Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Érték

Érték
by

Syi

on 19 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Érték

archimédeszi preferencia
lexikografikus preferencia
kinek a pap, kinek a papné
Ízlések és pofonok különbözőek.
Different strokes for different folks
1
10
101
11
110
111
112
12
120
121
122
2
20
21
211
22
221
3
30
31
311
312
32
321
1
2
3
4
...
10
11
12
...
20
21
22
23
...
30
31
32
...
110
111
112
...
120
121
preferencialogika
1 2 3

10 11 12 20 21 22 30 31 32

100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 210 211 221 222 300 301 310 311 312 320 321
"mindenkinek egy hasa van"
Azért nevezik ezt a rendezést lexikografikus rendezésnek, mert a szavak ábécé szerinti sorrendjét is ilyen logika szerint alakítjuk ki. Az 'a' betűvel kezdődő szavakat előbbre tartjuk a többinél, de köztük még nem tudunk sorrendet kialakítani (tehát az 'a' betűs szavak között ,,döntetlen'' van). A rendezés teljessé tételéhez az kell, hogy vegyük a szavak következő betűjét, és aszerint soroljuk tovább a szavakat. Lehet, hogy már ekkor sikeresen el tudunk minden szót rendezni. Ha mégsem, akkor venni kell a szavak harmadik betűjét és így tovább. Ezzel a módszerrel minden szót sorba tudunk állítani, mert minden egyes szóra igaz, hogy valahányadik betűje esetén már különbözni fog az összes többi szótól.
hasznosság
pénzért mindent megvehetsz
eladó az egész világ
van az a pénz, amiért korpás a hajam
értékhierarchia
értékracionalitás
célracionalitás
rendezés
rossz
Melyik a szép test?
tényítélet
preferencia
értékítélet
fanatizmus
________________________
http://prezi.com/sfl8hlzdaktl/
________________________

terrorista mérnökök
cigányok
http://ciganyokrol.blog.hu/
A két társadalomtudós 284 terrorista önéletrajzát dolgozta fel. Bár az arab világban csak 12 százalékos a felsőfokú végzettségűek aránya, a vizsgált szélsőségesek közel 70 százaléka folytatott egyetemi tanulmányokat. Kiderült, hogy az arab országokból származó terroristák 44 százaléka mérnöknek tanult – többen, mint ahányan iszlám tanulmányokra iratkoztak be –, pedig a szerzők becslései szerint az érintett országokban 3 és fél százalékra tehető a mérnökök aránya a dolgozó férfi lakosság körében. A nyugati országokban élő, ismertté vált iszlám szélsőségesek között közel 60 százalékra rúgott a mérnökök aránya. A nem erőszakos iszlám szervezetekben viszont alig 10 százalék a mérnök. Az egyéb – anarchista, szélsőbaloldali és szélsőjobboldali – terrorista szervezetekben szintén kevés a mérnök.

Kézenfekvő feltételezés lenne a technikai ismeretek szükségességében keresni a magyarázatot. Csakhogy a merényleteket általában nem a bombák készítői hajtják végre, vagyis a robbantáshoz nem kell különösebb szakértelem.

Gambetta és Hertog szerint a műszaki képzésre jellemző gondolkodásmódban keresendő a válasz. A mérnökök feladata a józan mérlegelés és a problémák hideg fejjel történő megoldása, szabályok alkalmazása révén. Az iszlám vallási fundamentalizmus pedig a fizikai törvényekhez hasonló egyértelmű világképet kínál. Korábbi felmérések szerint az amerikai mérnökök körében meglepően sok a vallásos konzervatív. A vallási konzervativizmus iszlám változata pedig modernitás- és Nyugat-ellenes világképre épül. Ezt minden bizonnyal a terrorista szervezetek toborzói is tudják, és előszeretettel vetik ki hálójukat a mérnökökre.

Természetesen nem csak a gondolkozásmódnak, hanem a társadalmi lehetőségeknek is szerepük van a mérnökök radikalizálódásában. A magasan képzett mérnökök az arab világban ugyanis nehezen találnak állást, így frusztráltak.

