Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stajımın ilk günü; staj süresi boyunca birlikte çalışacağım

No description
by

Dilek Çetin

on 20 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stajımın ilk günü; staj süresi boyunca birlikte çalışacağım

staj süresi boyunca birlikte çalışacağım insanlarla tanıştım.Tanışma kısmından sonra çalışma alanımız olan MASKİ laboratuvar alanını gezdik.Laboratuvarda hangi cihazların bulunduğunu hangi deneylerin yapıldığını ve bu sırada dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgilendirildik.Staj yapacağım yer olöan MASKİ binasının laboratuvarında su analizleri,toprak analizleri ve yaprak analizleri yapılmaktadır.
STAJ SUNUMU
ICP(Perkin Elmer Optima 21000v)
spektrofotometre(perkin elmer lambda)
Kalsimetre(CaCO3)
pH metre(jenway 3310)
Etüv=inkibatör
Saf su arıtma cihazı
Koloni sayım cihazı
iletkenlik cihazı
Sulardan örnek alınırken;kimyasal,radyoaktivite ve bakteriyolojik analizler için ayrı ayrı numune alınmalıdır.Aynı kaynaktan her 3 amaç için numune alınacaksa eğeröncelikle bakteriyoojik analizler için alınmalıdır.Normalde renk ,koku ve tat tayinleri haftada en az bir,kimyasal madde tayinleri ise 6 ayda bir yapılmalıdır.Müsade edilmeyen miktarda fiziksel özellik,kimyasal madde ve özellikle zehirli maddelerin tespiti halinde daha sık numune alınmalı ve analiz yapılmalıdır.
pH TAYİNİ
pH bir çözeltinin asit ya da baz olma durumunun şiddetini gösterir.Suların asit,nötr veya bazik durumlarını saptamak amacıyla yapılan tayin yöntemidir.Oda sıcaklığında saf suyun [H+]derişimi 1*10^-7 dir.pH ,hidrojen iyonu konsantrasyonunun (-) logaritmasıdır (pH= - log [H]).Çevre mühendisliğindeki proseste çok önemli bir yere sahiptir. Kimyasal işlemlerde çökelebilirliğe etki ederken,
biyolojik işlemlerde organizma aktivitesini etkiler
.pH değerini;kolorimetrik ve elektrometrik olarak iki şekilde ölçüm yaptık
pH TAYİNİ
Kolorimetrik yöntemde asit-baz indikatörlerini (metil oranj,fenol ftalin ve turnusol kağıdı)kullandık.Elektrometrik ölçümde pH metre cihazını kullandık.pH metre cihazını çalıştırarak 10 dk ısıttık.sonra beherglasa pH'ı 7 olan buffer çözeltisi koyarak ermometre ile sıcaklığı ölçtük ve pH metrenin sıcaklık ayar düğmesini bu sıcaklık ayar derecesine ayarladık.Ve pH metre cihazında okuma yaptık.
İletkenlik sulu bir çözeltinin elektriği iletme potansiyelinin bir ifadesidir.Asit, baz ve tuzların sudaki çözeltileri ektrik akımını iletirler.Suyun içinde erimiş halde bulunan tuz miktarı fazlalştıkça suyun elektrik akını iletme kapasiteside artar.Deney sırasında iletkenlik ölçüm cihazını kullandık .
Öncelikle elektrotu saf su ile yıkayıp kuruttuk .Saf su ve musluk suyu kullandık.
Sırasıyla saf su ve musluk suyu iletkenlik cihazını kullanarak ölçümlerini yaptık.
sıcaklık değerini okuduk.İletkenlik ölçümleri sabit bir sıcaklıkda(25) yapılmalı veya sıcaklık 25 değilse bulunan iletkenlik değerinin,sıcaklık düzeltme faktörü ile çarpılabilir.
=Ec*ft*k
ft=25C çevirme faktörü
Ec=okunan değer
k=hücre sabiti
ASİDİTE ALKALİNİTE
Asidite;suyun kuvvetli bir bazı nötralleştirme veya [H+] iyonu verme kapasitesi.Asiditede dönüm noktası suyun pH'na veya kullanılan indikatöre bağlıdır.Alkaliniteise belirlenen bir pH değerine kadar suyun kuvvetli asitlerle reaksiyona girmesinin kantitatif kapasitesi olarak adlandırılır.Asidite parametresi en çok doğal sularda ,atık suların korozif özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.Su ve atık su proseslerinin kontrolünde ve değerlendirilmesinde alkalinite ölçümüne bakılır.


