Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÖRSEL OKUMA ve SUNU

No description
by

Erkan Özden

on 1 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÖRSEL OKUMA ve SUNU

GÖRSEL OKUMA ve SUNU
Gönderen:
Şenay Özden

Alıcı:
N.Ö 3-A Sınıfı

Adres:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,


ÇANAKKALE
Görsel Okuma
Görsel okuma; yazılı metinlerin dışında kalan şekil, sembol, resim, grafik, tablo, beden dili, doğa ve sosyal olaylar gibi görselleri okuma, anlama ve yorumlamadır.
Görsel Nedir?
Türkçe Eğitimi Bölümü
“Kumsal o kadar sıcak ki!
Kendimizi güneşten korumalıyız.”
“Kırlarda kendimize
yiyecek bir şeyler aradık.”
Görsel, ister hayali isterse gerçek olsun, orijinal bir modelden oluşan görüntüdür. Bir gerçeğin taklidi, gerçek olmayan bir şeyi tanımamızı sağlayan görüntü, bir işaret ya da objenin görsel sunumudur.
Türkçe öğretiminde dil, zihinsel ve sosyal becerilerin gelişimi, öğrenme anlama, hatırlama ve zihinsel bağımsızlık becerileri açısından büyük önem taşımaktadır.
Önemi:

Görsel okumanın doğrudan etkilediği bazı alanlar şöyledir:
1-
Düşünmeyi geliştirir.
2-
Anlamayı geliştirir.
3-
Öğrenmeyi geliştirir.
4-
Bilgileri bütünleştirir.

Beynimizin görsel bilgileri işlemesi ve görsel becerilerin geliştirilmesi üç yaklaşımla açıklanmaktadır. Bunlar:
1-
Geleneksel-Semiyolojik Yaklaşım
2-
Bilişsel Yaklaşım
3-
Psikofizyolojik (Yapılandırıcı) Yaklaşım

Görsel Okuma Yaklaşımları
Geleneksel-Semiyolojik
Yaklaşım

Semiyoloji ister dil isterse kod olsun, bütün iletişim ve anlam sistemlerini inceleyen, simge, sembol ve işaretlerin yorumlanma, üretilme ve anlamlandırma süreçlerini araştıran bir bilim dalıdır.
Görsellerdeki kültürel ve diğer kodların incelenmesi, anlaşılması, farklı kültürlere sahip öğrencilerin kültürel bakış açılarının geliştirilmesi de amaçları arasında yer almaktadır.
Semiyolojik yaklaşımda görsel okuma süreci iki aşamada gerçekleştirilmektedir:
Birinci Aşama:
Tanıma ve anlam araştırılmasıdır.
"Görselde neler görüyorsunuz?"
İkinci aşama:
Anlamaya yöneliktir.
"Görselde ne anlatılıyor ya da görsel neleri düşündürüyor
?


Bilişsel yaklaşım görselleri zihnimiz için bir uyarıcı olarak ele almakta, görsellerin algılanması ve zihinsel görüntülere dönüştürülmesi süreçleriyle ilgilenmektedir.
Bilişsel yaklaşımda görsel okuma süreci dört aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar ve yapılan çalışmalar şöyledir:
Birinci aşama:
Görsel uyarıcı verme
İkinci aşama:
Kısa süreli bellekte seçici algılama
Üçüncü aşama:
Anlamlı kodlama ve uzun süreli belleğe yerleştirme
Dördüncü aşama:
Bellekte araştırma ve yorumlama


Bilişsel Yaklaşım:
Bu konuda yapılacak çalışmaları ve öğrencilerde geliştirilecek becerileri şöyle sıralayabiliriz:
• Bakış eğitimi,
• Yanlış yorum ve hataları önlemek için kodları tanıma, belirleme, ayırt etme,
• Görüş alış verişi yapma, hissedilenleri paylaşma,
• Çeşitli tür doküman, kod ve verileri keşfetme, bunları kullanma,
• Hayal gücünü artırma ve hayalleri besleme,
• Yaratıcılığı geliştirme.


Beyin ve zihin ilişkisini inceleyen psikofizyoloji bilim dalında bilişsel olayların beden ve beyindeki temelleri üzerinde durulmaktadır.
Görsel okumada ise görsellerin çocuk üzerindeki algısal, zihinsel ve duygusal etkileri incelenmekte, bu verilerden hareketle öğrencilerin çeşitli bilgi, beceri ve tutumları geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Psikofizyolojik - Yapılandırıcı
Yaklaşım:
Yapılandırıcı yaklaşımda görsel okuma becerileri gelişimsel ve etkileşimsel olarak ele alınmaktadır.
Gelişimsel Yapılandırıcılık:
Bu anlayışa göre görsel okuma becerileri diğer dil becerileri gibi aşamalı olarak gelişmektedir. Bu yaklaşımın temsilcisi Piaget'e göre çocukta görsel mesajları anlama doğumla başlamakta ve giderek gelişmektedir.
Etkileşimsel yapılandırıcılık:
Bu yaklaşıma göre görsel okuma becerileri öğrencilerin görsellerle etkileşimine bağlı olarak gelişmektedir. Görsellerin öğrenciler üzerindeki etkileri ise üç boyutta ele alınmaktadır. Bunlar algısal, zihinsel ve duyuşsal boyuttur.
Algısal boyut:
Bu işlem çevreden gelen görsel uyarıcıları fark etmeyi içermektedir.
Zihinsel boyut:
Bu süreçte öğrencilerin görselden ne anladıkları ve görsel hakkındaki düşünceleri anlattırılarak, sorularla zihinsel becerileri geliştirilmeye çalışılıyor.


Duygusal boyut:
Görsellerde verici bir duygu veya hayalini somutlaştırarak görsel aracılığıyla aktarmakta ve alıcıya bir mesaj vermektedir. Alıcı ise bu görüntüleri kendi duygusal yapısına göre anlamakta ve yorumlamaktadır.
Güneş, F. (2013).
Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller
Akyol, H. (2013).
Türkçe Öğretim Yöntemleri
Çam, B. (2006).
İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama, Eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (yükseklisans tezi).
Güldaş, G. (2012).
İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Görsel Okuma Etkinlikleri ile İlgili Öğretmen Görüşleri (yükseklisans tezi).
Bozkurt, E. (2011).
İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Ders Programı Görsel Okuma-Görsel Sunu Kazanımlarının ve İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Görsellerin Etkililiğinin İncelenmesi (yükseklisans tezi).
Balun, H. (2008).
İlköğretim I. Kademede Uygulanan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanının Türkçe Öğretiminde Kazanımlara Ulaşmadaki Etkililiği (Bingöl-Elazığ-Diyarbakır örneği, yükseklisans tezi).
Kuru, A. (2008).
İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
Video
, https://www.youtube.com/watch?v=m7L586JZTW
KAYNAKÇA
Full transcript