Diego Gambetta, Steffen Hertog, Why are there so many Engineers among Islamic Radicals?
MTA Clay Intézet hét matematikai probléma megoldásának elismerésére alapította a Millennium-díjat, amely mellé egymillió dollárt ajánlott fel azzal a két feltétellel, hogy a munkát tudományos folyóiratban kell közzétenni és két éven belül ne tudják megcáfolni.
Perelman csupán annak a feltételnek felel meg, hogy megoldását nem sikerült megcáfolni, ugyanis munkáját nem egy tekintélyes folyóiratban, hanem az interneten tette közzé 2002-ben. Egyes források szerint éppen ezért húzódott mostanáig a díj odaítélése. A tekintélyes intézet viszont olyan nagyra értékelte a teljesítményt, hogy megváltoztatta a szabályokat.
Különc orosz zsenié az egymillió dolláros matematikai díj
Grigorij Perelman zseniális, különc orosz matematikusnak ítélte első Millennium-díját és a vele járó egymillió dollárt a bostoni Clay Matematikai Intézet a Poincaré-sejtés bizonyításáért. A tudós korábban azt mondta, nem fogadja el a díjat.
Grigorij Jakovlevics Perelman 1966-ban született Leningrádban. 1982-ben maximális pontszámmal nyerte meg a budapesti matematikai diákolimpiát. Az Orosz Tudományos Akadémián dolgozott, majd Amerikában töltött néhány évet. 1995-ben tért vissza a Sztyeklov Intézetbe, de állását később otthagyta, majd visszavonult, emailcímét is megszüntette. Lakása üresen áll, ő átköltözött édesanyjához, aki annyit mondott egyszer a fiáról, hogy "Grisa szereti a zenét, a kását meg a rántottát, de nem szívesen érintkezik emberekkel”.
Perelman nem fogadta el 2006-ban a matematikai Nobel-díjnak számító Fields-érmet sem, pedig akkor maga John M. Ball, a Nemzetközi Matematikai Unió elnöke kereste fel Szentpéterváron, hogy személyesen próbálja rábírni a díj átvételére, de tíz órányi vita után feladta. “A díj teljesen irreleváns számomra. Ha a bizonyítás helyes, nincs szükség külön elismerésre" – mondta Perelman.
A Poincaré-sejtés bizonyítását az év legjelentősebb tudományos eredményének minősítették 2006 végén, egy tekintélyes amerikai intézet pedig a világ tíz legzseniálisabb tudósa közé sorolta Perelmant. Már akkor felmerült, hogy a megoldással kiérdemelheti a Millennium-díjat, de Pereman közölte, hogy azt sem fogadja el.
Azon ritka alkalmak egyikén, amikor a tudós egyáltalán hajlandó volt szóba állni újságírókkal, 2006-ban a Komszomolszkaja Pravda című lapnak kijelentette: "Nem tetszik, hogy beleegyezésem nélkül írnak rólam. Nem tartom nagy hőstettnek, hogy visszautasítottam a díjat. Sem a munkámban, sem a személyemben nincs semmi érdekes. Azok, akik a felhajtást csinálják, nem a barátaim".
2010. március 19.
http://index.hu/tudomany/2010/03/19/kulonc_orosz_zseninek_iteltek_az_egymillio_dollaros_matematikai_dijat/
Ezt hívjuk egy jövőben bekövetkező esemény bizonytalanságának, kockázatának. A márciusi eladással nyerni is lehet, de veszíteni is. A júliusi árakat azonban spekulációval nem lehet befolyásolni, hiszen akkorra megvannak a pontos termésadatok, amelyek az árat meghatározzák. A korábbi áringadozások pedig annak köszönhetők, hogy ki mit gondolt a júliusi termés mennyiségéről.
spekuláció
vitatható, az interszubjektivitás státusára igényt tartó állítás
megvitathathatatlan, szubjektív preferenciarendezést tartalmazó állítás
ideál
hős
idol
erény
Amar Bharati 1973 óta az ég felé tartja a kezét
Norman Rockwell, Golden Rule, 1961
Hieronymus Bosch, Gyönyörök kertje (The Garden of Earthly Delights), 1500 körül
willingnes to pay
willingnes to accept
endowment effect
sacred norm
reservation price
incommensurability
Alan Fiske: relational theory models
Market-pricing
(MP)
A single utiliy metric (e.g. money) makes valuation of large number of diverse entities possible
Authority-ranking
(AR)
Equality-matching
(EM)
Communal-sharing
(CS)
One's location in a social hierarchy determines one's status and claim on resources
Relationship such as collegial or friendship networks in which in-kind or 'tit-for-tat' reciprocity dominates
World id divided into two groups (members or non-members). Non-members are excluded. Members give what they can and take what they need.
trade-off
within
realm
taboo
trade-off
between realms
four realms or ‘spheres of exchange’ for organizing, interpreting, coordinating and evaluating social life
mode
central tendency
nominal scale
scale
ordinal scale
interval scale
ratio scale
mode
median
mode
median
arithmetic mean
mode
median
arithmetic mean
geometric mean
model
equivalence
linear ordering
reflexive
transitive
antisymmetric
reflexive
transitive
symmetric
ordered Abel-csoport
linear ordering
additive identity (0)
additive inverse
associative addition
commutative addition
addition is order preserving
Archimedian ordered field
ordered Abel group
multiplicative identity (1)
multiplicative inverse
associative multiplication
commutative multiplication
multiplication with positive number is order preserving
addition and multiplication combination is distributive
archimedean property
http://iszlam.com/iszlam-az-elet-vallasa/iszlam-gazdasag/iszlam-gazdasagi-etika
Sokkal lényegesebb, fundamentálisabb különbség a nyugati kapitalista gazdasági szemléletekhez képest, a pénzügyekkel, befektetésekkel kapcsolatos viszony. Az iszlám gazdasági etikája olyan, a modern gazdasági rendszerekben alapvető technikákat tagad, mint a kamat, vagy a piaci alapú biztosítás. A kamat tilalmát illetően adódna a középkori keresztény etikával való párhuzam, amely szintén tiltja a kamatot, és a kamatra épülő hitelezést, mint a nagy vagyonra való törekvés eleve bűnös magatartásának egy különösen káros és tilalmas formájára tekint.
Mindazonáltal a párhuzam félrevezető, mivel az iszlámban a kamat tilalma nem tabu jellegű tiltás (mint például az alkohol tilalma), hanem egészen egyszerűen az iszlám gazdasági szemléletébe nem illeszthető, nonszenszként kezeli.
A probléma megértéséhez érdemes tisztázni az iszlám gazdasági etika pénzhez való viszonyát. Bár történetileg a pénz valóban a "valódi javak" cserét megkönnyítő prezentációjaként jött létre, a modern gazdasági modellekben, mint "tőke", önálló erőforrássá, jószággá vált. Az iszlám gazdasági etikája evvel szemben szigorúan megmarad a pénz eredeti, prezentatív felfogásánál.
