Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religion & Identitet

No description
by

Maja Persson Riis

on 3 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religion & Identitet

Religion & Identitet
Vem är egentligen religiös?
Vad är identitet?
Varför finns religioner?
Varför söker sig människor till religioner?
Identitet
- vad är det?
Svårt att definiera...
- En slags självklar känsla av att man är en egen person.
- En person med egna egenskaper, tankar, åsikter och personlighet.
- En känsla av att kunna vara sig själv, stå för sina åsikter och våga stå för den man är.
Skapas genom att man förhåller sig till omvärlden.
- Genom människor man möter.
- Intryck man får.
- Erfarenheter man gör.
Man utvecklar en självbild
- hur man ser på sig själv.
Formas också genom hur man blir behandlad av andra människor
-Viktigt att bli bekräftad av viktiga människor
- ger en förstärkt självbild. Man vet vem man är.
Identiteten utvecklas hela livet.
- Man förändras.
Börjar när man är lite. Vid 9 års ålder - börjar bli medveten om hur andra ser på en och ens egna identitet.
Tonåring - tänker mycket på sin identitet
- Hur uppfattar andra mig?
- Vem är jag?
- Vad är mina åsikter? Vad är rätt/fel?
- Vanligt att man förändrar sin identitet.
Identitet kan förändras när/om livet förändras.
Identitetskris
Identitet och ens självbild är viktig!
Att jag vet vem jag är. Att man står för sig själv. "Detta är jag"
Identitetskris - kan bidra till depression, en känsla av att inte kunna hantera sin vardag.
- Osäkerhet?
(Blir ofta bättre när man blir vuxen!)
Om något händer som rubbar det självklara
- Svårt att hantera
, börjar söka en ny idenitet
Religiösitet
- Vem är religiös?
Är Sverige ett religiöst land?
- Diskussionstråd!
69 % av Sveriges befolkning är med i Svenska kyrkan.
2011 hölls 81% av alla begravningar av Svenska kyrkan
Olika sätt att vara religiös...
Kulturellt religiös
Man tillhör en religion genom att man tillhör en viss kultur.
Ex. Sverige är ett kristet land - man är kristen
Ex. Irak är muslimskt land - man är muslim
Etnisk religiös
Man är född in i religionen, spelar ingen roll var i världen man föds
Ex. Judendom. Född av en judisk kvinna - du är en jude/judinna.
Spelar ingen roll om man är troende eller praktiserar sin religion, är en del av ens etnicitet
- Ex. "sekulära jude"
Religiös utövare
Man tillhör en tro därför att man utövar den.
Ex. en svensk som kulturellt är religiöst kristen men hängiven till wicca. Idenitfierar sig som wicca, inte kristen.
Också olika sätt att se på religion...
Agnostiker
- Övertygad om att det finns en transcendent (övernaturlig) verklighet, men har ingen religiös övertygelse.
"Jag tror inte på Gud...
men jag tror på någonting..."
Ateist
- Man tror endast på det människan kan uppfatta med sina sinnen.
- Man tror endast på det som vetenskapligt kan bevisas.
- Man tror exempelvis inte på ett liv efter döden.
Fatalist
(ödestroende)
- Man tror på ödet. Att ödet bestämmer vad som händer och sker i våra liv.
Naturreligiös
- Man tror på något gudomligt, övernaturligt i naturen. Ex. en osynlig kraft eller energier.
Troende
- En religiös övertygelse, exempel hindu, muslim, kristen etc.
Är Sverige ett sekulariserat land?
Religion är var och ens privatsak
Den organiserade religionen
- privatreligiösitet.
Religionsfrihet är viktigt för många människor.
- inte lika stor betydelse för människor längre.
- Svenska kyrkan tappar många anhängare varje år...
Många forskare hävdar dock att sekulariseringen har vänt...
Intresset för religion (överlag) har ökat
- nyandlighet, spiritualitet
Människor idag är sökande, sökande efter mening, en trygghet, något att tro på...
Sant?
Varför söker sig människor till religion?
http://www.ur.se/Produkter/173980-Himmel-och-jord-Varfor-finns-religion
"Vi är dem unika, det är vi som är de
konstiga
- om man ser till resten av världen."
KASAM
-
K
änsla
A
v
SAM
manhang
- Aaron Antonovsky
En männsika mår bra/är frisk om hon upplever stark KASAM
Hanterbarhet
Begriplighet
Meningsfullhet
Om (när?) olyckor, tragedier, motstånd uppkommer behöver människor känna att de kan hantera de situationerna.
Ex. många ungdomar känner att de inte kan hantera sin vardag.(Stress, prestationsångest, sociala medier, vänner, relationer osv.)
- Kan man inte hantera situationen känner man sig hjälplös
- Man får ångest, man kan bli apatisk, man kan bli deprimerad. Man mår dålig. Både fysiskt och psykiskt.
Finns mycket i vår värld som är svåra att hantera!
- Ex. döden.
Människor som kan hantera dessa situationer mår bättre!
Hur?
- Nära och kära?
- Religion?
Människor mår bra av att kunna förstå sin verklighet.
Förstå varför saker händer.
Kunna förutspå vad som kommer att hända.
Oförutsägbara händelser är svårbegripliga.
Människor som är bra på att göra saker begripliga mår bättre!
- Ex. svårt att förstå varför en ung människa dör...
- Ex. svårt att förstå varför jag drabbades av cancer...
Hur?
- Nära och kära?
- Religion?
Människor behöver känna att de utmaningar vi ställs inför är meningsfulla att investera energi i.
Man behöver känna att ens liv, att de situationer man ställs inför har en mening.
Människor som försöker hitta en mening i det som sker mår bättre!
Hur?
- Nära och kära?
- Religion?
Full transcript