Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den svære samtale

No description
by

Anne Teglborg

on 26 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den svære samtale

Hvad fik du med?
Den svære samtale
Sarah Lund Petersen og Anne Teglborg,
Vejledning og Studieinformation / april 2018

Snak sammen 2 og 2. Herefter plenum.
Metoder til den svæ... nej, professionelle samtale
Vores roller
Hvem er du når du arbejder/taler med studerende?
Om dagen i dag
13-16

Hvad er en svær samtale?
Kommunikation er en svær ting...
Samtaletekniske redskaber
Professionelpersonlige redskaber - rolleforståelse
Det er jeres erfaringer, det handler om!
Hvad gør en samtale svær?
Den gode samtale...
...foregår mellem to ligeværdige individer
...giver et overblik over forhold og problemstillinger
...Inddrager din mer-viden
...Hjælper den studerende
...Gør en forskel
"Hvis Einstein går til møde i sin ejerforening, bliver han måske bedt om at udtale sig om tømning af containere med plastaffald og man vil lytte til ham med respekt, fordi han er klogere end andre. Men det kan sagtens tænkes, at det, Einstein har at sige om plastaffald, er noget vrøvl. Han er ikke et orakel hvad det emne angår." Umberto Eco
Hvem er de unge egentlig?
Den måde du udfører din rolle på,
påvirkes af mange ting:
Dine erfaringer, holdninger, forventninger etc.
Dine forestillinger om andres forventninger - hvem?
Slut fred med din rolle!
Hvad er udfordrende ved vores rolle?
Når vi bliver tildelt stor fortrolighed
Hvordan passer vi på hinanden
Når vi bliver budbringer af et dårligt budskab?
?
"At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der.
Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.
Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham.
Men al sand hjælp begynder med Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstaar."
Telefon/mail/personligt fremmøde - gør det nogen forskel?
Redskaber
Faser i samtalen
5. Den gode spørger...
Men husk! Når det gælder interaktion mellem mennesker, findes der ingen manual!
1. Vær en god vært
- Du er på hjemmebane - tag ansvar
- Hvordan vil du gerne selv modtages?
- Hvad giver den gode oplevelse?
2. Metakommunikation
Tale om samtalen (Helt lavpraktisk - fortælle hvordan du oplever samtalen)

- Samtalens indhold, udvikling og afslutning
- Sprog og tone
- Spørge ind til ansøgers "opførsel"
3. En anerkendende tilgang

Anderkendelse af ansøgers situation "Desværre/unfortunaly... "

Udvis forståelse
- også selvom du ikke er enig

Spejling
- Brug de samme ord

Øvelse!
Kommunikation mellem mennesker
... er svært! Og spændende!
Vi forstår ting forskelligt fordi vi er forskellige
Vær bevidst om afsenderen - budskabet og modtageren
"Lad ikke det at have et problem blive et problem. Hvis du gør det, har du to problemer i stedet for et"
Bent Falk
Vant til et højt serviceniveau
Får sjældent nej - og det kan forhandles!
Ro-renlighed-regelmæssighed-kontrakten
Kender ikke til alle vores fagtermer!
Informationsoverload
Tillid er ikke givet
Reaktionskurve hos mennesker i krise
- forstå reaktionen
Chok/skuffelse
Vrede
Fornuft
Handling/nyorientering
Egenomsorg
- Vær bevidst om dine egne grænser
- Sig pyt

Kollegial støtte
- Snak sammen

PYT
Sæt grænser!
Det er klar kommunikation!
De 3 P´er
P P P
Hvilke værdier kendetegner dit arbejde?
Respekt
ligeværd
Empatiens rolle
Etik
PAUSE!
3 og 3 sammen. 3 cases.
A er sagsbehandler, B er ansøger og C er observatør.
30 min, 10 min til hver runde.
Kaff´ og kage!
Anekdoten om lægen
1.Kontakt - kontrakt!
(Forberedelse)

Indledning

Forventningsafstemning
Hvad kan jeg hjælpe dig med?
Har du været til studievejledning før?
Hvad vil du gerne have ud af samtalen?
Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig?

Email:
2. Afdække
Udrede

Klargøre

Forstå
3. Udfolde problemstillingen
Udfordre præmissen

Udrede

Udvide
Hvad kan jeg hjælpe dig med?
Har du været til studievejledning før?
Hvad vil du gerne have ud af samtalen?
Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig?

Email:
5. Afslutning
Hvordan ser du på situationen nu?

Hvad tager du med fra samtalen?

Hvordan skal vi følge op på samtalen?
Hvad kan jeg hjælpe dig med?
Har du været til studievejledning før?
Hvad vil du gerne have ud af samtalen?
Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig?

Email:
Hvad kan jeg hjælpe dig med?
Hvad vil du gerne have ud af samtalen?
Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig?

Det jeg kan hjælpe dig med her er...
4. Handlingsplan
Hvad vil du gøre nu?
Hvordan vil du gøre det?
Hvornår vil du gøre det?
Hvem kan støtte dig?
HV-spørgsmål
Hvornår? Hvor langt?
Hvor meget?
Hvad gjorde du så?
Hvad gør problemet til et problem?
Hvorfor er det der forhindrer dig?
Hvad skulle der til for at du lykkes?
Det kan være svært at blive i denne her fase
- løsningerne kommer væltende
Empowerment

Løsning og realisering


Evaluering
stiller korte spørgsmål
stiller åbne spørgsmål
stiller et spørgsmål ad gangen
venter på svaret - og lytter
er neutral
svarer ikke på egne spørgsmål
forhører ikke
4. Pausen

- Vær nærværende og lyttende
- Hold en pause

3. Lidt mere anerkendelse

Hjælp til selvhjælp - forklar det

Det tager ikke længere tid

Fokus på ansøgers
ressourcer
Vi er altid ærlige
og giver ingen
falske forhåbninger
Svært at blive i den her fase - løsningerne kommer væltende
Full transcript