Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Programma Nieuwe Natuur vervolg

No description
by

Studio Pistol

on 20 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Programma Nieuwe Natuur vervolg

Nieuwe natuur creëren we samen!
Toewijzing projectvoorstellen programma Nieuwe Natuur
33 voorstellen
in 22 gebieden
Noordelijk Flevoland
Oostelijk Flevoland
Zuidelijk Flevoland
1
Urkerveld
Gemeente Urk
2
Kuinderbos
Staatsbosbeheer
3
Nieuwe Natuur bij Schokland
Gemeente Noordoostpolder
4
Noordwest Schokland
Schenk e.a.
5
Landgoed Wellerwaard
Grontmij
6
Ruimte en Lucht voor Natuur
NLR en Natuurmonumenten
7
Winst voor weidevogels en wintergasten
Natuurmonumenten

Oostkant Dronten
Gemeente Dronten
Landgoed Vossemeer
Euforbia
Landgoed Wildrijck
Dhr. Riepma
Natuur op G38
Fam. Barkema
Swifterpark
Fam. Van Dalen
Natuur in Bedrijf
Fam. Cryns
Oostvaardersplassengebied
Staatsbosbeheer
Oostvaardersplassen
Nico Dijkshoorn
Airport Garden City
OMALA en Flevo-landschap
Het eetbare doolhof
Cittanova en Donker Groen


8
8a
8b
9
10
11
12
12b
13
14
De Eemvallei
Staatsbosbeheer
Voedselbossen
Urgenda/NMF e.a.
De Speelwildernis
Groen Gras
Schollevaarweg
Gebr. Hut
Luierpark
Mw. Ras
Het Kroonbos
Dhr. Van der Mee
De Kop op het Horsterwold
Staatsbosbeheer
Geitenboerderij met restaurant
Fam. Verduijn
Noorderwold-Eemvallei
Flevo-landschap en ERF
Een vierkante meter natuur
Mw. Dubois
Pioniernatuur Flevoland
ANV Akkerwaard e.a.
Natuurboerderij Vliervelden
Dhr. T. Saat
De Grote Trap
Flevo-landschap
Harderbos en Harderbroek verbonden

Natuurmonumenten
Kavel Van de Westerengh

Gebr. Van de Westerengh
Gouden randen langs de Pampushout

Flevo-landschap
15
15a
15b
15c
15d
15e
16
16a
17
17a
18
19
20
21

21a

22
Meetlat programma
Nieuwe Natuur
Belevingswaarde
bijdrage beleefbare, functionele
of inpasbare natuur, kansen voor economische ontwikkelingen
(dag- verblijfsrecreatie), ligging
nabij stedelijk gebied;
Ecologische waarde
versterken Provinciaal natuurbeleid, internationale doelstellingen en invulling verplichtingen m.b.t. natuurcompensatie;
Multiplier
multiplier hectares programma, versterking andere beleidsterreinen (landbouw, recreatie, water en cultuur);
Zekerheid
draagvlak, uitvoeringstermijn, mogelijke fasering en juridische of financiële risico’s.
Scores op meetlat
Rangorde van de 33 projectvoorstellen
Rangorde
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
Projectnr
.
12
15/17

16
6
8
20
21
3
1
13
Project
Oostvaardersplassengebied (incl. 1 onderdeel van project 12A)
Eemvallei en Noorderwold/Eemvallei (incl. ‘kralen op deze ketting’ 15A, 15B, 15C (deels), 15D, 15E, 17A, 18 en 19)
De Kop op het Horsterwold (incl. ondernemersinitiatief 16A)
Ruimte voor Lucht en Natuur (NLR)
Oostkant Dronten
De Grote Trap
Harderbos en Harderbroek verbonden
Schokland Zuid
Urkerveld
Airport Garden City
Rangorde van de 33 projectvoorstellen
Rangorde
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Projectnr
.
22
5
7
9
14
10
11
2
4
Project
Gouden randen langs de Pampushout
Landgoed Wellerwaard
Ruimte voor weidevogels en wintergasten
Natuurhoeve G38 (fam. Barkema)
Eetbaar doolhof
Swifterpark (fam. Van Dalen)
Natuur in bedrijf
Kuinderbos
Schokland Noordwest
Doelstellingen
Kaders
Toewijzingsvoorstel
Grond
Contractuele verplichtingen
Financiën
- tijdelijk moratorium
- verworven met ILG-middelen, dus Rijk kijkt mee
- 780 hectare in het voormalig Oostvaarderswold en 112 hectare aan ruilgronden.
- provincie 270 ha, Staatsbosbeheer 170 ha ha, Flevo-landschap 450 ha.
- geveltaxatie oktober 2014: actuele waarde is € 94,1 mln
- 115 ha kiekendieffoerageergebied,
- 68,5 ha moeras
- 182 ha bos (waarvan 72 ha EHS)
- provinciale bijdrage maximaal € 33,9 mln.
- nog circa € 5,3 miljoen vrij aanwendbaar
- gespaarde pachtinkomsten € 1,2 mln.
- restant compensatiegelden RWS € 8,4 mln.
- aflossing boekwaarde - € 3,2 mln.
- per saldo € 11,7 mln. beschikbaar
- gecombineerd met grondwaarden
€ 94,1 mln. + € 11,7 mln = € 105,8 mln
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zHDJHaWj7V40.kJYdpqXfpI0k
33 voorstellen in 22 gebieden
Verbetering van de groene kwaliteit van Flevoland die:
een breed draagvlak heeft en dichtbij stedelijke concentraties wordt gerealiseerd;
aansluit op de vier kijkrichtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving;
robuust is en niet tot versnippering van het landschap leidt;
ondersteunend is aan beweging waarbij inwoners zelf de regie nemen bij inrichten en beheren van eigen woonomgeving;
evenwichtig is verdeeld voor de regio en tussen quick wins en projecten met een langere voorbereidingstijd;
kosteneffectief is ingevuld met haalbare en betaalbare projectvoorstellen en realisatie van een multiplier;
de verbindingsfunctie van het Oostvaarderswold als inzet loslaat.
+

+

+
+

+

+

+
Full transcript