Ez a felfogás, miszerint a pénz nem rendelkezik önálló értékkel, csupán a valódi javak prezentációjára szolgál, egyben értelmezhetetlenné teszi a pénz önálló erőforrásként való kezelését. Mivel a pénz nem önálló erőforrás, nem rendelkezik önálló immanens értékkel, így nem is forgalomképes. Az iszlám etikája végső soron a pénz forgalomképességét tagadja, ebből következően értelmezhetetlennek tartja az olyan folyamatokat, mint a pénz eladása, vagy bérbeadása (Benjamin Franklin pl. így definiálta a kamatra épülő hitelezést).
Hasonló ehhez a kockázat felfogása is. A kockázat olyan absztrakció, amellyel valós gazdasági (vagy egyéb) tevékenység jellemezhető, azonban nem önálló létező, ilyen módon nem is lehet forgalomképes. A reál-folyamatokhoz nem közvetve kapcsolódó, kockázatok kereskedelmén alapuló tevékenység ilyen módon szintén értelmezhetetlen. Erre a következő példát lehet hozni:
Ha valaki befektet egy vállalkozásba (tkp. megveszi a vállalat javainak egészét, vagy részét) akkor nyilvánvalóan kockázatot vállal. Ez a kockázatvállalás azonban szorosan kötődik a reáliákhoz, azok immanens része. Azonban a különböző véletlenszerű, vagy adott statisztikai eséllyel bekövetkező kockázatokkal való kereskedés, amilyen például a profit-orientált biztosítótársaságok tevékenysége értelmezhetetlen, nonszensz dolog. Természetesen az absztrakciók önálló erőforrásként való kezelésének elvetése egyben az ebből származtatott technikák, és pénzügyi, befektetési technikák elvetését is jelenti. Így például a több szintű derivatív technikák, amelyek tulajdonképpen a kockázat adás-vételéből származó ügylet kockázatának adás-vételéből származó ügylet kockázatával való kereskedéseknek (a sor folytatható) tekinthetők, szintén nonszensz, értelmezhetetlen dolgoknak minősülnek.
preferencia, tényítélet vs. értékítélet
cselekvéselmélet
érték
harm/care
fairness
ingroup/loyalty
purity
authority
Jonathan Haidt: a morál alapjai
liberty
random variable
becses
méltányos
igazságos
becsületes
törődő
lojális
tekintélytisztelő
tiszta
méltánytalansággal szembeni averzió
felháborodás
??
méltánytalan
igazságtalan
becstelen
nemtörődöm
megérdemelt
érdemtelen
jogos
jogtalan
dicső
dicstelen
egoista
altruista
biológiai vs. pszichológiai
eredmény vs. intenció
empátia
kognitív empátia
érzelmi empátia
pity - sympathy - compassion - empathy
utánzás
mind reading
emotion sharing
empátia
szimpátia
I feel what you feel.
I feel your pain.
I feel a supportive emotion about your feelings.
I feel pity for your pain.
érzelmi ragály, hangulatterjedés (emotion, mood, affective contagion)
ripple efffect - tovagyűrűző hatás
káröröm
kohézió
With increased cohesion comes an increase in sharing things such as tacit knowledge, attitudes,
work habits and social support. In other words, much of the important information about how to be successful and productive at a job is likely to be found in the break room.
empátia - érzés
altruizmus - motiváció
cognitive abilities to infer the internal states of others and to adopt their perspective (Povinelli, Bering, & Giambrone, 2000; Tomasello, 1999).Yet these abilities are necessary to experience empathy and to have another's welfare as a goal (Batson, 1991).
empátia - érzem, mit érez a másik
personal distress - magamon érzem, mit érez a másik
evolúciós altruizmus (viselkedési késztetés) vs. pszichológiai altruizmus (motivációs késztetés)
a mérlegelés, a következtetés másodrendű reprezentáció, amivel csak az ember rendelkezik
mentális állapot:
észlelet (perception): hallás, íz, látás, tapintás, szaglás
érzés (sensation): éhség, szomjúság, fáradtság, fájdalom)
érzelem (emotion): harag, félelem, szerelem
gondolat (thoughts): hit, vágy, szándék
"altruism I mean a motivational state with the ultimate goal of increasing another’s welfare"
Batson:
"I shall use the term empathic emotion to refer to other-oriented emotions elicited by and congruent with the perceived welfare of someone else."
"I shall use empathic concern and, as a shorthand, empathy to refer to other-oriented emotion elicited by and congruent with the perceived welfare of someone in need."
a viselkedés következmény
a motiváció előzmény
"The hypothesis states that feeling other-oriented
emotion elicited by and congruent with the perceived welfare of another person in need (i.e.,
empathic concern) produces a motivational state with the ultimate goal of increasing that
person’s welfare by having the empathy-inducing need removed (i.e., altruistic motivation)."
empathy-altruism hypothesis:
IA - inequality aversion
http://www.moralsensetest.com/
http://www.yourmorals.org/index.php
distributive justice
Egy teherautónyi élelmet kéne szállítani egy énínség sújtotta vidékre. Mire minden nélkülöző családhoz el lehetne juttani az élelmet, addigra az élelem 20%-a megromolna. Ha csak a nélkülözők feléhez szállítanának élelmet, akkor csak 5%-nyi kár keletkezne, tehát összességében több élelmet lehet szétosztani.
Melyik opció kívánatosabb?
mindenkinek adni valamennyit, nagyobb összveszteséggel számolni, de méltányosabb elosztást nyújtani vagy
az érintettek felének adni, de összességében több előnyt biztosítani (akár a "szerencsések" csoportjára, akár az érintettek egészére vonatkoztatva)
utilitárius elv (hatékonyság)
deontológiai elv
First, let person 2 choose only between allocations A and B among persons 1, 2, and 3. .... One cannot tell whether person 2 wants to redistribute money because she dislikes inequality, cares for efficiency, or cares particularly for the poorest.
Now consider the case that person 2 can choose from A, B, and C. A choice of B now clearly indicates inequality aversion, since selfishness, efficiency concerns, and maximin preferences all suggest a choice of C.
Allocation A B C
-------------------------------
Person 1 9 8 11
Person 2 8 8 10
Person 3 4 8 9
-------------------------------
Total 21 24 30
A(i,j), i={1,2,3}; j={A,B,C}

