Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

07.03.2018 - Dane na bieżąco, czyli jak usprawnić planowanie i rozliczanie produkcji - Grzegorz Ząbkiewicz

Grzegorz Ząbkiewicz

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 07.03.2018 - Dane na bieżąco, czyli jak usprawnić planowanie i rozliczanie produkcji - Grzegorz Ząbkiewicz

Kierownicy zmian
Pracownik produkcyjny
Zarządzający
Dyrektor produkcji
Specjalista ds. jakości
Utrudniony dostęp do informacji o pracach do wykonania.
Późno wykryte błędy wprowadzania danych.
BYŁO:
Źle wykorzystany potencjał ludzki.
Ta sama informacja jest wpisywana/rejestrowana wiele razy.
BYŁO:
Błędy wprowadzania danych.
Może się zdarzyć, że kolejne etapy prac nie mają zapewnionej dostępności surowca, półfabrykatu.
BYŁO:
Brak dostępnej informacji nt. planu produkcji.
Trudno ocenić, czy zaproponowane terminy przez kontrahenta są realne.
Brak możliwości analiz produkcji np. marży na produktach/zleceniach.
BYŁO:
Dodatkowe koszty np. magazynowe, transportu międzyoperacyjnego.
Informacje o problemach dostępne za późno.
Trudno określić, czy prace zostaną zakończone w terminie.
Lista prac do wykonania
i ich kolejność jest ustalana przez człowieka - duża odpowiedzialność i ryzyko pominięcia prac.
BYŁO:
Trudno ocenić postęp prac.
czyli jak usprawnić planowanie
i rozliczanie produkcji.
Dlaczego pokazujemy
to razem?

Planowanie
produkcji

Rozliczanie
produkcji

Dane na bieżąco,
Case Study
Brak możliwości analiz produkcji np. marży na produktach/zleceniach.
Może się zdarzyć, że kolejne etapy prac nie mają zapewnionej dostępności surowca, półfabrykatu.
Dyrektor produkcji
Nieefektywne planowanie i rozliczanie produkcji
Plany ogólne tworzone w Excelu
przez dyrektora
W jaki sposób je rozwiązaliśmy?
Brak dostępnej informacji nt. planu produkcji.
Dodatkowe koszty np. magazynowe, transportu międzyoperacyjnego.
Trudno ocenić, czy zaproponowane terminy przez kontrahenta są realne.
Informacje o problemach dostępne za późno.
Trudno określić, czy prace zostaną zakończone w terminie.
Trudno ocenić postęp prac.
Lista prac do wykonania i ich kolejność jest ustalana przez człowieka - duża odpowiedzialność i ryzyko pominięcia prac.
Źle wykorzystany potencjał ludzki.
Ta sama informacja jest wpisywana/rejestrowana wiele razy.
Błędy wprowadzania danych.
Utrudniony dostęp do informacji o pracach do wykonania.
Późno wykryte błędy wprowadzania danych.
Plan operacyjny
horyzont
ok 3 tygodnie
Plan strategiczny
dłuższy horyzont czasowy
Stworzyliśmy rozwiązania łatwe
w obsłudze
Moduły planistyczne
Sprawdźcie nas!
terminale do rejestracji robocizny
Ekioski
Przydzielanie prac przez kierowników zmian
Rejestracja prac przez pracowników
Jednodniowy warsztat merytoryczny
25% upustu
na analizę wdrożeniową
Ultimatum strategicznego klienta
Oferta ważna do końca kwietnia 2018 r.
JEST:
Dostępne analizy produkcji np. marży na produktach/zleceniach.
Łatwo ocenić, czy zaproponowane terminy przez kontrahenta są realne.
Zminimalizowano koszty np. magazynowe, transportu międzyoperacyjnego.
JEST:
Lista operacji jest generowana automatycznie, a kolejność ich wykonania jest kontrolowana przez system.
Możliwa ocena, czy prace zostaną wykonane w terminie.
Informacje o problemach dostępne wcześniej.
Postęp prac łatwy do ocenienia.
JEST:
Wiadomo na kiedy potrzebne są surowce
i półfabrykaty. Lepsze zabezpieczenie dostaw.
Plan produkcji dostępny do podglądu.
Każda operacja, zlecenie, zamówienie mają nadane terminy realizacji wynikające z planu.
Dzięki temu wiadomo na kiedy potrzebne są surowce i półfabrykaty.
Dzięki planowi dostaw zapotrzebowania są analizowane i grupowane. W ten sposób powstają zamówienia do dostawców.
Surowce i półfabrykaty zawsze na czas!
Problemy pracowników gdy produkcja
nie jest planowana i rejestrowana na bieżąco
Kierownicy zmian
Pracownik produkcyjny
Zarządzający
Specjalista ds. jakości
Informacja nt. rentowności zleceń
?
?
?
?
?
?
?
?
Inwentaryzacja problemów !!!
obniżka cen o 10%
skrócenie czasu dostaw o 15%
JEST:
Wykonuje prace zgodne
z rolą w przedsiębiorstwie.
Informacja wpisywana jest do systemu raz.
Mniej błędów wprowadzania danych.
JEST:
Dostępna bieżąca informacja o wykonywanych operacjach.
Sami odpowiadają za zarejestrowane prace.
Co udało się osiągnąć?
XLS
Wycinek planu przekazywany kierownikowi
Przydzielanie zadań pracownikom
i notatki w zeszycie
Pracownik rozlicza pracę na papierowej karcie
Papierowe karty wracają do kierownika
Informacje z kart przepisywane są do systemu
Jaką decyzję podjął prezes w sprawie ultimatum kluczowego klienta?
Obniżenie cen o 10%
Dziękuję za uwagę
Czytelny
i dostępny plan produkcji.
Rejestracja prac prowadzona na bieżąco.
Co warto zapamiętać?
Razem - jeszcze więcej korzyści!
Obniżenie czasu dostaw o 10%
Grzegorz Ząbkiewicz
Full transcript