Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aandeelhoudersvergadering - 22 april 2015

No description
by

HOBIJ Pioneers at work

on 3 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aandeelhoudersvergadering - 22 april 2015


Formidabel doel
Strategie 2010 - 2015: HOBIJ 2.0
Op 31 december 2015:
is HOBIJ Groep The Greatest Flexplace to Work

en heeft 1.500 Europese werknemers in dienst

uit minimaal 5 verschillende landen

in de sectoren Warehousing (40%), Food (40%), overhead (10%) en Metalektro/ maintenance (10%).

Van deze werknemers is 30% werkzaam bij leveranciers van de zorgsector
Stormparaplu HOBIJ 3.0

“Te midden van de
Turbulente Nieuwe Wereld
is
flexibiliteit

(in brede zin)
een kernbehoefte
van Europese bedrijven in
Food, Tec, Log en Zorg
, en van werkenden en werkzoekenden.“


"
Verbeteren
en
positief beïnvloeden
van het leven van mensen, en het
ondersteunen
van bedrijven in het realiseren van hun doelen, door te
ontzorgen
, te
inspireren
en te helpen
ontwikkelen / innoveren
.
Voor bedrijven houdt dit o.a. in: ze uitdagen tot MVO, goed werkgeverschap, sociale innovatie, Great Place to Work."
Visie:
Visie & missie - HOBIJ 3.0
Missie:

Verdere flexibilisering.

Europese arbeidsmarkt wordt steeds meer één. Continuering van de globalisering.

Groei van kenniseconomie

Technologische ontwikkelingen gaan sneller en hebben grote gevolgen voor innovatie; robotica, digitalisering, nano, green & clean

Nog voldoende ruimte arbeidsmarkt technische functies tot 2020.

Naast High tech ook High touch – opleiden, sociale innovatie, MVO.

Bureaucratisering van de omgeving: meer complexiteit door wet- en regelgeving.

Opdrachtgevers willen steeds meer ontzorgd worden.

Uitzenden steeds meer een commodity (geen gedoe, lage marges), ruimte voor voorwaartse integratie: zelf engineering contracten overnemen, bedrijven helpen innoveren, leveren van productiecapaciteit.

Bedrijven worden steeds meer specialist in een netwerk.
Van HOBIJ 2.0 naar HOBIJ 3.0
Inspelen op ontwikkelingen


1. Zijn wij de meest efficiënte, inspirerende en innovatieve flexwerkgever van Nederland.

2. Is de perceptie in de markt: HOBIJ is dé kennisexpert.

3. Werken er 4.500 mensen via ons.

4. Komt 10% van onze mensen van buiten de EU.

5. Zenden we uit in minimaal 3 landen.

6. Hebben we in elk EU-land een W&S-kanaal.

7. Komt 1/3de van onze omzet uit Tec (het vakgebied). [ 2.1 Cash Cow ]

8. Hebben we een futureproof (hybride) eindbedrijf in Tec. [ 3.0 Star / Sprout ]

9. Hebben we een volledig geoutilleerd opleidingscentrum. [ 3.0 Star / Sprout ]
Formidabel doel - HOBIJ 3.0
Op 31 december 2020:
HOBIJ 2.1: update naar 2015-2020
Volgende versnelling reeds ingezette traject HOBIJ 2.0.

Doelgroep: bedrijven in Techniek, Food, Metaal, Warehousing, die aan
golf 5- en/ of 6- projecten en –producten werken.

Kandidaatdoelgroepen: Europeanen (incl NL) + van buiten Europa

Functies
Techniek/ metaal: ambachtelijke technische beroepen en
maintenance.
Food: (proces)operators / productiemedewerkers
Warehousing: orderpickers, heftruckchauffeurs,
reachtruckers, laden/ lossers.

Diensten
Opdrachtgevers: integraal ontzorgen & Never stop growing
Flexwerkers: Greatest Place to Work & Never stop growing

Implementatie: Regulier overleg Roadmap HOBIJ 2.1 (vanaf januari 2015)
HOBIJ 3.0 - Innovatie voor 2015-2020
Agenda bijeenkomst
1. Financieel kader

2. Marktsituatie

3. Veranderende arbeidsmarkt

4. De weg naar HOBIJ 3.0

5. OGSM's


Uitzendmarkt 2015
bron: ABU
Eerste tekenen van economisch herstel.

Stijging aantal uitzenduren, lichte groei economie en daling faillissementen.

Lichte daling werkloosheid en verwachting is dat deze trend zich doorzet.
Aantal uren in technisch segment gegroeid met 23% tov zelfde periode 2014.

