Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Narzędzia motywacji materialnej

No description
by

Małgorzata Budnik

on 12 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Narzędzia motywacji materialnej

Podziałmotywowania
Motywowanie polega na wpływaniu na zachowania pracowników za pomocą określonych bodźców zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Motywację można pobudzać za pomocą różnorodnych narzędzi, które stanowią priorytetowy element systemu motywacyjnego. Coraz częściej można zauważyć, że przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę stosowania niematerialnych środków zachęty. Niemniej jednak należy pamiętać, iż bodźce niematerialne nigdy nie zastąpią materialnych czynników motywujących.
Materialne środki motywacji
Gratyfikacja c.d.
Gratyfikacja jest siłą napędową ludzkiej działalności, a także niebagatelnym motywem generującym chęć do pracy. Genezą takiego stanu rzeczy jest możliwość podniesienia standardu życia w wyniku uzyskania wyższych dochodów. Stosowne wynagrodzenie jest zachętą dla pracowników, a także wywołuje u nich chęć podniesienia kompetencji. Istotnym elementem składowym w życiu przedsiębiorstwa jest intensyfikowanie siły motywacyjnej płacy.
Narzędzia motywacji materialnej
Motywowanie materialne to całokształt zarówno pieniężnego jak i niepieniężnego (rzeczowego) dochodu osiąganego z pracy. W rzeczywistości są to pieniądze a także świadczenia, które zostają wypłacane pracownikowi za wykonaną pracę na rzecz organizacji. Narzędzia materialne stanowią priorytetowy, tradycyjnie wykorzystywany element systemu motywowania. Priorytetowym sposobem motywowania pracowników jest niewątpliwie zastosowanie materialnych środków motywacji, które obejmują wynagrodzenie oraz benefity (dodatkowe świadczenia o charakterze materialnym).
Płacowe środki motywacji
Wynagrodzenie składa się z wydatków pieniężnych a także pozostałych świadczeń, które są wypłacane pracownikom z tytułu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Bezdyskusyjnie jest ono podstawowym narzędziem motywowania. Gratyfikacja spełnia cztery podstawowe funkcje:

kosztową (generuje koszty dla firmy);
motywacyjną (oddziałuje na podstawy i zachowania pracowników);
dochodową (fundamentalne źródło dochodów);
społeczną (ustala pozycję społeczną w firmie).
Gratyfikacja
Dziękuję za uwagę
Full transcript