Asidite ve Alkalinite tayini için titrasyon yöntemini kullandık
Asidite; erlenmeyere 100 ml numune alıp pH değerini ölçtük.üzerine metil oranj ekledik ve renk kırmızı oldu.Renk sarı olana kadar NaOH ile titre edip sarfiyat değerimizi belirledik.Sonra fenolftalein ekleyip ve tekrar NaOH ile renk pembe olana kadar titre ettik

Asidite (mg/L CaCO3) = A.N.50000 / mL numune


Alkalinite;100 ml numune alıp pH değerini okuduk.Fenolftalein(1 2 damla ) ekledik .sonra sülfürik asitle(H2SO4) titre edip sarfiyat değerimizi ölçtük.Metil oranj ekleyip tekrar sülfirik asitle renk kırmızı olana kadar titre ettik.

ALKALİNİTE=T.N.50000\V*mg\l CaCO3
Ca ve Mg TAYİNİ
Sertlik ev veya endüstriyel suların kalitesini gösteren bir ölçüdür.Sertlik suların evsel ve endüstriyel kullanımları için problem yaratır.Örneğin sert sularda sabun tüketimi fazla .Deride tahrişe neden olurlar,
• Sıcak su borularında, ısıtıcılarda, kazanlarda kireç birikimine ve taşlaşmaya neden olurlar,
• Porselenlerde renk giderimine neden olurlar. Lavabo ve küvetlerin beyaz rengini bozarlar,
• Sebzelerin katılaşmasına ve renksizleşmesine neden olurlar,
• Kumaşların ömrünü azaltır, yıpranmalarına neden olurlar,
• Konserve endüstrisinde problemlere neden olurla
Ama kalp ve dolaşım sistemleri için faydalıdır.Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı sularda sertlik çevre mühendisleri için önemlidir.Doğal sular Ca+2, Mg+2,Fe,Mn,Sr.Al içerir.Bunun için EDTA ile titre işlemi yapıyoruz.

1 Alman sertliği: 1000 mL suda 10 mg CaO, 1 Fransız sertliği: 1000 mL suda 10 mg CaCO3

1 İngiliz sertliği: 700 mL suda 10 mg CaCO3, 1 USA sertliği: 1000 mL suda 1 mg CaCO3
Ca ve Mg tayini
KULLANILAN ALETLER
;
pipet
beherglas
büret
cam baget
Kullanılan Çözeltiler ve Kimyasallar
;
NaOHçözeltisi
buffer çözeltisi
EDTA
eriochrome black t


