sobre el qual es realitzen diferents projectes.
Missions: acostumen a ser treballs en puzle, on cada grup aporta una part dels continguts i després hi ha una posada en comú a través de les seves exposicions orals.
Experts: es busquen agents externs especialistes en la matèria donada per què els alumnes rebin una visió de primera mà del tema exposat.
Sortides: es busquen tallers o experiències fora del centre per ampliar o concretar el tema tractat.
Demanda: els alumnes ens demanen què volen fer per ampliar els seus coneixements i s'intenta portar endavant.
El TPP intenta complir amb la majoria de les competències bàsiques marcades per llei de les 4 assignatures.
Organització del TPP
L'Avaluació del TPP:
Els alumnes del TPP son avaluats de manera grupal i individual, depenent del tipus d'activitat.
Per a les activitats grupals existeixen rúbriques a Moodle que ens faciliten l'avaluació de processos tant complexos i llargs.
Seguint els consells de les Professores d'Orientació es fan els PI, les adaptacions curriculars i metodològiques als alumnes que els hi són necessàries. La USEE és una gran ajuda, ja que fa totes les adaptacions de les activitats.
El Trivial de l'Espai ha resultat ser una gran eina per fer memoritzar els continguts als alumnes.
L'avaluació és contínua.
Organització del TPP
DAFO:
Els punts forts de nostre TPP:
La continuïtat, uniformitat i flexibilitat del TPP en el temps i l'espai. Evita l'estrès d'haver d'acabar un procés de creació perquè se n'ha de començar un altre tancat per data.
Els alumnes són els protagonistes del procés d'aprenentatge. Són ells els que ens expliquen la lliçó.
La inclusió de joc (trivial, jocs a l'aire lliure, cinema,...) i de la possibilitat de què aportin idees al projecte augmenta el seu interès.
No hi ha gairebé incidències greus ni lleus de comportament.
L'equip humà que configura el TPP és immillorable, tant per la seva professionalitat com per la seva implicació.
La formació sobre com i què és el treball col·laboratiu sempre està present.
Els punts febles:
Desapareixen els silencis a l'aula, i això pot perjudicar els alumnes amb dèficit d'atenció.
Les adaptacions metodològiques i/o de continguts són més difícils de portar a terme.
https://prezi.com/d4e7fkmzuhwc/edit/?utm_campaign=share&utm_medium=email#39_95982358
Movie: Lo impossible
Terratremols i maremots.

Movie: Àgora.

Teatre
Creació d'obra de teatre
conjunta.
Full transcript