Omzet technisch segment nam toe met 20%.

Deze groei met name zichtbaar in Utrecht, Gelderland en Flevoland.
Eerste 2 perioden 2015:
Marktmonitor ABU: Technisch segment
bron: ABU
(Marktontwikkelingen- uitgelicht door ABN AMRO)
Verschuivingen in flex:
Arbeidsmarkt 2015
Kansen op de arbeidsmarkt:
Werk wordt steeds meer kennisintensief.
Toenemende trend van ZP's in flexibele schil gaat ten koste van aandeel uitzendkrachten.
Steeds meer ZP's nodig met HBO+ opleiding.
Groeiregio's: Groot A'dam, Flevoland, Helmond-De Peel, Zuid-Oost Brabant.
Laatst 2 genoemde regio's: aantrekkingskracht technologische bedrijven.
Structurele schaarste techniek en ICT. beste kansen voor uitzendsector
Wet Werk & Zekerheid: focus op interne flexibiliteit vervullen van een adviesfunctie.
1ste kwartaal 2015 HOBIJ
1. Zorgelijke margedaling gecombineerd met kostentoename;

2. Omzetgroei grosso modo plus 40%;

3. Contract nieuwe software getekend;

4. CB fashion als klant verloren.
1. Nieuwe contracten super key accounts per 1 januari 2015;

2. Nieuwe volume klanten 2014 met lage marges;

3. Jeugdmixen niet op orde.
Oorzaken margedaling
Kosten toename
1. Gesprekken met klanten over openbreken contracten;

2. Sales vooral op techniek;

3. Nieuwe calculatiemethoden;

4. Inkoopbureau ingeschakeld om contracten met leveranciers te
optimaliseren (o.a. huisvesting, autokosten, energie, etc);

5. Financien consultant ingeschakeld
(o.a. nieuwe rapportagestructuur, kostprijsadvisering etc);

6. Jeugdmixen optimaliseren;

7. Interne KPI’s opstellen;

8. Ziekteverzuim aanpakken.
Acties uitgezet
Strategie 2010-2015: HOBIJ 2.0
Bekroond tot Great Place to Work 2014.

Dagelijks 1700 flexkrachten aan het werk.

Uit 8 verschillende landen.

in de sectoren Warehousing, Food, overhead en Metalektro/ maintenance.

Best Managed Company in 2012, 2013, 2014.


Inmiddels:
1. Huisvesting (leegstand, duur inkopen, etc.);

2. Personeel (inhaalslag gemaakt);

3. Vervoerskosten;

4. Ziekteverzuim flexkrachten toegenomen.

AANDEELHOUDERSVERGADERING
22 APRIL 2015

Resultaatanalyse 2014 - 2012
Omzet BN en indirecte kn 2014 tot 2004
Balans 2014 - 2012
*Rentabiliteit = Netto na belasting/EV
Kengetallen 2014 - 2012
Kasstroomoverzicht 2014 - 2013
Verloop liquide middelen 2014
IWF bv bestaat uit:

Zuid (= Veghel, Cuijk, EU Flex en deel Logistics)
Noord (= Warder en restant Logistics)
Begroting 2015
Financieel kader
Marktsituatie
Het werken van morgen
uitzending VPRO Tegenlicht - 22 maart 2015
De weg naar HOBIJ 3.0
3-voudige uitdaging:
Opzetten van (hybride) Tec-eindbedrijf.
Opzetten van Opleidingsbedrijf.
Open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen in de turbulente nieuwe wereld.

Uitgangspunt:
golf 5- en/of 6- projecten en –producten.

Start invulling roadmap:
Zomer 2015.
OGSM's
Human Resources (1)
Human Resources (2)
Sales
Marketing
Proces & Innovatie (1)
Proces & Innovatie (2)
Operatie (1)
Operatie (2)
Housing (1)
Housing (2)
Van goed naar beter betekent:

Van GPTW naar meest inspirerende werkgever in 2020:

In beeld brengen van verwachtingen hieromtrent.
Opstellen blauwdruk.

Van veelal ad hoc opleiden naar een opleidingscultuur en het uitgroeien tot een pro-actieve business- & kennispartner:

HOBIJ challenge.
Inrichten en uitvoeren van Individuele en collectieve opleidingsprogramma’s.
Van goed naar beter betekent:

Van een generiek HR beleid naar een specifiek HR beleid voor HOBIJ Techniek:
Implementatie van een HR- incl. arbeidsvoorwaardenbeleid voor HOBIJ Techniek dat ons in staat stelt technisch specialisten aan te trekken en de juiste specialisten te behouden.