Su numunesinden 10 ml alıp behere koyuyoruz
Üzerine 10 damla buffer damlattık
Daha sonra 2-3 damla eriochrome black tdamlattık.
Renk mordan maviye döne kadar EDTA ile titre ettik
Sarf ettiğimiz EDTA miktarı bize Ca+2 ve Mg+2 değerlerini verdi.
Ayrıca laboratuvarımızda bulunan ICP cihazıyla Ca+2 ve Mg+2 değerlerini daha hızlı ve güvenilir şekilde okuma yaptık
İLETKENLİK TAYİNİ
AMONYUM,NİTRAT,NİTRİT,SÜLFAT,BOR,KLOR,FOSFAT ANALİZLERİ
AMONYUM;
5 ml numune aldık,kit kapağının üzerindeki bandı açıp içindeki kimyasal numunenin üzerine döküp iyice çalkaladık.Daha sonra 15 dk bekledikten sonra spektrofotometrede okuma yaptık.
NİTRAT;
1 mL numune aldık,kitin ğzerindeki kimyasalla iyice karıştırdık.Daha sonra 15 dk bekleyip spektrofotometrede okuma yaptık
FOSFAT;
2 ml numune aldık ve üzerine 2 ml kit kimyasalı koyup iyice çalkalama yaptık.Daha sonra 10 dk bekletip spektrofotometrede okuma yaptık.
NİTRİT;
Bir tüpe sadece numune kopyduk ve bu tüpü şahit olarak kullandık.Diğer tüpe 0.5 ml kimyasal bir tablet koyduk ve 5 ml numune üzerine ilave ettik.Daha sonra 10 dk bekletip spektrofotometrede okuma yaptık.
BOR;
Kitteki çözeltiden 1 ml aldık ve 2.5 ml numuneden aldık.Kiti sağa sola iyice çalkaladık ve daha sonra 40 dk bekleyip okuma yaptık
KLOR;
1 ml su numunesini kitteki çözeltie aktardık ve iyice çalkaladık.Kiti 3 dk beklettikten sonra spektrofotometrede okuma yaptık
ORGANİK MADDE TAYİNİ
Asidik ortamda permanganat (MnO4−) kullanmak suretiylesuda bulunan organik maddenin oksitlenmesine dayanır.Geri titrasyonla oksitlenmede harcanan potasyum permanganat (KMnO4) miktarı tayin edilir.Nitrit,demir tuzları,hidrojen,sülfür ve diğer oksitlenebilen bileşikler fazla permanganat harcanmasına ve yanlış sonuç alınmasına sebep olur.


kullanılan mazemeler ve çözeltiler;
su banyosu
erlenmayer
büret
mezur
sülfürik asit(H2SO4,)
potasyum permanganat(KMnO4
sodyum oksalat
100 ml numune alıp erlenmayere koyuyoruz.10ml seyreltik H2SO4 ve 10 ml KMnO4 çözeltisi ilave ediyoruz.30 dk kaynayan su banyosunda bekletiyoruz.Daha sonra 10 ml sodyum oksalat ilave ediyoruz sıcakken pembe renge kadar KMnO4 ilave edip titre ediyoruz.Kullanılan permanganat ml sini kaydettik.
DEMİR VE MANGAN TAYİNİ
Tabiatta çok bulunmasına rağmen ,sularda az miktarda bulunur.Bunun nedeni demirin sudan fazla hızla çökerek ayrışmasıdır.Suda demir Fe+2, Fe+3 şeklinde bulunabilir.0.3 mg\l den fazla demir,porselen ve çamaşır üzerinde çıkmayan lekeler meydana getirir ve içme suyunun görünümünü ve lezzetini bozar.
Atomik absorpsiyon spektrofotometrik(AAS) yöntemi ile demir tayini yaptık.0.5 ml demir metali tartıp 50ml lik HNO3 de çözdük ve saf su ile 1 lt ye tamamladık.Böylece 500 ppm'lik stok Fe çözeltisi hazırlamış olduk.Bu çözeltiyi kullanarak 0.10 , 0.20 , 0.30 , 0.40 ,0.50 ppm'lik standart seri hazırladık.Su numunesini okuyup grafiğini inceledik
Suda ki mangan kimyasal çöktürme,pH düzeltmesi,havalandırma,aşırı klorlama ve özel iyon değiştiricilerden geçirilerek giderilebilr.Genellikle yer altı sularında bulunurlar.
Demir ve manganın yüksek konsantrasyonlarda olması, su iletim hatlarında demir bakterilerinin çoğalmasına neden olur. Bu bakteri kütleleri suya kırmızı-kahverengimsi renk verirler.
Demir bakterilerinin çoğaltılmasıyla borularda kesit daralması, boru, vana, su saatleri gibi aksamların tıkanması problemleri ortaya çıkar. Ayrıca borularda biriken bakteriler zamanla tutunduğu ortamdan koparak suyun kirlenmesine sebep olurlar.
Demir ve mangan içme sularında istenmeyen renk ve bulanıklığa sebep olurlar.
Mangan tayini için ;AAS yöntemini kullandık.0.5 g mangan (Mn) tartıp çok az HNO3 de çözdük .%1Nlik HCI ile litreye tamamladık.Bu çözeltiyi kullanarak 0.02, 0.04 ,0.06, 0.08 ,0.10 ppm'lik standart seri hazırlayıp okuma yaptık ve grafikleri değerlendirdik
AAS de en uygun dalga boyu 279,5nm'dir.
SODYUM (Na) ve POTASYUM(K) TAYİNİ
Sodyum canlı hayatında yapı taşı olarak bilinen elementlerden biridir. çme sularındaki derişimi 2 – 3 mg/L olması tavsiye edilir.Doğada silikat yada sodyum tuzu şeklinde bulunmaktadır. Sodyumlu birleşikler kostik soda, tuz, gübre veya su arıtım kimyasalı
şeklinde kullanılırlar. Sodyumun zararlı etkileri arasında, yüksek oranlarda toprağın
geçirgenliğini etkilemesi vardırFleymfotometre kullanark aleve püskürtülen su numunelerinde sodyumun aleve verdiği sarı rengin dalga boyunun(589nm) sodyum filtresi ileizole edilmesi ve izole edilen ışık şiddetinin bir fotoselde elektrik enerjisine çevrilirek çeşitli şekillerde okumasına dayanır.

