Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sınıf İçi Öğretim Etkinliklerinin Yönetimi - Özel Eğitim

Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
by

Tezcan Enes

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sınıf İçi Öğretim Etkinliklerinin Yönetimi - Özel Eğitim

Sınıf İçi Öğretim
Etkinliklerinin Yönetimi
ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN
PLANLANMASI
Öğretim Etkinliklerinin Yönetimi
Belirlenmiş olan amaçlara uygun olmalıdır.
Ders süresine uygun olmalıdır.
Dersin ve konunun özelliklerine uygun olmalıdır.
Öğrencilerin bireysel niteliklerine uygun olmalıdır
Öğretim Etkinliklerinin Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hususlar
Materyallerin seçimi ve kullanımı.
Etkinlikler sırasında öğrenci dikkatinin çekilmesi.
Öğrenci katılımının sağlanması
Etkinliklerin düzenlenmesi
Etkinlik türleri
Masa başı etkinliklerinin yönetimi

Öğrenciler arasındaki konuşmaların kontrol altına alınması.
Yardım sağlama
Masa başı etkinlikler tamamlandığında neler yapılmalıdır?
Masa başı etkinliklerinin kontrolü ve değerlendirilmesi
Masa başı Etkinliklerinin Faydaları
Öğrencinin ilgili konuyu anlayıp anlamadığının belirlenmesi.
Öğrenciye vakit kaybetmeden dönüt verebilme
Öğrencinin öğrenme problemlerinin farkında olmasını sağlama
Masa Başı Etkinliklerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Etkinlikle ilgili temel bilgileri etkinlikten önce verme
Açık, anlamlı ve kabul edilebilir çalışmalar verme
Çalışmaları açık ve sistematik biçimde sunma
Uyulması gereken kuralları çok iyi belirleme
Masa Başı Etkinliklerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Problemler
Çalışmaların anlamlı, eğitim açısından yararlı veya motive edici olmaması,
Çalışmaların öğrencinin başarı seviyesiyle eşleştirilebilir düzeyde olmaması.
Yönlendirmelerin açık ve doğrudan olmaması.
Öğretim Etkinliklerinin Planlanması
Planlamanın amaçları
Planlamanın yapılmasında etkili olan faktörler
Öğretim Etkinliklerinin Uygulanması
Hazırlık Aşaması
Sunu Aşaması
Uygulama Aşaması
Değerlendirme Aşaması
Dersi Bitirme Aşaması
Uygulama Aşaması
Konu üzerinde alıştırmaların yapıldığı, bireysel ve grup projelerinin yürütüldüğü aşamadır.
Grup Etkinliklerinin Yönetimi
Anlatım Etkinliklerinin Yönetimi
Tartışma Etkinliklerinin Yönetimi
Grup Etkinliklerinin Yönetimi
Grup çalışmalarında hazırlıklardan bazıları
Grup çalışmalarını değerlendirmeleri için
Grup Etkinliklerinin Faydaları
Grup Etkinliklerinde Karşılaşılan Problemler
Grup Etkinliklerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Anlatım Etkinliklerinin Yönetimi
Anlatım Etkinliklerinin Faydaları
Anlatım Etkinliklerinde Karşılaşılan Problemler
Anlatım Etkinliklerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Tartışma Etkinliklerinin Yönetimi
Tartışma Etkinliklerinin Faydaları
Tartışma Etkinliklerinde Karşılaşılan Problemler
Tartışma Etkinliklerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Grubun biçimi konusuna karar verme
Grup büyüklüğüne karar verme
Grup içindeki öğrencileri belirleme
Bireysel sorumlulukları belirleme
Karşılıklı dayanışma için görev dağılımını belirleme.
Grup çalışmanızın daha iyi olması için gerekli olan 3 şey nedir ?
Grup içi iletişiminizi nasıl daha iyi bir düzeye çıkartabilirsiniz ?
Grupta hangi görevi başarıyla yapacağınızı düşünüyorsunuz ?
Öğrenci öğretmen yardımını beklemek zorunda değildir.
Öğrenmeye daha fazla katkı sağlar.
Uyum grup çalışmalarında motivasyon yükseltir. Daha yüksek başarı sağlar.
Öğrenciler arası etkileşim artar.
Öğrencilerin grup etkinliklerinde görevlerini yapmamaları.
Eşit-farklı nitelikteki öğrencilerin aynı grupta yer alması.
Grup üyeleri arasında birlikteliğin olmayışı.
İlgili çalışmamayı bitirememe.
Öğrenciler başarılı olacakları görevleri üstlenmeli.
Grup oluşturmak için dengeler iyi oluşturulmalıdır.
Öğretmenler farklı bireylerinde gruba katılmasını desteklemelidirler.

