Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kultura na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim

No description
by

Karina Borowicz

on 19 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kultura na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim

Kultura na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim

Kultura
Była istotnym elementem walki o utrzymankie polskości. Bezpośrednio po kongresie wiedeńskim mogła się rozwijać na większości ziem byłej Rzeczpospolitej dzięki swobodom, które zaborcy zapewnili Polakom.
Wzrosła liczba szkół elementarnych i średnich .

Powstanie pierwszych szkół zawodowych (niedzielne szkoły rzemieślnicze) oraz szkoły specjalistyczne np.
Szkoła Górnicza w Kielcach,
Korpus kadetów w Kaliszu
Rozwój Towarzystwa przyjaciół Nauk założonego przez Aleksandra I na którego czele stał Stanisław Staszic a po jego smierci w 1826r. Julian Ursyn Niemcewicz
Najważniejszym ośrodzkiem nauki i kultury w Królestwie Polskim była Warszawa.
Rozwijała się warszawska prasa
Dotyczyło to zwłaszcz Królestwa Polskiego gdzie istniały liczne instytucje naukowe i kulturane, rozwijało się piśmiennictwo, malarstwo, muzyka i architektura
Działał tu, założony w 1816r. Uniwersytet Warszawski z pięcioma wydziałami i Instytut Agronomiczny.
W 1826r. powstała Szkoła Przygotowawcza Instytutu Politechnicznego
Towarzystwo skupiało ludzi zajmujacych się różnymi dziedzinami wiedzy, a także arystokratów udzielajacych im wsparcia fiansowego.
W Warszawie działał Teatr Narodowy z którym był zwiazany Wojciech Bogusławski- zwany ''ojcem polskiego teatru''
Wystawiano w nim liczne sztuki, opery, koncerty na które zapraszano wielu znanych artystów z zagranicy. W tym samym czasie debiutował w Warszawie młody Fryderyk Chopin.
Ważnym ośrodkiem polskiej kultury w zaborze Rosyjskim było Wilno.
Uniwersytet Wileński stał na najwyższym poziomie naukowym wśród wszystkich uczelni działajacych na ziemi polskiej
Do wybitnych wykładowców tego uniwersytetu należeli bracia Jan i Jędrzej Śniadeccy, autorzy podręczników akademickich.
Jan był astronomem, matematykiem i filozofem
Jędrzej był chemikiem, biologiem i lekarzem
Joachim Lelewel także był profesorem na Uniwersytecie Wileńskim, a później Warszawskim
Duże znaczenie dla kultury polskiej miało Liceum Krzemnieckie na Wołyniu, w którym pobierała naukę polska młodzież
Najwięksi poeci romantyczni:
Adam Mickiewicz
Juliusz Słowacki
Zygmunt Krasiński
Cyprian Kamil Norwid
Po powstaniu listopadowym władze rosyjskie podjęły decyzję o zamknięciu uniwersytetów w Warszawie i Wilnie, Liceum Krzemienickiego a także Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Cenzurze poddano prasę i teatr.
W latach trzydziestych i czterdziestycz XIXw. gdy pogorszyła się sytuacja w Królestwie Polskim, Wielkie Księstwo Poznańskie stało się dzielnica o największej swobocie życia narodowego.
Edward Raczyński w 1829r. oddał swoje zbiory blioteczne narodowi i ufundował Bibliotekę Raczyńskich.
W Krakowie funkcjonował uniwersytet (Akademia Krakowska) w którego murach mogli się kształcić Polacy ze wszystkich trzech zaborów. Na wydziale filozoficzno-literackim powstała także katedra sztuk pięknych, co wspłynęło korzystnie na rozwój krakowskiego malarstwa.
Wielu profesorów Uniwersytetu należało do założonegow 1815r. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.


Działało ono bardzo prężnie, wydajac nawet swój rocznik.
W Krakowie istniała Bibliotek Jagiellońska z jednym z największych na ziemiach polskich księgozbiorem .
Działał stały teatr oraz liczne drukarnie. Ukazywały się czasopisma naukowe i gazety codzienne.
W 1820r. z inicjaty polskiego architekta Feliksa Radwańskiego podjęto decyzje o stworzeniu w Krakowie Plant czyli miejskich ogrodów.
Ich powierzchnia wynosi 21ha a obwód to 4km
W Lwowie ważnym ośrodkiem kultury polskiej stał się instytut, ufundowany w 1817r. dla narodu polskiego przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
Zgromadzono w nim bogate zbiory ksiażek i rękopisów.
Najważniejszymi czasopismami ukazujacymi się we Lwowie były "Gazeta Lwowska" i "Rozmaitości"
Kultura polska w zaborze rosyjskim
Represje po powstaniu listopadowym
Wielkie Księstwo Poznańskie
Wolne Miasto Kraków
Full transcript