kullanılan mazemeler ve kimyasallar;
fleymfotometre
pipet
balon joje
saf su
sodyum klorür(NaCI)
beherglas
Alev fotometresi çalıştırıp ve filtre ayarı Na‟ya getirdik. Alev fotometresinin kılcal
borusunun içi saf su ile tamamen temizledikten sonra 50 mL‟lik behere konulan ilk standart
okuttukr ve ekranda görülen değer kayddettik. Tekrar kılcal boru saf su ile temizledikten
sonra ikinci standart okuduk Bu işleme standartların tamamını okuyana kadar devam
ettik. Sonunda hazırlanan her standart değer için aletten okunan bir değer belirlenir. Son
olarak örnek alev fotometresinde ölçülerek değer kaydedilir.
Aynı işlemler filtre ayarı değiştirilerek Potasyum (K) derişimlerinin okunması için tekrarladık.
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN(ÇO)
Çözünmüş oksijen su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonudur ve katot reaksiyonu verir.
Sulardaki çözünmüş oksijen seviyeleri su ortamındaki;fiziksel,kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağlıdır.
ÇO tayini ,atıksu arıtma tesislerinin kontrolü ve su kirlenmesi kontrol faaliyetlerinde kullanılır.
Yüksek basınç altında, oldukça yüksek miktarda oksijen çözünür
.Sudaki mineralin miktarı, oksijeni çözme yeteneğini etkiler. Distile su, yüksek mineral içerikli suya göre daha çok oksijen absorblayabilir. Deniz suyu ve kuyu suları, taze yüzey sularına göre daha az çözünmüş oksijen içerirler.
Numune 250-300 ml'lik BOİ şişesine konur.1ml MnSO4 çözeltisi ve 1ml alkali iyodür asit reaktifi ilave edip şişeyi iyice karıştırdık.1ml derişikH2SO4 katıp boi şişesinin ağzını iyice kapatıp çökelek tamamen çözünene kadar karıştırdık.0,025N Na2S2O3 çözeltisiyle saman rengine kadar tie ettik.Bir kaç damla nişasta çözeltisi katıp mavi renk kaybolana kadar titre işlemine devam ettik.200 ml numunenin titrasyonu için 1ml 0,025N Na2S2O3=1mgÇO\L ye eşdeğerdir.
BOİ
BOİ atmosferde oksijen olmayan durumlarda karanlıkta 20C de ve 5 gün boyunca bekletilen bir numunenin ÇO konsantrasyonunda meydana gelen düşüştür.Biyokimyasal ihtiyacı ,aerobik şartlarda mikroorganizmaların organik maddeyi parçalayarak stabilize etmeleri için gerekli oksijen miktarıdır.
Deney metodunun amacı;numunenin ağzı sıkıca kapalı BOİ şişesine doldurulup belli şartlar altında belli bir sürede inkübe edilmesi,inkübasyon başlangıcında ve inkübasyon sonucunda ÇO ölçülmesidir.BOİ evsel ve endüstriyel suların kirlilik derecesinin belirlenmesinde kullanılan bir testtir.Biyolojik olarak ayrışabilen organik maddenin miktarını ölçmede kullanılan tek test olmasından dolayı çok önemlidir.

