Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genuspedagogik och jämställdhetsarbete

KOHUR 9.11.2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genuspedagogik och jämställdhetsarbete

Malin Gustavsson
Jämställdhets- och mångfaldsexpert
Ekvalita Ab
En skola för alla
KOHUR 9.11.2016
1. Antagning av elever eller studerande
2. Organiserande av undervisningen
Kom ihåg!
Vad? Mätbart

malin.gustavsson@ekvalita.fi

Tack!
3. Skillnader i inlärning och bedömningen av studieprestationer
4. Förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
Varför? Aktuellt
När? Uppföljning
Genuspedagogik och jämställdhetsarbete
är expert på arbete med jämställdhet och mångfald

Vi erbjuder:
utbildning, handledning och konsultering
för
företag, myndigheter, organisationer och grupper

Vi producerar:
Utbildningspaket, texter och arbetsmaterial

Att arbeta målmedvetet och planmässigt med jämställdhet
Baserat på kartläggning
Vår skola som utgångspunkt
Vem är VI?
Aktuellt/Eget fokus
Arbetsverktyg i vardagen
formulerat i text
en del av skolans läroplan/ skolans regler/annat riktgivande dokument
"Särskilt avseende ska fästas vid antagningen av elever och studerande, ordnandet av undervisningen, skillnaderna i inlärning och bedömningen av studieprestationer samt vid förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön."
5 a § (30.12.2014/1329) Åtgärder för främjande av jämställdheten vid läroanstalter
Kartläggning/statistik
Könsskillnader
(Stark) könsuppdelning
Stark könskodning
Analys av resultatet
- mainstream eller undantag?
- Med vilka följder?
Skolan mål
Skolans åtgärder
Förebyggande och/eller stödande strukturer
Hur skapa förändring?
Övning: Ett steg fram
- Ställ dig på linjen
- Bekanta dig med din nya identitet
- Ta ett steg fram om påståendet stämmer in på din roll
Diskutera
Presentera era roller för varandra
Vilka tankar väckte övningen?
Vem var ni?
Vem var pojke?
Vem var vit?
Vem var hetero?
Vem hade ingen funktionsnedsättning?
Flicka?
Annat?
100 möjligheter i stället för 2

Studier och jobb

Sex

Hälsa


Fyrk

FamiljHälsa
Intressen, jobb, utseende, skola, osv.
Segregering inom utbildning och arbetsmarknad.
Hurdan sex och hur mycket sex du ”får” ha.
Könsrelaterade sjukdomar, skadebeteende, olyckor, sexuella trakasserier
Kvinnor tjänar 80 % av vad männen gör.
Ansvaret för familjen ligger fortfarande hos kvinnorna, män möter mer motstånd för föräldrarledighet
Våld, självmord, ätstörningar, vård.
Pojke/man
Kvinna/Flicka
Heteronormen
Att få välja sin identitet fritt från krav och förväntningar
100 möjligheter istället för 2

Studier och jobb


Sex

Hälsa
Fyrk

FamiljIntressen, jobb, utseende, skola, osv.
Segregering inom utbildning och arbetsmarknad.
Olika typer av arbetslöshetsmönster
Hurdan sex och hur mycket sex du ”får” ha.
Könsrelaterade sjukdomar, skadebeteende, olyckor, sexuella trakasserier, våld, självmord, ätstörningar och ojämställd vård
Kvinnor tjänar 83 % av vad männen gör
Ansvaret för familjen ligger fortfarande hos kvinnorna, män möter mer motstånd för föräldrarledighet
Ojämställdhet
Normmedvetenhet och normkritik
Ifrågasättande av begränsande, uteslutande och stereotypiserande normer kring kön, ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Att jobba med könsnormer
Se könsnormer i skolans verksamhet
Ifrågasätt uteslutande och begränsande könsnormer
Se vem som drar nytta (privilegier) av att det fortsätter vara som det är
Granska oss själva och vår roll
Så, hur gör vi då?
1. Hur ser det ut i vår skola? (Nulägesanalys)
2. Hur ska främjande/ förändringen se ut?
(Jämställdhetsplanen)
3. Hur ska vi skapa kontinuitet?
(Uppföljning och utvärdering)
1. Hur ser det ut i vår skola?
(Nulägesanalys)
antagningen av elever och studerande,
ordnandet av undervisningen,
skillnaderna i inlärning och bedömningen av studieprestationer,
förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
2. Hur ska förändringen se ut?
(Jämställdhetsplanen)
Nuläge*
Mål
Tidtabell
Ansvariga
Uppföljning*
3. Hur ska vi skapa kontinuitet?
(Uppföljning och utvärdering)
Vad tar jag med mig?
Mångfald av kön
Kvinnor, flickor och män, pojkar och transpersoner

Med könsidentitet avses en persons upplevelse av sin könstillhörighet.

Med könsuttryck avses uttryck för kön genom klädsel eller beteende eller på något annat motsvarande sätt.
Full transcript