inequality aversion: min(max(A,i)-min(A,i),j)

selfishness(i): max(A,i)

efficiency: max(sum(A,j),i)

maximin: max(min(A,j),i)
erős szolidaritás
gyenge szolidaritás
igazságosság (justice)
distributive justice
retributive justice
punishment for wrongdoing
restorative justice
equality or equity
restoring what is good
impartiality
deserved
talent, hard work, good luck
kohézió
inequity aversion vs. inequality eversion
altruism
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Felix Warneken, altruism, cooperation
„Adolf Dyker kis zacskót adott át feleségének, két aranyórával, két gyémánt gyűrűvel, egy zafír aranylánccal és kétszáz svéd koronával. Miss Edith Russel muzsikáló játékmalacot vitt magával, az agyagállat »macis« táncdalt csilingelt, ha meghúzták a farkát. Stewart Collett, egy fiatal teológiahallgató, másodosztályú utas, csak a Bibliáját vette magához. Lawrence Beesley könyvekkel tömte meg viharkabátjának zsebeit. Norman Campbell Chabers revolvert és iránytűt vágott zsebre, mint aki kannibálok közé készül. Johnson hajópincér most már egészen más fejleményeket várt, mint egy belfasti visszautazást, ezért négy narancsot dugott zubbonyába. Mrs. DickinsonBishop 1100 dollár értékű ékszert hagyott a kabinjában, és visszaküldte férjét, de nem az ékszerekért, csak a muffjáért.” (Lord 1979, 38.)
Ki mit vitt magához a Titanic süllyedésekor?
Full transcript