BOİ
Deneyin Yapılışı;

Deneyden bir gün önce pet şişeye 5lt çeşme suyu koyduk.Seyreltme suyu için 1 gün boyunca ağzı açıkken pompayla havalandırdık.Besin maddelerini ,fosfat tampon çözeltisiyle;FeCI36M2O, CaCI2,MgSO47H2O yu her litreye 1ml olacak şekilde seyreltme suyuna koyduk.3 tane 1 lt'lik numune hazırladık.0,2 0,5 ve 1 lik seyreltme ile tamamladık.2 tanede aşı 1 litrelik karışım hazırladık ve BOİ şişelerine koyduk.İnkibatörü 20C ye ayarlayp 2 tane BOİ şişesini koyduk ve 5 gün beklettik.İlk gün ve 5 gün sonundaki ÇO miktarını ölçtük.
KOİ
KOİ tayini;numudeki organik maddenin kimyasal oksidasyonu için gerekli oksijen miktarını ölçmeye yarar.Yöntem tüm organik maddenin asidik bir ortamda kuvvetli oksitleyici maddelerle oksitlenebilecekleri esasına dayanmaktadır.Deneyimizde CLOSED RETLUX metodunu kullandık.
KOİ
5 ml numune yada seyreltilmiş 5 ml numune tüpü alınır.Üzerine 3 ml çürütme çözeltisi (standart potasyum dikromat) ekledik.7 ml gümüş sülfatlı,sülfirik asit tüpe koyup ağzını kapatıp iyice karıştırdık.Tüpler etüvde 2 saat beklettik.Soğuttuktan sonra 2-3 damla ferroin eşliğinde DAS çözeltisi ile titre ettik.Aynı işlem destile su ile hazırlanan şahit numune içinde tekrarlanır.
YAĞ-GRESS
yağ-gress terimi; hidrokarbonlar,yağ asitleri,sabunlaerı ve yağlı maddelerin tümünü içerir.Gres, sudaki çözünürlüğünün az oluşu ve sıv fazdan ayrılma eğilimi oluşu nedeniyle sıvı fazdan ayrılma eğilimi gösterir ve üst faz oluşturur.Gravemetrik yöntemi kullandık.Suda ayrışmaları oldukça yavaştır.Tüm yağ ve gres atığı oluşturan endüstrilerde ön arıtma işlemlerinin uygulanması zorunluluğu
getirilmiştir. Bu ön arıtma sırasında yağ-gresin deşarjından önce geri arıtılması
için gerekli işlemlerin yapılması zorunluluğu vardır.
DENEYİN YAPILIŞI;
1 ml numune alıp pH2 veya daha düşük bie değere ayarladık.Numuneyi ayırma hunisine aktardık.30ml hexan ilave edip çalkaladık.Daha önceden darası alınmış destilasyon balonuna solvenle ısıtılmış filtre kağıdı yerleştirdiğimiz bir huniden,ayırma hunisindeki organik fazı aktardık.Daha sonra filtre kağıdını hexan ile yıkayıp balona ilave ettik.Destilasyon balonu su banyosu üzerinde 70C-80C de destile ettik.Balon 15 dk kadar su banyosu içinde beklettik.Balonu desikatöre koyup 30 dk bekletip tarttık.
KLOROFİL-A
Fosfor sınırlayıcı maddelerden olan klorofil,ftoplanktonların(alg) yapısında bulunan bir pigmenttir.Sularda fosfor ile klorofil arasında bir orantı olup,fosfor arttıkça klorofil-a değeri düşmektedir.Sularda fosfor ve klorofil birlikte artış gösterdiği zaman diğer besin maddelerinde (N,S,CA vb.)eksikliği olduğu düşünülür.Sudaki azot ve fosfor belli bir düzeyin üzerine çıktığında alg oluşmaya başlar.Suda alg artmasına paralel olarak suda tabakalaşma denen lay meydana gelir.Tabakalaşma;özellikle yaz aylarında güneş enerjisinden faydalanarak fotosentez yaparak gelişmelerini sürdürmek için alglerin suyun berli bir kısmında toplanmasıdır.Su ortamındaki üretkenliği,biyo-kütleyi tayin etmek amacıyla klorofil analizleri yapılmaktadır.İçme suyu tesislerinde yüksek alg içeren su ,filtrenin tıkanmasına ve tesisisn düşük kapasitede çalışmasına neden olurken verimi düşürür.
