Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ILS: Læringsfremmende tilbakemeldinger - dobbelforelesning

PPU3220, semester 2 integrert uke (2015-16)
by

Lisbeth M Brevik

on 15 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ILS: Læringsfremmende tilbakemeldinger - dobbelforelesning

Læringsfremmende tilbakemeldinger
Hva kjennetegner tilbakemeldingene her?
Hvorfor læringsfremmende tilbakemeldinger?Hvilken kode for tilbakemelding ville dere gitt her?
Kriterier
(PLATO manualen)
Vurderingsforskriften
Lisbeth M Brevik, l.m.brevik@ils.uio.no
Mål og kriterier
Tilbakemeldinger
Fremovermeldinger
Egenvurdering
Brevik & Blikstad-Balas, 2014
Case: studieforberedende (norsk)
MÅL: ta elevene “tilbake” til det de kan om læringsstrategier, ved bevisstgjøring rundt ulike læringsstrategier, og når de kan brukes

MIDT I TIMEN stopper Maria opp, ser på strategiene på tavla, og spør: “Men bruker dere dem?” Elevene svarer NEI.

LÆRERENS REFLEKSJON: De hadde mange gode innspill, men det ble tydelig at de brukte få av strategiene selv. […] Utprøving av èn eller flere lesestrategier på forhånd, ville gjort seg. Dette vil ikke elevene ha nytte av dersom det ikke blir fulgt opp systematisk med jevnlig bruk av ulike strategier framover.

ELEVENE AVSLØRER at de har kunnskap
om
strategiene, men ikke kompetanse i
bruk
av strategiene.
Case: yrkesfag (engelsk)
1) Cut the materials, 8mm steel plates.
2) Spot weld it. Start with the back plate, position 1.
3) I would place plate nr2. It’s the bottom plate.
4) Then I would place the side plates. Position 4.
5) I would spot weld position nr. 3.
6) Cut and spot weld the front of the shovel, position nr. 5.
7) I would make the brackets position 6 and 7 and spot weld
them to position nr. 2.
8) Fully weld the parts together. And remember the special
electrodes, when you weld the front steel to the rest of the
shovel.
9) Grind it and paint it, to get a good surface.
Verksted
Engelsk

Kilder: Grossman (2010), Grossman, Cohen, Ronfeldt, & Brown (2014), Grossman, Loeb, Cohen, & Wycoff (2013), Klette (2013)
Læringsfremmende tilbakemeldinger
fra lærer &
fra elever
Hvilken type tilbakemelding ser du her?
Skriving
Regning
Lykke til!
"Blir dette vurdert, lærer?"
Sluttvurdering for dere: FoU-oppgaven
Mer informasjon om FoU-oppgaven: https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3220/h16/fou-oppgave.html
Er du interessert i å skrive om læringsfremmende tilbakemeldinger i egen praksis?
Be om å få bli medlem her (Facebook)
1) Hva tenker dere kjennetegner en tilbakemelding med lav kvalitet?
2) Hva kjennetegner en tilbakemelding av høy kvalitet?
3) Hva kjennetegner høy kvalitet på din undervisning med hensyn til mål og kriterier?
Vage tilbakemeldinger (skår 2)
Funn basert på 50 klasserom
Student: When I hear the word “Witch Child”,
I think a child of or a daughter of a witch.
Teacher: Yes, I agree, very good.
Teacher: There is one more person, I think, one more
character, Fredrik?
Fredrik: Mrs Phelps
Teacher: And who is she?
Fredrik: She is the librarian.
Teacher: She is the librarian, fine.
Elev: Jeg vet ikke, jeg har ikke mer å skrive.
Lærer: Nei, da leser jeg det.

Lærer: Her har du et argument: ”Mange voksne mener at skoleuniformer fører til mindre mobbing, men eksperter sier”. Prøv å være litt personlig. Her kan du bygge ut og si: ”Jeg har aldri blitt mobba for de klærne jeg har. Jeg har aldri sett noe. Jeg tror ikke faktisk det er så mye mobbing på grunn av det”. Forstår du? Her har du brukt veldig mye folk som har sagt, men hva mener du? Jeg hører ikke Ane sin stemme i det. Så litt der, og der, men det er veldig bra at du hadde det argumentet.
Eksplisitt tilbakemelding (skår 4)
Brevik, Klette & Blikstad-Balas (2016).
The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations .
Brevik, Klette & Blikstad-Balas (2016).
The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations .
Brevik, Klette & Blikstad-Balas (2016).
The Quality of Feedback: Instructional practices captured in video recorded classroom observations .
Elev: For temaet er jo at det er mange som
sliter med dette, så det er jo det han forteller...
Lærer: Ja... ja... ja... helt enig.
Summeoppgaver
Yrkesretting
My favorite no
https://www.teachingchannel.org/videos/class-warm-up-routine
UDIR om
Vurdering for Læring
Vurderingspraksis:
https://www.udir.no/Vurdering-for-laring/

Fire prinsipper for god underveisvurdering:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/

Gi gode faglige tilbakemeldinger:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/tilbakemeldinger/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/filmer-fra-laresteder/gert-nygardshaug---egenvurdering-og-tilbakemeldinger-i-skriveprosessen/
Egenvurdering og tilbakemelding
Denne filmen er spesielt relevant for å planlegge læringsfremmende tilbakemeldinger til høytpresterende elever (ref differensierings-forelesning senere i semesteret samt artikkel av Brevik & Gunnulfsen, 2016)
Full transcript