Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Scrum - voordelen voor online bureaus

Als agile softwareontwikkelmethode schrikt Scrum bureaus en klanten soms af. De methode kent echter een aantal grote voordelen t.o.v. het klassieke watervalmodel.
by

Jochem Koole

on 19 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Scrum - voordelen voor online bureaus

Over Scrum Hirotaka Takeuchi Ikujiro Nonaka 1986 productontwikkeling snelheid
flexibiliteit nieuwe aanpak holistische / rugby
aanpak JAREN '90 Ken Schwaber
(Advanced Development Methods) Jeff Sutherland
(Easel Corporation) 1995 Scrum
methode 2001 "Agile Software Development with Scrum" 2004 "Agile Project Management with Scrum" een stukje geschiedenis (met dank aan Wikipedia) 2007 "Scrum and XP from the Trenches" How we do Scrum Henrik Kniberg "where the scrum (or whole team) tries to go the distance
as a unit,
passing the ball back and forth" Hirotaka Takeuchi hoe wij Scrum gebruikten
in onze projecten productontwikkeling Zoals gezegd,
is Scrum van origine een methode voor Bureaus werken echter veelal projectmatig Maar binnen projecten worden weer producten gerealiseerd Product Backlog Sprint Sprint Backlog Werkend(e) (onderdeel van de) applicatie Daily Scrum Hoe worden producten m.b.v. Scrum gerealiseerd? Product Backlog Verzameling van User Stories (functionaliteiten) ID
Naam
Belangrijkheid
Initiële inschatting Vooraf vastgestelde periode van X werkdagen.

Binnen deze periode worden alle taken uitgevoerd
die horen bij de te realiseren User Stories. Sprint Sprint Backlog Uit de Product Backlog geselecteerde User Stories
die tijdens de Sprint worden gerealiseerd. Taaknaam / beschrijving
Inschatting per taak Daily Scrum Korte (max 15 min), dagelijkse meeting met het Team. Wat heb je gedaan?
Wat ga je doen?
Wat zijn de obstakels die je denkt tegen te komen? Product / applicatie Na afloop van iedere (!) Sprint wordt een werkend(e) (onderdeel van de) applicatie opgeleverd. Bureau Scrum ROLVERDELING 1. Product Owner Vertegenwoordigt stakeholders.
Zorgt voor financiering.
Stelt de initiële User Stories (voor in de Product Backlog) op, alsmede de doelen en het release plan.
Is verantwoordelijk voor het gebruik van de Product Backlog en het prioriteren van User Stories. Wat was de laatste? Het is dus de verantwoordelijkheid
van de Scrum Master
om Scrum
op zo'n manier te implementeren
dat de methode past
binnen de cultuur van de organisatie
en de bijbehorende voordelen oplevert. 3. Scrum Master 2. Team Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gewenste functionaliteiten.
Is self-managing, self-organizing en cross-functional.
Bepaalt zelf, hoe de User Stories uit de Product Backlog worden vertaald naar een werkende applicatie. Is verantwoordelijk voor het Scrum proces.
Leert iedereen binnen het project Scrum.
Zorgt ervoor dat de Scrum-regels worden nageleefd.
Implementeert Scrum op zo'n manier dat het past binnen de cultuur van een organisatie. Cross-functional? Scrum gaat uit van een team
van 5 tot 9 personen. Die zoveel mogelijk
full time beschikbaar zijn
om aan 1 project te werken. Bij bureaus werken vaak
1, 2 of 3 personen aan een project. Veelal werken zij aan meerdere projecten per week. Ook de disciplines
verschillen van elkaar. Een developer
is
geen designer. Rol van de Product Owner Is de opdrachtgevende klant.
Zorgt voor financiering.
Geeft wensen aan die door de Scrum Master worden vertaald naar User Stories.
Is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Product Backlog, maar beslist wel over de prioriteit van de User Stories. Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gewenste functionaliteiten.
Bepaalt zelf, hoe de User Stories uit de Product Backlog worden vertaald naar een werkende applicatie.
Is self-managing en self-organizing. Rol van het Team Of andersom... binnen ons bureau binnen ons bureau Lastig voor bureaus... Hoe realiseerden wij producten m.b.v. Scrum? Product Backlog Werkend(e) (onderdeel van de) applicatie Sprint Product Backlog Daily Scrum Opgesteld samen met de klant (Product Owner) en het Team o.l.v. de Scrum Master.
Op basis van functionaliteiten, zoals beschreven in de eerder afgegeven en geaccordeerde offerte.
Scrum Master bepaalt i.o.m. de Product Owner welke User Stories binnen de scope van het project vallen. Sprint Backlog 2. Laat het Team
gelijktijdig
aan het project werken. 1. Laat het Team
bij elkaar
zitten. Wat wel doen? Sprint Backlog Opgesteld door de Scrum Master op basis van de geprioriteerde Product Backlog.
Aangevuld met een taakverdeling per User Story door het Team, inclusief een ureninschatting per taak.
In de Sprint Backlog wordt ook aangegeven wie van het Team verantwoordelijk is voor de realisatie van een bepaalde taak (in tegenstelling tot 'Scrum-regels'). Sprint Veelal een periode van 9 werkdagen.
Interne oplevering waarbij de Scrum Master het werk van het team (nogmaals) controleert. Op dag 10 (van de Sprint) vindt een presentatie van de gerealiseerde functionaliteiten door het team aan de Product Owner plaats.
Tevens krijgt de Product Owner inzicht in de voortgang tijdens de Sprint middels een Burn Down Chart.
Eventueel telefonisch / via mail. Product / applicatie Geïnitieerd door de Scrum Master
Bij voorkeur aan het begin / einde van de dag.
Wat heb je gedaan? Sprint Backlog en Burn Down Chart bijwerken.
Wat ga je vandaag / morgen doen?
Wat zijn de obstakels die je denkt tegen te komen?
Afhankelijk van het project / moment met individuele leden van het Team. Daily Scrum Is verantwoordelijk voor het project.
Leert iedereen binnen het project Scrum.
Zorgt ervoor dat de Scrum-regels worden nageleefd.
Past de regels aan op het moment dat dit nodig blijkt te zijn. binnen ons bureau Rol van de Scrum Master Intermezzo tijd voor een vrolijk filmpje 5 x 3 pluspunten Voordelen Product Backlog voordelen Het opstellen van een Product Backlog kent 3 belangrijke voordelen: De klant en het Team maken kennis met elkaar, wat zorgt voor wederzijdse erkenning en begrip.