Klorofil a ;
spektrofotometrik yöntem
florometrik yöntem
likit kromatografi
tayin edeilir.
SUDA KLOROFİL TAYİNİ
1 lt su numunesi hazırladık.Vakum filtresine selüloz asetatlı filtre kağıdını yerleştiik.Numuneye süzme işlemi uyguladık.10 ml aseton(C3H6O) KOİ tüpüne koyduk.KOİ tüpünün içerisine süzmüş olduğumuz filtre kağıdını katlayıp yerleştirip tüpü iyice çalkaladık.Tüpü aliminyum folyo ile iyice sardık.+4Cde 2 saat buzdolabında beklettk daha sonra 15 dk santrifüj uyguladık.KOİ tüpünün üst kısmındaki duru fazı alarak spektofotometrede okuma yaptık.Şahit olarak aseton kullandık.Okuma yapılacak dalga boyları (nm)630,647,664,750dir.
TOPRAKTA pH TAYİNİ
Laboratuvara gelen toprak numunelerinin önce kayıtları alınır.Daha sonra toprakta ıslaklık veya nemlilik varsa kurutma işlemi uygulanır.Ve daha sonra eleme işlemi yapılır bu işlemden sonra hangi analiz yapılacaksa yapılır.Toprak deneylerinde su deneylerinde kullandığımız cihazlarla çalıştık.İki durum içinde kullanılan ortak ci,hazlar var laboratuvarda.Toprakta pH tayininin kuralı;toprağı suyla doygun hale getirip veya toprağı bir tuz çözeltisi ile belli bir oranda karıştırarak hazırlamak ve bu şekilde hazırlanan toprakta oluşan iyon aktivitesini standart elektrotlar ve pH metre yardımıyla potansiyometrik olarak ölçmeye yarar.
SODYUM(Na) ÇAMURUNUN pH'nın ÖLÇÜLMESİ
Toprağı kurallara uygun bir şekilde suyla doygun çamur haline getirdik.Biraz bekleme yaptıktan sonra termometrei bu çamurun içine daldırarak çamurun sıcaklığını ölçtük.pH metrenin sıcaklık ayarını çamurun sıcaklığına getirdik.Daha sonra pH metrenin elektrotu çamurun içine yerleştirip doğrudan pH okuması yaptık.
TOPRAKTA POTASYUM(K) TAYİNİ
Bu metodun kuralı;toprakta bulunan potasyumu 1N amonyum asetat(NH4C2H3O2 ) (pH=7) çözeltisi ile açığa çıkararak çözeltiye geçen potasyumu feyfotometrede okuma yapıp bulduğumuz değeri aynı koşullarda hazırlanmış içindeki potasyum miktarı bilinen standartlarla kıyaslanma kuralına dayanır.
KULLANILAN KİMYASALLAR;
Asetik asit(CH3COOH)
Amonyum asetat(NH4C2H3O2 )
Amonyum hidroksit(NH4OH)
potasyum klorür(KCI)
Öncelikle numunemiz olan topraktan 10 gr tartıp 110-120 ml'lik cam şişelere koyduk.Üzerine 25 ml ekstraksiyon çözeltisi ekledik bir kaç kez iyice çalkalayıp şişelerin kapaklarını kapattık.1 gün bu şekilde beklettik(10-12saat).Bekleme süresi bittikten sonra çözelti karışımını erlenmayer ve huni ve vakum cihazının yardımıyla süzülür.bu işlem 3 kez tekrarlanır ve her seferinde şişelere 25 ml ekstraksiyon çözeltisi konarak iyice yıkanır ve hunilere boşaltılarak tprağında iyice yıkanmasını sağladık.süzük bulanık ise elde edilen çözelti yeniden filtre edilir..bulanık örneklerde bu işlem yapılmazsa bulunan çok ince toprak parçaları fleymfotometrenin çok ince olan emme borusunu tıkayabilir.

