Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Популация - видове, състав и структура

No description
by

Rositsa Vasileva

on 16 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Популация - видове, състав и структура

Популация
видове, състав и структура

групировка, чрез която видът съществува в природата
обитават един и същи ареал
сходни екологични изисквания
кръстосват се свободно
дават плодовито потомство
1 Що е популация?
Широколистна гора
-популацията на
горската

мишка
си взаимодейства с популациите на
дивия овес
, лалугера и
кукумявката
.
2. Брой популации и граници
подвижните видове имат по-малко
популации от слабоподвижните и прикрепените
броят на популациите в равнините е по-малък
в сравнение сако релефът е планински
зависи от подвижността на вида и релефа на на местността, представени са от границите на местообитание
3.Структура на популациите
пространствена - фиг.
демографска - възрастова и полова
етологична - йерархия в социума /струпвания, семейни групи, несемейни групи/
генетична
групово
/петнисто/
равномерно
случайно
рядко
рядко
най-често
миграционно
ято - струпвания
семейна група -
приспособления
за общуване
несемейна група - обединяват се от различни сигнали /ята, пасажи, стада, глутници
зависи от различията между индивидите
съставящи популацията - "оцеляването" при променяща се екологична среда е характерно за
генетично разнообразните популациии
4. Видове популации
:
географска
- типични са за видове с големи ареали, изолирани от релефа
екологична
- по-тясна специализация към условията - скандинавска, пиринейска, балканска екопопулация на вълка
локална /елементарна/

- територия на конкретното местобитание
разнообразни условия на средата
- ята, колонии/пингвини/, стада/слонове/
еднородна среда, в която екологичните условия имат слабо въздействие върху индивидите
среда с еднородни условия на живот

намаляваща
стабилна
нарастваща
Видовете се изучават чрез локалните им популации!
Full transcript