Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prokaryote celler

No description
by

Helen Helbæk

on 3 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prokaryote celler

Prokaryote celler
0,2-5 µm
Her skjer proteinsyntese
Ribosomer
Cellevegg:
Ytre lag som beskytter og gir cella form.
Prokaryote celler
En celle uten cellekjernemembran.
Prokaryote celler er domener:
Prokaryotie celler er1/50 av
lengden til en eukaryot celle.

1-100 µm
Cytoplasma
Fimbriner
Lite ringformet DNA-molekyl
Sirkulært DNA-molekyl
Slimkapsel
Struktur som beskytter cella og
opprettholder riktig fuktighet.
Altså;
prokaryote celler inneholder
ikke
organeller som inneholder membraner,
som for eksempel:

Ingen kjerne

Golgiapparatet
Glatt ER og Ru ER
Mitokondrier
Lysosomes
I prokaryote celler blir energi produsert i cellemembranen. De mangler mitokondrier.
DNA flyter fritt i cytoplasma.
Vi har bakterier som driver fotosyntese. Dette skjer i enklere organeller enn hos planteceller.
I en prokaryot celler
finner vi:
Cellemembran:
Består av fosfolipider og proteiner.
Regulerer transport ut og inn av cella.
Flagell
Flagell
Motor
Cellevegg
Cellemembran
Krok
Protein
Aminosyre
tRNA
Kloroplaster
SUKKER OG
OKSYGEN
Ytre membran
Indre membran
Tylakoid
LYS, VANN,
CO2
Peroksisom
Cytoskjelett
Tylakoid
Tylakoid
Enzym
Slimkapsel
Cellemembran
Cellevegg
Ribosomer
DNA
Forstørret 85 X
Forstørret 425 X
Forstørret 2100 X
Formering hos bakterier
DNA
Cellemembran
Cellevegg
2. Transformasjon
3. Transduksjon
Binær fisjon
Genetisk variasjon
Overføring av DNA mellom bakterier
1. Konjugasjon
Her overføres DNA
http://www.cellsalive.com/cells/bactcell.htm
forklare oppbygningen til prokaryote celler
Dette skal du kunne:
forklare funksjonene til prokaryote cellers organeller
forklare og gi eksempler på at bakterier er både til nytte og til skade for oss
kjenne til inndelingen av bakteriene etter form og etter hvordan de skaffer seg næring
forklare hvordan bakterier formerer seg
forklare hvordan bakteriene oppnår genetisk variasjon
forklare hvordan antibiotika virker på bakterier
Arkeer
Bakterier
Enkel bygning, inneholder
ikke
organeller bygd opp av membraner.
"Hårlignende" struktur på overflata som skaper bevegelse og sanser kontakt med andre celler.
Plasmid
Inndeling av bakterier
Staver
Kokker
Spiriller
Etter form:
Inndeling av bakterier
Etter næringsopptak
Heterotrofe
Fotoautotrofe
Skaffer seg energi fra organisk materiale
Skaffer seg energi ved fotosyntesen
DNA-biter
Bakterie DNA
Bakterier og sykdom
Stafylokokker
Kjemoautotrofe
Skaffer seg enegi ved uorganiske forbindelser
Sykdommsfremkallende bakterier
Patogene
Hvor lever bakteriene?

Finnes nesten over alt.
jord
luft
dyr
planter
mennesker, hud, munn, tarm
Bakterier: The good, the bad, the ugly
Antibiotika vs vaksine
Vaksine er best fordi du dreper bakteriene og skaffer deg antistoff mot senere angrep.
Antibiotika svekker eller hindrer veskt hos bakteriene.
The Good
Saprofytter - kloakkrenseanlegg
Saprofytter er levende organosmer som lever av dødt organisk materiale
De benyttes i kloakkrenseanlegg
Nitrogenfikserende bakterier
Samarbeid mellom bakterier og planter
Bakteriene omdanner nitrogen fra lufta til riktig form for plantene
•Decaying landfills…using methane gas
Landfill gas utilization is a process of gathering, processing, and treating the gas to produce electricity, heat, fuels, and various chemical compounds.
Gassproduserende bakterier
Kan produsere gass til bruk
oppvarming
brennstoff
Ysting
Lactococcus lactis
Gir smak
The Bad
Sår hals
Kroppslukt
Caries
The Ugly
Medikament som dreper eller reduserer vekst av bakterier

Hva er antibiotika?
Antibiotika angriper mirkoorganismer.
MEN..
Why?
This is because viruses rely on a host cell or a human cell as they do not carry out many metabolic processes themselves. Therefore, it is impossible to harm the virus without harming the human cells. Thus, antibiotics cannot be used to treat viruses.


De har ingen effekt på virus.
Hvordan kan antibiotika virke?
Karbokydratholdig
Kjerne
Hvorfor hadde ikke vikingene hull i tennen?
Hvert år dør 700 000 mennekser av enkle infeksjoner
Molekyltype
II
Cellevegg
Cellemembran
Molekyltype
III
Molekyltype
III
Molekyltype
II
Cellemembran
Cellevegg
Antibiotikum
Celleveggen
blir ikke bygd
opp
Blokkering av
byggeklossene
DNA
Etter hvert blir bakteriene immune mot antibiotika
Dagens utfordringer
Man dyrker bakterier for å finne giftstoffer som produseres som forsvar
Problemet er at det er bare 1 % overlevelse på labben
Ny forskning tester ut dyrking av bakterier i sitt naturlige miljø
Chip
mange bakterier i jord
ulike bakterier gror i hullene
Chipen legges tilbak i bakteriens naturlige miljø
Reddet i 11 timen
Etter en mnd tar man ekstrakt av hullene i Chipen.
Ekstraktet dryppes over sykdomsfremmkallende bakterier i petriskåler.
VIRKER
VIRKER IKKE
Antibiotika resistens
Binær betyr her dobbelt
Full transcript