Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POVEZAVA MED GLIVNO KOLONIZACIJO IN SPREMEMBAMI MEHANSKIH IN

No description
by

Nejc Thaler

on 13 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POVEZAVA MED GLIVNO KOLONIZACIJO IN SPREMEMBAMI MEHANSKIH IN

POVEZAVA MED GLIVNO KOLONIZACIJO IN SPREMEMBAMI MEHANSKIH IN KEMIJSKIH LASTNOSTI LESA NA PROSTEM
Glivna kolonizacija
Mehanske in
kemijske lastnosti

DOKTORSKA DISERTACIJA
Avtor:
NEJC THALER

Mentor:
prof. dr. MIHA HUMAR

Les
Naraven material
Ugoden učinek na okolje
Nizka poraba energije za obdelavo
in predelavo

Raba lesa za aplikacije na prostem
narašča
Dovzetnost za razkroj
z lesnimi škodljivci

Malo odpornih lesnih vrst
Potrebna je zaščita
Glive rjave trohnobe
Glive bele trohnobe
Glive mehke trohnobe
Glive modrivke in druge plesni...
Spremembe?
Brez dvoma.
Katere?
V kolikšni meri?
V kolikšnem času?
Pod kakšnimi pogoji?
Raziskava
Cilji
Ovrednotiti spremembe mehanskih in kemijskih lastnosti lesa zaradi izpostavitve na prostem
Preveriti in oceniti uporabnost različnih metod za čim hitrejšo zaznavo glivnega razkroja (poslabšanje mehanskih lastnosti)
Primerjati uveljavljene metode z lastnimi
Material
Kostanjevina
Bukovina
Smrekovina
S CuE impregnirana smrekovina
Izpostavitev na prostem
Različno dolga časovna obdobja
METODE
Izguba mase
Tritočkovni upogib
Tlačni preizkus
HEMI test
Pilodyn
METODE
Celokupni ekstraktivi
Celokupni fenoli
DOC
Kapilarni navzem vode
Odpornost na glivni razkroj
REZULTATI
... in nadaljevanje
ZAKLJUČKI
Vlažnost lesa večino časa nad kritično

Začetek glivne kolonizacije bukovine in smrekovine po 4 mesecih (obarvanje vzorcev po celotnem prerezu)

Poslabšanje meh. last. zaznamo po 12 mesecih izpostavitve (upogibna in tlačna trdnost)

Spremembe v kemijskih pa po 18-ih


Povečan navzem vode
Vlažnost
Kolonizacija
Razkroj
Kem. spremembe

Meh. spremembe
Vendar...
30 mesecev je za odporne lesne vrste relativno kratek čas

Kaj se z odpornim lesom dogaja v daljših časovnih obdobjih?
Raziskava
Cilji
Ovrednotiti spremembe mehanskih in kemijskih lastnosti lesa po več desetletjih uporabe
Oceniti, kateri dejavniki okolja imajo večji vpliv na začetek glivnega razkroja
Material
Kostanjevina
TKK drog (35 let)

S CuE imp. smrekovina
TKK drog (20 let)


METODE
Izguba mase
Tritočkovni upogib
Tlačni preizkus
HEMI test
Pilodyn
METODE
Celokupni ekstraktivi
Celokupni fenoli
DOC
Kapilarni navzem vode
Odpornost na glivni razkroj
REZULTATI
ZAKLJUČKI
Odpornost na glivni razkroj je pri več kot 100 let stari hrastovini slabša kot pri kontrolni hrastovini


Mehanske lastnosti hrastovine in smrekovine so tudi po več kot 100 letih primerljive z lastnostmi kontrolnega lesa

Kostanjevini in kvalitetno impregnirani smrekovini se mehanske in kemijske lastnosti tudi po 20 oz. 35 letih uporabe na prostem ne spremenijo
Material
Hrastovina
Del kozolca - nosilec (130 let)

Bukovina
Plohi na kozolcu (130 let)

Smrekovina
Stebri v črni kuhinji (220 let)

Raziskava
Cilji
Preučiti dinamiko izpiranja bakrovih učinkovin iz zaščitenega lesa
Oceniti vpliv načina aplikacije in pogojev med uporabo na izpiranje
Primerjati pospešene laboratorijske preizkuse s terenskimi in oceniti primernost posameznega testa za določanje izpirljivosti
METODE
METODE
4 laboratorijski testi

ENV 1250-2
CEN/TS 15119-1
CEN/TS 15119-2
ENV 807
REZULTATI
ZAKLJUČKI
Baker-etanolaminski (CuE) proizvodi so učinkoviti

Največ učinkovin se izpere v začetnih fazah izpiranja
Nevezane učinkovine na površini

Najpomembnejši dejavnik je način aplikacije sredstva
Površinsko - globinsko

Najmočnejše izpiranje je v gozdni prsti, najbolj agresiven razkroj pa se odvija v kompostu

Vzorci so ohranili relativno dobre mehanske lastnosti, močnemu izpiranju navkljub
Material
CuE pripravek - Silvanolin

Smrekovina
Beljava borovine
3 terenski testi

Lastna zasnova
Različno dolgi časi izpostavitve
od 14 dni do 42 mesecev
Laboratorijski poskusi
Terenski poskusi
Nižja vsebnost ekstraktivov?
Povzetek
Vlažnost lesa na prostem je večino časa nad kritično

Spr. v kem. zgradbi - po 18 mesecih
Spr. v meh. lastnostih - po 12 mesecih
Vizualno zaznamo razkroj po 4 mesecih

Odpornost na glivni razkroj s v desetletjih lahko poslabša, mehanske lastnosti pa se ne spremenijo bistveno

Kostanjevini in kvalitetno impregnirani smrekovini se mehanske in kemijske lastnosti tudi po 20 oz. 35 letih uporabe na prostem ne spremenijo
Hvala za pozornost.
Samo molekularne metode (PCR in qPCR)
so potencialno bolj natančne od prostega očesa
in preprostega testiranja z nožem
Mnoge navedbe v literaturi pravijo, da se že zelo majhna izguba mase (pod 5 %) močno pozna na poslabšanju mehanskih lastnosti...
Zgodnja detekcija glivne kolonizacije
Full transcript