Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Захиргаа

Төрийн хяналт
by

otgoo otgoo

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Захиргаа

Төрийн хяналт Төрийн хяналт шалгалт, хяналт,гүйцэтгэлийн шалгалт
нь гүйцэтгэл эрх мэдлийн
үйл ажигаанд хууль ёсыг
хангах гол арга,төрийн
удирдах үйл ажилгааны бие даасан нэг чиг үүрэг мөн. Төрийн хяналт шалгалт нь
Улсын Их Хурал,Ерөнхийлөгч
Төрийн хянан шалгах хороо,
төрийн захиргааны байгууллагын
хяналт шалгалт,Үндсэн хуулийн Цэц,шүүх,прокурорын хяналт,
нутгийн өөрөө удирдах
байгууллагаас хэрэгжүүлэх
хяналт шалгалтаас бүрдэнэ. Төрийн хяналт шалгалт нь хууль дээдлэх,шударга ёсыг хангах,ил тод,бодитой байх зарчимд үндэслэн хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага өөрийн санаачлагаар,эрх бүхий байгууллагын даалгаснаар,түүнчлэн хууль тогтоомжийн бусад актад заасан үндэслэлээр хяналт шалгалтыг явуулна. Хяналт шалгалтыг
шинжээр нь дараахь
хэлбэрт ангилж болно.

Үүнд: 1.Шалгагдагч байгууллагын эрх хэмжээ,хамрах асуудлаар нь:
а\ Нийтлэг
б\ тусгай хяналт шалгалт гэж хуваана.
Шалгагдах байгууллага,хамт олны ажлын бүх хэсгийг хамрах хяналт шалгалтыг нийтлэг хяналт шалгалт,харин тухайлсан хэсэг асуудлыг хамарсан бол тусгай хяналт гэнэ. Хяналт шалгалтыг ямар системийн байгууллагаас аль газарт,байгуулагад явуулж байгаагаар нь: Гадаад Төрийн зохих байгууллагаас системийн бус байгуулага буюу өөрөөр хэлбэл ямар нэг газар,байгууллагын ажилд өөр системийн байгууллагаас явуулж буй хяналт шалгалтыг гадны хяналт шалгалт гэнэ. Дотоод хяналт Дээд байгууллагаас харъяа доод
байгууллагын үйл ажиллагаанд
болон тухайн байгууллагын
удирдлагаас үйл ажиллагаандаа
болон аппаратынхаа ажилд явуулах
хяналт шалгалтыг дотоодын хяналт
шалгалт гэнэ. Хяналт шалгалтыг үндсэн
хэлбэрээр нь:
а\ шалгалт
б\ шалган байцаалт
гэж хуваана. Шалгалтыг гол төлөв хууль тогтоомж дээд шатны болон тухайн байгууллагын шийдвэрийг хэрхэн биелүүлж байгааг хууль ёс,сахилга,дэг журам хийгээд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахын тулд явуулдаг. Шалган байцаалтыг тухайн байгууллага юуны өмнө эд материал,мөнгөн хөрөнгийн ашиглалт зарцуулалт нь хууль ёсны болон зүй зохистой байгаа эсэхийг мэргэжлийн үндсэн дээр тодорхойлхын тулд явуулдаг шалгалтын агууллагаараа баримтын,бүрэн хэсэгчилсэн байж болно. Эд материал,мөнгөн хөрөнгө,
албан хэргийн бичиг баримтыг
тулган үзэх,эд баримтыг тоолох,хэмжих,жигнэх,сорих
шинжлэх зэргээр явуулбал
баримтын хяналт шалгалт гэнэ. Зохих хугацааны бүх баримтыг нэг бүрчлэн үзэж шалгавал нийтэд нь харин түүнээс зарим хэсгийг үндэслэж байгаа бол сонгон шалгалт гэнэ. Хяналт шалгалтыг цаг
үеэр нь 3 хуваана:
а\урьдчилсан
б\явцын
в\эцсийн Төлөвлөгдөн буй ажил,
ирээдүйд авч явуулах
арга хэмжээний биелэлтийн
үед хийж байгаа бол
урьдчилсан хяналт
шалгалт гэнэ. Шийдвэрээр нь зохион байгуулах явцад буюу тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа үед хийж байгаа бол явцын хяналт шалгалт гэнэ. Тодорхой арга хэмжээг
авч явуулсаны эцэст хийх
бол эцсийн шалгалт гэнэ. Иймээс хяналт шалгалт бол нэг удаагийн бус цуврал шинжтэй байна. Хяналт шалгалт нь төлөвгөөт
ба төлөвгөөт бус байна.Төрийн
байгууллагууд хяналт шалгалтыг
гол төлөв төлөвлөгдсөний дагуу
явуулахын хамт иргэд байгууллагын
санал мэдээлэл болон хойшлуулшгүй
бусад мэдээллийг үндэслэн
төлөвлөгөөт бус хяналт
шалгалт гэнэ.
Full transcript