Van een verouderd organisatiemodel naar een beter bij de omvang, complexiteit en dienstverlening (klantvraag) passend model (het aanlijnen van de interne organisatie / professionalisering):
Juiste man / vrouw op de juiste plaats (waar nodig doorselecteren).
Vaststellen van resultaatgebieden (KPI’s) per functie en hier op sturen / en beoordelen.
Het implementeren van de gewenste managementstijl (coachen, ontwikkelen en verbeteren, maar ook kritisch beoordelen van en medewerkers aanspreken op).

Implementatie tijdregistratie ATPS voor uitzendkrachten bij Sligro werkzaam.

Hardware configuratie upgraden. Dit betekent:
Gefaseerde upgrade van Windowx XP desktops.
Vervangen van het WiFi netwerk.
Upgraden van de vaste telefonie.

Implementeren van Mysolution. Doelen hiermee:
Een benaderbare database en one point exess.
Inrichten van HOBij specifieke workflows.
Multi language implementatie
Basis leggen voor platform waarop verdere verbetering mogelijk is (b.v. integratie met telefonie, integratie met paperless office systeem).
Door HOBIJ collega’s eigenhandig maken en onderhouden van: rapportages in een BI tool.
Workflows.
Basisinrichting realiseren voor een geautomatiseerde uitrol van de KPI-structuur.

Organisatieontwikkeling

Grove planning van de aandachtgebieden 2015:

Groei naar 1850 actieve flexwerkers eind 2015:

Optimale beschikbaarheid van flexwerkers:
Versterking positie HOBIJ in techniek:
Nieuwe layout corporate website

Sociale innovatie:
Inzet van van social media campagnes.

HOBIJ = kennisexpert:
Creëren van een positieve houding bij (potentiële) opdrachtgevers van HOBIJ ten aanzien van de expertise die zij in huis heeft. Dit via samenwerking met een mediabureau.

Inspirerende werkgever:
Pand Hoogstraat
Uitbreiden van klantenportefeuille HOBIJ Techniek:
In 2015 worden 20 nieuwe klanten geworven binnen met name de machinebouw.
HOBIJ techniek verdubbelt in omzet van €2.000.000 naar €4.000.000.
De gemiddelde marge mag niet onder de 25% komen.

Hunten op margeverhogende opdrachten Food / Logistiek / Techniek.

Werven van vacatures op MBO / HBO niveau.

Optimaliseren salesstructuur.

Doorontwikkelen klantgerichte voorstellen en samenwerking belbureaus.
HET PROCES VAN VERANDERING
Visie & Missie HOBIJ 3.0
Housing (3)
Housing (4)
Additionele interne extra kosten over 2014:
Kosten inspecteurs € 0,41 per week per bed
Kosten overhead (GJ, administratie) € 1,91 per week per bed
Inrichtingskosten en afschrijving daarop € 0,18 per week per bed


Naar aanleiding van de huisvestingskosten 2014 zijn de volgende maatregelen genomen:

Regeling minder werken versus huurteruggave:
2013 / 2014:
2 dgn werken = 3/7 huurvermindering ( = € 37,35 per week)
1 dag werken = 4/7 huurvermindering ( = € 49,80 per week)
Niet werken = geen huurbetaling en € 25,- flexpool geld

Nieuw 16-04-2015:
2 dgn werken = 50% van oude regeling (€18,70 per week)
1 dag werken = 50% van oude regeling (€ 24,90 per week)
Niet werken = wel huurbetaling
Huurverhoging per 01-01-2015 en 20-04-2015:
Beter sturen en monitoren op en van de leegstand.
Hiervoor is een overlegstructuur met de teamleiders ingeregeld.

Maandelijkse rapportage (zie boven), sturen op kosten versus opbrengsten per maand.

Huurverlagingen bedingen bij alle verhuurders.

Gezamenlijke inkoop met andere bureaus (o.a. huisvesting).
Het uiteindelijke doel:

Huisvesting compleet uitbesteden. Momenteel vergevorderd in gesprek met een potentiële partij waar we reeds mee samenwerken.

Uitgangspunten hierbij zijn:
Woon-werk afstand binnen 8 km (dus alles op fietsafstand en geen vervoerskosten)
All-in prijs per beslapen bed per week (geen leegstand)
Starten met een pilot in de voor HOBIJ duurste regio
SLA die kwaliteit, snelheid en flexibiliteit waarborgt.
Full transcript