De rolverdeling binnen het project wordt duidelijk gemaakt. De klant heeft als Product Owner bepaalde rechten, maar ook verplichtingen.

Nieuwe User Stories worden als zodanig herkend en kunnen in een vroeg stadium aan het project worden toegevoegd of in een apart project worden opgenomen. Het opstellen van een Sprint Backlog kent 3 belangrijke voordelen: Sprint Backlog voordelen Het Team wordt aangemoedigd om zelf na te denken welke taken uitgevoerd dienen te worden om een werkend onderdeel van de applicatie op te kunnen leveren.

(Leden van) het Team zijn / is zelf verantwoordelijk voor de ureninschatting per taak.

Voorafgaand aan iedere Sprint wordt inzichtelijk gemaakt welk onderdeel van de applicatie aan het einde van de Sprint opgeleverd gaat worden (verwachtingmanagement). De structuur van het project is duidelijk voor alle betrokkenen. Het Team en de klant weten, dat er iedere 9 dagen gewerkt wordt naar een oplevering.

Het Team kan zich voor een bepaalde periode volledig richten op de realisatie van vooraf bepaalde onderdelen van een applicatie.

De koers van het project wordt als het ware periodiek gecontroleerd. Mochten er koerswijzigingen nodig zijn dan bieden de volgende Sprints hiervoor de ruimte (refactoring). Sprint voordelen Het werken in Sprints kent 3 belangrijke voordelen: De Scrum Master spreekt de leden van het Team dagelijks, zodat de (inhoudelijke) betrokkenheid vergroot wordt.

Door te bespreken wat er is gedaan, ontstaat er een helder overzicht van de projectvoortgang waar zo nodig op geacteerd kan worden.

Door te bespreken wat er gedaan gaat worden, worden de leden van het Team gemotiveerd om alvast na te denken over hun werkzaamheden. Mogelijke obstakels worden zichtbaar, zodat hierop geacteerd kan worden. Het houden van een Daily Scrum kent 3 belangrijke voordelen: Daily Scrum voordelen Periodieke oplevering voordelen Grote, complexe applicaties worden opgedeeld in hapklare brokken, die makkelijker te controleren zijn door de klant.

Periodieke oplevering betekent het periodiek boeken van (kleine) successen.

Het Team en de klant hebben periodiek contact met elkaar, waardoor de wederzijdse erkenning en het begrip behouden blijven. Periodieke oplevering kent 3 belangrijke voordelen: Scrum 6 belangrijke voordelen
voor online bureaus volgens Ken Schwaber volgens Ken Schwaber volgens Ken Schwaber Samengesteld door Jochem Koole jochem@jochemkoole.nl @JochemKoole versie 1.0 kent Scrum als methode in ieder geval de volgende 6 voordelen voor bureaus: @JochemKoole Samengevat jochem@jochemkoole.nl vragen/opmerkingen: Wederzijdse erkenning en begrip tussen degenen die aan de applicatie werken (het Team), degene voor wie de applicatie wordt gerealiseerd (de klant) en degene die het project leidt (de Scrum Master).

Een zelfstandig functionerend Team dat zelf haar werkaanpak bepaalt en
eigen verantwoordelijkheid draagt.

Rust door een duidelijke focus gedurende vooraf vastgestelde periodes (Sprints).

Kwalitatief hoogstaande producten door de periodieke controle van de koers van het project en de oplevering van de applicatie in hapklare brokken.

Heldere verwachtingen voor alle betrokkenen: het Team, de klant en de Scrum Master.

Een voortdurend inzicht in de voortgang en de status van het project voor de Scrum Master.
Full transcript