Etkili anlatım etkinlikleri sırasında öğretmenin;
Dersin amaçlarını vurgulama,
Önemli kavramları vurgulama,
Bilgileri bir sistematik içinde sunma,
Kişisel tecrübe
Öğrenme düzeyini kontrol etme
Uygulama ve dönüt

Ekonomik bir etkinlik türüdür.
Bilgilerin düzenli ve toplu olarak verilmesini sağlar.
Bilgilerin kalabalık sınıflara iletilmesinde faydalıdır.
Ders için sürenin düzenli kullanımını sağlar.
Öğrencilerin kolayca dikkatleri ve ilgileri dağılabilir.
Öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasında iletişim yoktur.
Bireysel farklılık dikkate alınmaz.
Öğrencileri tanımak güç olur.
Öğrencilerin katılımı için fırsat
sağlanmalıdır.
Öğrencilere dönüt sağlanmalıdır.
Uzun süreli kullanılmamalıdır.
Etkinliklerle,araç ve gereçlerle
desteklenmeli.
Vurgulanan farklı anlamların araştırılmasını sağlama,
Konunun farklı boyutlarını görülmesini sağlama,
Öğrencilerin problem çözme yeteneğini geliştirmelerine katkı sağlama.
İstenilen sonuca ulaşılamama,
Öğrenme hızının ve dikkatinin zamanla azalması,
Bir grup öğrencinin kontrolünde sürdürülmesi.
Her öğrenciye eşit söz hakkı verme,
Rahat bir tartışma ortamı sağlama.
Grup halinde tartışma etkinlikleri yapma ve her grup için bir sözcü belirleme.
ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ
Hazırlık Aşaması
Önemli olan dikkat çekme ve motivasyondur.
Sunu Aşaması
Öğretmen "ne" sorusunu cevaplar
Değerlendirme Aşaması
Amaç; öğrencinin ne öğrendiğini ve ne kadar öğrendiğini ortaya çıkarmaktır.
Dersi Bitirme Aşaması
Dersin özetinin yapıldığı aşamadır.
Öğretmenin göstermesi gereken örnek davranışlar
Günlük gözden geçirme
Gelişme aşaması
Sınıf içinde yapılan çalışmalar
Ödev verme
Gözden geçirme
HEDEFLER
Öğretim yönetimi konusundaki varsayımların ne olduğunu,
Öğretim yönetimini etkileyen boyutların neler olduğunu,
Etkili öğretim için gerekli öğretmen becerilerini,
Öğretim etkinliklerinin yönetiminde dikkat edilmesi gereken temel hususların ne olduğunu,
Zamanın etkili kullanımının nasıl olacağını
öğreneceğiz.
KONULAR
Öğretim Yönetimi Konusunda Varsayımlar
Öğretim Yönetimini Etkileyen Boyutlar
Etkili Öğretim İçin Gerekli Öğretmen Becerileri
Öğretim Etkinliklerinin Yönetimi
Öğretim Etkinliklerinin Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hususlar
Etkinlik Türleri
Zamanın Etkili Kullanımı
ÖZET
HAZIRLAYANLAR
B120612012 Mustafa TEKİNERDOĞAN
B120612017 Seda TÜRKER
B120612033 Burak AYDOĞAN
B120612038 Duygu ÇETİN
B120612046 Mert İZCİ
B120612047 Samet YİĞİT

www.sınıfyönetimi.org
leapmsk.blogspot.com
Sınıf Yönetimi Kitabı Pegem Akademi

KAYNAKLAR
Etkili öğretim yönetimi için dersin giriş bölümü, sunuş bölümü ve sonuç bölümünde öğretmenin ve öğrencinin hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için yapmaları gereken davranışları sunduk.
Materyallerin Seçimi ve Kullanımı
Öğretmen materyalleri dersin amaçları doğrultusunda seçmelidir.
Öğrenciler etkinliklere katılabilecekleri materyalleri kullanabilecekleri yerlere oturmalıdırlar.
Çalışmaya başlamadan önce herkes aynı konumda olmalıdır.
Etkinlikler Sırasında Öğrenci Dikkatinin Çekilmesi
Öğretmenler ders sırasında öğrencilerin ne başka öğrencilerle konuşmasını nede derse ait olmayan materyalle ilgilenmesini istemezdi.
Sunum sırasında anlamakta güçlük çekilen kavramlar tahtaya yazılmalıdır.
Etkinliklerin Düzenlenmesi
Rutin işlerle başlama.
Öğrencinin etkinlikle ilgili temel bilgilerin değerlendirilmesi.
İçeriği uygun materyallerle ve uygun ortamda sunulması.
İçeriğin özelliğine uygun olan etkinlik seçilmelidir.
Öğrenci katılımının sağlanması
Etkinliklerin nasıl yapılacağı ve etkinliklerde öğrencinin neler yapacağı açıklanmalıdır.
Öğrencinin etkinlik sırasında karşılaştığı problemi etkinliği bölmeden nasıl çözebileceği açıklanmalıdır.
Masa Başı Etkinliklerin Kontrolü ve Değerlendirilmesi
Öğrencinin kendisinin veya arkadaşının etkinliğini kontrol etmesi yaklaşımı öğretmene zaman kazandıracaktır.
Öğretmen gözetiminde öğrencinin bağımsız olarak kendi masasında kendi materyalleriyle çalışması anlamına gelir.
Masa Başı Etkinliklerinin Yönetimi
Bazı öğretmenler oturarak yapılan çalışmalar sırasında hiçbir öğrencinin konuşmasına izin vermezler.
Öğrenciler Arası Konuşmanın Kontrol Altına Alınması
Öğrenciler sıralarında otururken yaptıkları çalışmalarda ve yardıma ihtiyaç duyduklarında el kaldırması gerektiği gibi kurallar açıkça söylenmelidir.
Yardım Sağlama
Çoğu zaman öğrenciler etkinliklerini belirlenmiş olan zamandan önce bitirirler.
Masa Başı Etkinlikler Tamamlandığında Neler Yapılmalıdır?
Full transcript