Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KAJIAN MAKANAN TRADISIONAL DAN MODEN MERAPATKAN HUBUNGAN ETN

No description
by

Aiman othman

on 21 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KAJIAN MAKANAN TRADISIONAL DAN MODEN MERAPATKAN HUBUNGAN ETN

DEFINISI KONSEP
AHLI KUMPULAN
Interests
HASIL KAJIAN
PENGENALAN
HASIL KAJIAN
KAMI MALAYSIA
KAJIAN MAKANAN TRADISIONAL DAN MODEN MERAPATKAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

Aimanezmir Othman
Hasan
Saparuddin
Nadia
Hussain
Marwan Shafiq
Mohd Latfi
Juriyanna
Tallip
Muhammad
Sayyid
Mohd Ziaulhadi
Mohd Zamani
LECTURE 2: PERFORMANCE OF STATIC CHARACTERISTICS IN MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION

DAPATAN
KAJIAN
KAJIAN
LEPAS
KAJIAN MAKANAN TRADISIONAL DAN MODEN MERAPATKAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
DEFINISI
KONSEP
PENGENALAN
OBJEKTIF
KAJIAN
KAEDAH
KAJIAN
CADANGAN
SKOP
KESIMPULAN
Hubungan

=
kaitan, pertalian, sangkut paut

Etnik

=

Kumpulan manusia daripada asal keturunan, sejarah, dan bahasa yang sama serta menjadi sebahagian daripada bangsa yang tinggal didalam
sesebuah negara seperti
Melayu, Cina dan India di Malaysia


Tradisional
=
bercorak atau bersifat tradisi

Moden

=

berkaitan dengan
masa kini atau yang terbaru
HASIL KAJIAN
PROFIL RESPONDEN
53 % responden memilih rasa,tekstur dan rupa bentuk sebagai keunikan dan daya tarikan makanan manakala 41 % responden memilih rasa serta 4 % lain-lain seperti bahan masakan
Seramai 90% responden menyatakan bahawa keunikan atau daya tarikan makanan tradisional dan moden
di Malaysia mendorong mereka mengetahui dengan lebih dekat manakala 10% menyatakan tidak
OBJEKTIF
2
HASIL KAJIAN
OBJEKTIF 3
OBJEKTIF
1
KESIMPULAN
SKOP KAJIAN
KAEDAH KAJIAN
Interests
KAJIAN LEPAS
Malaysia adalah sebuah negara
yang aman dan damai dipenuhi
oleh penduduk yang berbilang kaum.
Hari ini, kaum Melayu adalah kumpulan etnik terbesar di Malaysia iaitu merangkumi lebih 57 peratus penduduk negara ini diikuti
oleh kaum cina serta kaum india
Penduduk Melayu, Cina, India
dan pelbagai kaum etnik yang
lain telah hidup bersama sejak beberapa generasi yang lalu. Pelbagai budaya yang berbeza
ini saling mempengaruhi antara satu sama lain, menghasilkan gabungan budaya Malaysia
yang unik
Dalam kajian ini, kami telah memilih untuk mengkaji bagaimana tradisi makanan sesuatu kaum itu dalam menyumbang ke arah perpaduan kaum. Seperti yang kita sedia maklum, setiap kaum di Malaysia ini mempunyai sejarah tentang makanan tradisional kaum masing-masing.
OBJEKTIF KAJIAN
Mengenal pasti
persepsi
masyarakat
terhadap
makanan yang terkenal di antara tiga bangsa terbesar
di Malaysia iaitu
Melayu, Cina, dan India.
Membincangkan bagaimana keunikan makanan tradisi
setiap kaum mampu
membentuk perpaduan

kaum di Malaysia
Mengetahui
keunikan
dan daya tarikan
yang ada pada
setiap jenis makanan.
Kajian ini merangkumi tiga
kaum di Malaysia, iaitu kaum
Melayu, Cina dan India yang
merupakan kaum yang majoritinya menetap di Tanah Melayu
sejak dahulu lagi.
Kajian ini tidak menetapkan
had umur dan juga jantina
seseorang individu kerana
makanan adalah perkara
wajib dalam kehidupan
seharian.
Makanan tradisional
dan moden kaum
Melayu, Cina dan India
di Malaysia.
Soal Selidik
Secara
Atas Talian
Secara Manual
(Borang)
CADANGAN
Memperluaskan
makanan tradisional
dan moden ke pasaran
antarabangsa
Mengadakan program masakan tradisional dan moden supaya generasi sekarang mengetahui akan keunikan masakan moden dan tradisional
Membuat pesta makanan tradisional dan moden
semua kaum
Memperkenalkan
makanan tradisional
dan moden kepada
murid sekolah
seawal pra sekolah lagi
171 Responden
60 Responden
Menyediakan makanan
tradisional dan moden
dalam majlis-majlis
yang dihadiri
oleh masyarakat daripada
berbagai kaum
57 peratus responden memilih rumah terbuka sabagai cara untuk menterjemahkan kepelbagaian makanan tradisional dan moden dalam konteks perpaduan manakala 42 % memilih berkongsi makanan dengan rakan dari kaum lain dan 1 % melalui kedai makan
Full transcript