Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SU - god kommunikation med studerende

No description
by

Anne Teglborg

on 28 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SU - god kommunikation med studerende

Hvad fik du med?
God kommunikation
til og med studerende

Viden og henvisninger
I kan f.eks. henvise til:
- Adgang (optag/indskriv.)
- Vejledning og Information
- Studenterrådgivningen
- Egen læge
- Studenterpræsten
- Kommunen
- ??
Anne Teglborg, Aarhus Universitet
6. november 2012
Hvad er det for oplevelser, I har med studerende?
Metoder til den professionelle samtale
Vores roller
Hvem er du når du arbejder/taler med studerende?
Om dagen i dag
9 - 15

Metoder til den professionelle samtale med studerende
Hvem er de studerende egentlig??
Vores roller
Viden og henvisninger
Vi skal også drikke kaffe, spise frokost
og SNAKKE. Det er jeres erfaringer, det handler om!
Jeres verden!
Tale eller samtale?
Tale (rådgivning)
Du er informator / bedre-vidende?
Studerende er modtager

Du:
Giver gode råd
Informerer
Samtale (vejledning)
Du er facilitator /mer-vidende
Studerende er deltager

Du:
Giver gode råd
Informerer
Spørger ind
Understøtter
Udfordrer
Den gode samtale...
...foregår mellem to ligeværdige individer
...giver et overblik over forhold og problemstillinger
...Inddager din mer-viden
...Hjælper den studerende
...Gør en forskel
Vær skarp på, hvad du er ekspert i
"Hvis Einstein går til møde i sin ejerforening, bliver han måske bedt om at udtale sig om tømning af containere med plastaffald og man vil lytte til ham med respekt, fordi han er klogere end andre. Men det kan sagtens tænkes, at det, Einstein har at sige om plastaffald, er noget vrøvl. Han er ikke et orakel hvad det emne angår." Umberto Eco
Vær bevidst om dine personlige grænser
Hvem / hvad / hvor
Orlov
merit
studieskift
sygdom...
Hvor henviser I hen?
Hvem er de unge egentlig?
Vant til et højt serviceniveau
Får sjældent nej - og det kan forhandles!
Ro-renlighed-regelmæssighed-kontrakten
Kender ikke til alle vores fagtermer!
Elsker alt digitalt
Er "på" hele tiden - sociale
Den måde du udfører din rolle på,
påvirkes af mange ting:
Dine erfaringer, holdninger, forventninger etc.
Dine forestillinger om andres forventninger - hvem?
Tre hjælperstereotyper
Coachen - udfordrer og indpisker
Mester/rollemodel
- anviser og beroliger
Empatisk lytter
(skriftefader eller bartender)
- lytter og anerkender
Slut fred med din rolle!
Hvad er udfordrende ved vores rolle?
Når vi bliver tildelt stor fortrolighed
Hvordan passer vi på hinanden
Egenomsorg og kollegial støtte
Når vi bliver budbringer af et dårligt budskab?
?
HJÆLP TIL SELVHJÆLP!!!
Hjælpekunsten
"At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der.
Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.
Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham.
Men al sand hjælp begynder med Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstaar."
Hvad er god hjælp?
Telefon/mail/chat - gør det nogen forskel?
Redskaber
Faser i (informations)
samtalen
Den gode spørger...
Men husk! Når det gælder interaktion mellem mennesker, findes der ingen manual!
stiller korte spørgsmål
stiller åbne spørgsmål
stiller et spørgsmål ad gangen
venter på svaret - og lytter
er neutral
svarer ikke på egne spørgsmål
forhører ikke
1. Vær en god vært!
- Du er på hjemmebane - tag ansvar?!
- Hvordan vil du gerne selv modtages?
- Hvad giver den gode oplevelse?
2. Metakommunikation
Tale om samtalen (bringe egen oplevelse af samtalen i spil)

Fysiske rammer
Sprog, tone, krop
Samtalens indhold, udvikling og afslutning
3. En anerkendende tilgang
- Hav positivt fokus!
- Lyt for at forstå (lyt og afvent, nærvær)
- Udvis forståelse - også selvom du ikke er enig
- Brug de samme ord som de studerende
- Hjælp til selvhjælp - forklar det
- Shyyys!
- Det tager ikke længere tid!
1. Indledning og afdækning af problemstilling
- Hvad kan jeg hjælpe med?
- Hvor langt? Hvor meget? Hvornår? Hvad er årsagen til?
2. Udfold problemstillingen
- Hvordan gik det til? Hvad betyder det for dig?
3. Refleksion og afprøvning
- Hvad er der af muligheder? Hvem kan støtte dig?
4. Løsning og handleplan
- Hvad vil du gøre nu? Hvad vil du gøre? Hvornår vil du gøre det?
5. Afslutning og evaluering
- Har du fået svar på dine spørgsmål?
Øvelse!
Full transcript