TOPRAKTA KİREÇ TAYİNİ
Topraktaki kireç miktarı bitkiler için önemlidir.Temel kireç bileşikleri;magnezyum(Mg),kalsiyum(Ca) ve karbonatlardır.Kireç miktarının artmasıyla birlikte toprak pH da yükselir.YÜksek kire oranına sahip topraklarda , bitkilerde kireç klorozu olarak adlandırılan ve demir eksikliğinden kaynaklanan sararmalar olur .Topraktaki kalsiyum ;toprağım durumunu , biyolojik aktivitesini arttırır..Bu yöntemin kuralı;toprağın seyreltik hidroklorik asit (HCI)ile scheibler kalsimetresinde işleme sokularak karbonatlardan(kalsit,CaCO3,magnezi vb.)çıkan CO2 gazının kapalı bir boruda tutulması ve hacminin ölçülmesi ve bu hacimden giderek toprağın karbonat miktarının hesaplanması.
Önceden hazırlanmış olan topraktan 1g tartıp kalsimetre şişelerine koyduk.HCI asit çözeltisini bir pipet yardımıyla kalsimetre tüplerine taşmayacak şekilde yerleştirdik.Bu tüpleri bir pens yardımıyla dikkatli bir şekilde kalsimetre şişelerinin içerisine otutturduk .Daha sonra kalsimetrenin ağzını dikkatli bir şekilde kapattık.Kalsimetredeki asit tamamen dökülerek toprak ile asitin iyice teması sağlanır.Kalsimetreye bağlı su dolu erlenden hiç kabarcık çıkmayacak şekilde çalkalamaya devam edilir.Daha sonra kalsimetre bu şekildeyken su dolu ağırlık ile aşağı yukarı oynayarak dereceli ve derecesiz borudan hacim okuması yaptık.
BULANIKLILIK-KOKU-TAT
Suda bulanıklılık;kil,silt,ince organik madde ve diğer mikroskobik organizmalar gibi suda asılı materyalin bulunmasından kaynaklanır.Bulanıklılık tayini içinbulanıklılık cihazını kullandık ve doğrudan sonuca ulaştık.Bulanıklık birimi NTU’dur (Nephelometrik Turbidity Unit-Nefolometrik).
Koku; suda yabancı maddelerin genellikle organik maddenin bulunması sebebiyle olur.Koku testleri örnek alıdıktan hemen sonra yapılır.Cam şişe ve cam kapak kullanmalıdır.İçme suyunda küf,hidrojensülfür,amonyak gibi kokular olmamalıdır.
Ekşi,tatlı,tuzlu ve acı olmak üzere 4 çeşit tat vardır.Demir sodyum,çinko,mangan,bakır ve potasyum tuzları ile tat tespiti yapılır.Her numune, 50 ml’lik behere alınarak 30 ml su içeren bilinen bir şahit ile eşleştirilir. Uygun hacimde numune ağıza alınarak tadına bakılır.
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN(ÇO)
Nehir ve göllerde ço orda yaşayan canlıların türüne göre en az 4mg\l den az olması istenir.Sulardaki ço seviyeleri su ortamındaki;fiziksel ,kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağlıdır.ÇO atık su arıtma tesislerinin kontrolünde ve su kirlenmesi kontrol faaliyetlerinde kullanılmaktadır. WİNKLER YÖNTEMİ kullandık.
Numuneyi 250-300 ml'lik BOİ şişelerine koyuyoruz.1ml MnSO4 çözeltisi ve 1 ml alkali iyodür((NaOH + CI) ) asit reaktifi ilave edip şişeyi iyice karıştırıyoruz.1 ml H2SO4 ilave ediyoruz.Şişeyi kapatıp çökelek tamamen çözünene kadar karıştırdık0.025N Na2S2O3 çözeltisiyle saman rengine kadar titre ettik.Bir kaç damla nişasta çözeltisi katıp mavi renk kaybolana kadar titre ettik
DİLEK ÇETİN
1201030510
ICP cihazında okunan değerler
Full transcript