Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aardrijkskunde VWO Domein Wereld

Overzicht van begrippen en relaties behorende bij het domein WERELD van het aardrijkskunde-eindexamenprogramma voor vwo
by

Sanne Collet

on 1 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aardrijkskunde VWO Domein Wereld

domein Wereld
Globalisering
"Wereldwijd proces van integratie van landen door lagere kosten van transport en communicatie en een steeds groter wordende stroom goederen, mensen, diensten investeringen en kennis"
Tijd-ruimte-compressie
Demografisch wereldbeeld

Sociaal-cultureel wereldbeeld

Economisch wereldbeeld

Politiek wereldbeeld
DEMOGRAFIE
demografisch transitiemodel
SOCIAAL- CULTUREEL
verschillende culturen
verschillende talen, (sterk bepaald door koloniasme)
verschillende religies (sterk bepaald door kolonialisme)
ECONOMISCH
centrum-periferiemodel
inkomen
groei economie
blauw
= hoog,

groen

= meer dan gemiddeld
paars
= lager dan gemiddeld,

rood

= laag
blauw
= geavanceerde economie,
oranje
= economie in opkomst,
rood
= groeiend maar slecht ontwikkeld
global shift - Aziatische tijgers - NIC's
VERGELIJKEN VAN LANDEN
Demografisch

Sociaal-cultureel

Economisch

Politiek
leeftijdsopbouw

bevolkingsgroei

bevolkingssamenstelling

verdubbelingstijd

kindersterfte

sterftecijfer?
analfabetisme

officiele landstalen

godsdienst(vrijheid)
BNP-BBP/hoofd

koopkracht/hoofd

verdeling beroepsbevolking

Human Development Index ?
netwerksamenleving
contacten met andere
landen

samenwerkingsverbanden

staatsvorm

(ex-) kolonie
POLITIEK

democratie?

invloed in de wereld

macht
globalisering/mondialisering

internationalisering

mondiale vervlechting/verweving

tijd-ruimtecompressie

global village
16e t/m 18e eeuw
na ontdekkingsreizen handelskolonialisme

exloitatiekolonie vs. vestigingskolonie

opdeling wereld onder koloniale landen

na WOII dekolonisatie
WOII - 1990 Koude Oorlog

recent: verdwijnen IJzeren Gordijn en Berlijnse muur, einde koude oorlog
meer ruimte voor globalisering
Full transcript