Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MR & Folkrätten

No description
by

Joel Tedgård

on 25 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MR & Folkrätten

Mänskliga rättigheter & Folkrätten
Folkrätten
- Den offentliga delen av den internationella rätten och är bestämmelser som reglerar relationer mellan stater

- Folkrättens två delar: fredens och krigets folkrätt.

- Fredens folkrätt innehåller bland annat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men den handlar också om bestämmelser för diplomatiska förbindelser, havsrätt, rymdrätt, internationell handel och miljörätt.
DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
- Antogs 1948

- Är inte en konvention, men ingår i andra konventioner och har därigenom ratificerats av ca 160 länder

- Artikel 1-21 = negativa rättigheter
- Grundläggande rättigheterna - rätt till liv och frihet
- Förbud mot ex. frihetsberövande, tortyr, slaveri

- Artikel 22-27 = välfärdsrättigheterna
- Beskriver det som människor behöver för att få ett gott liv
- Ex. rätt till arbete, mat, kläder, bostad, utbildning och hälsovård
DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
Folkrättsdomstolar
-
ICJ
- International Court of Justice
- Haag, Nederländerna
- Löser folkrättsliga tvister mellan stater - endast där staterna frivilligt ställer upp
- Ett av FN:s sex huvudorgan

-
ICC
- International Criminal Court
- Haag, Nederländerna
- Tar upp individers brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och delaktighet i folkmordsbrott
- Godkänns inte av alla stater - ex. USA, Ryssland, Kina

- Specialdomstolar - för specifika konflikter. Ex. Jugoslavientribunalen
FOLKRÄTTEN
FORTSÄTTNING
- Internationella lagar kallas traktater eller konventioner. När ett antal länder har förhandlat fram ett traktat måste de
ratificeras
av dessa länder
.

- Ratificeringen innebär att landet juridiskt binder sig till avtalet

- Konventionerna gäller ej förrän minst 30 länder har ratificerat det.

- Ofta namn efter där traktaten förhandlades fram; ex. Genevekonventionen & Haagkonventionen
KRIGETS LAGAR - Den internationella humanitära rätten
- Anfallskrig är förbjudna - att försvara sig mot angrepp är däremot ok.
- Förbjudet att använda vapen och metoder som orsakar onödigt lidande - ex. kemiska, biologiska och nukleära vapen

- Skydda civilbefolkningen - förbud mot urskillningslös krigföring
- Proportionalitetsprincipen - attacker mot militära mål måste begränsas om den militära betydelsen av anfallen inte står i proportion till de risker som civilbefolkningen utsätts för

- Skyddet av krigsfångar - fångar ska behandlas humant, få mat och sjukvård. Det är förbjudet att såra eller döda en fiende som inte kan försvara sig

- Sjuka och sårade ska få bistånd och vård oberoende av nationalitet. Sjukvårdspersonal ska respekteras och skyddas.
Att världens länder bryter mot de mänskliga rättigheterna är en verklighet som många människor får erfara varje dag.

Läs igenom förklaringen och försök hitta exempel på vilka artiklar som olika länder bryter mot. Vilka artiklar är det förklarligt att länder bryter mot tycker du?
Varför kan inte världens länder enas om förklaringen och skriva in i dem sina grundlagar?

Amnesty är en organisation som arbetar mot förtryck av människor. Ta reda på hur Amnesty arbetar för att belysa problemet att stater inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Belys med exempel på länder som bryter mot mänskliga rättigheterna.
Full transcript